KiMs i Søndersø kender alle. Vi kender alle deres gode snacks og begrebet ’’Sulten for sjov’’, for ikke at snakke om den onde Jørgen, der blev verdensberømt i Danmark med sine dogme-reklamer.

KiMs historie kan føres tilbage til 1961, hvor man begyndte at lave de første snacks. Men et produkt som marmelade fra Den Gamle Fabrik kan dateres helt tilbage til 1834, og det nævnes, da begge produkter produceres i Orkla Danmark.

Orkla Danmark er en del af den norske Orkla koncern, der er verdensomspændende med en omsætning på over 47 mia. norske kroner (34.3 mia. danske kroner) og over 18.000 medarbejdere.

Orkla Danmark KiMA © Orkla Danmark

De danske Orkla-selskaber omsætter for 3.5 mia. danske kroner og har 1.800 medarbejdere. Den danske del består primært af fire ben:

– Orkla Foods, med mærkevarer som Beauvais og Bähncke.

– Orkla Confectionery & Snacks Danmark, med blandt andet mærker som KiMs og Odense Marcipan.

– Orkla Care med produkter til pleje og kosttilskud.

– Orkla Food Ingredients, såsom smagsforstærkere og andre ingredienser til fødevarer.

Orkla Danmark blev implementeret i marts 2021 og er en organisatorisk sammenlægning af Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks og er således ret ny.

Adm. direktør for Orkla Danmark Carsten Hänel fortæller, at der var flere årsager til at man ønskede en ændret organisation. Der skulle tænkes lidt anderledes, fordi hele den omkringliggende verden konstant ændrer sig. Det gælder mange ting, lige fra ændret forbrugeradfærd, den øgede digitalisering, hele den grønne omstilling og ikke mindst kampen med at fastholde og rekruttere nye medarbejdere.

Det går rigtig godt for Orkla Danmark. Det er stærke brands, der er i porteføljen, og det efterspørger kunderne”, beretter Carsten. ”Selv om konkurrencen er blevet hårdere gennem årene, har Orklas produkter bidt sig fast i markedet, og det kan ses på bundlinjen. Også på eksportmarkederne går det fremad. Det engelske marked er i fremgang. Og store kunder som Marks & Spencer er jo virkelig noget, der batter. Orkla står også stærkt i Norge og Sverige samt de baltiske lande. Mange chips bliver produceret lokalt, og alle nøddeprodukter bliver produceret på en separat fabrik, også her i Søndersø.”

Orkla Danmark © Ove Syberg

Carsten fortæller at han er sønderjyde med bopæl i Fredericia, hvor han er gift og har sin familie. Han har mere eller mindre altid været i fødevarebranchen. Han er uddannet cand.merc. fra Aarhus universitet og startede karrieren i tyggegummibranchen. Her handlede det om salg og marketing, og så gik det efterfølgende til KiMs. Det var i 1998 og i en stilling som salgsdirektør. Den daværende direktør skiftede job, og så blev det Carstens tur til at sidde for bordenden hos KiMs. Det var i 2003, og efterfølgende bestred Carsten stillingen som adm. direktør de næste otte år.

Det var en fantastisk tid med et KiMs, der udviklede sig konstant, og Carsten var meget glad for at være en del af succesen.

Efter de tretten år hos KiMs blev han kontaktet af Carlsberg og tilbudt et job som direktør for det danske marked. Her var Carsten så de næste fem år, og det passede jo fint i forhold til at have en bopæl i Fredericia, hvor Carlsbergs bryggeri ligger.

Herefter var Carsten i en kort periode i et mindre firma, inden Orkla henvendte sig til ham igen og tilbød ham et job i koncernen.

Orkla Danmark © Orkla Danmark

Det var stillingen som direktør for Orkla Foods, han blev tilbudt, og det sagde han ja til. Her startede Carsten for fire år siden og gik i gang med en rekonstruktion og en modernisering af virksomheden. Næste skridt i udviklingen var en sammenlægning af selskaberne Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks.

I den strategiske fremtid så Carsten mange ting, der klart ville pege på, at en fusion af de to virksomheder var en yderst fornuftig ide.

Det var et rigtigt deja-vu, uddyber Carsten, og fortæller om alle de oplevelser det var at flytte ind i sit gamle kontor, møde mange af de gamle kolleger, og i det hele taget at få chancen for at fortsætte en rejse, han selv satte i gang for mange år siden.

Her kommer Carsten ind på den udfordring det er at vende tilbage til en arbejdsplads, man forlod for mange år siden, for at konstatere at der faktisk er sket mange forandringer i virksomheden siden da. Så man skal starte et helt andet sted, konstaterer han.

Til spørgsmålet om Orkla Danmarks fremtid i Danmark og Søndersø svarer Carsten, at der ikke er nogen planer om at forlade Søndersø.

Der er plads til at udvide, og der findes så mange gode og loyale medarbejdere i området, så vi bliver her. Med hensyn til virksomhedens udvikling, er der ingen tvivl om, at der skal vækstes, og det vil på sigt betyde udvidelser og flere medarbejdere. Fremtidig rekruttering af nye medarbejdere vil være nemmere med den nye og større struktur i Orkla Danmark. Der er mange forskellige jobs og mange forskellige lokationer rundt omkring i Danmark.  Der vil komme nye produkter, der vil være mere tidstypiske og sunde, og så vil der være fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. Det er en virkelig spændende rejse at fortsætte.

Læs mere

orkla.dk