Uni-Fly A/S hører hjemme i H.C. Andersen Airport og er en virksomhed, der lige har fået vokseværk. De har i fredags fået at vide at de, i samarbejde med en fransk virksomhed, har vundet en ti-årig kontrakt på flyvning med akutlægehelikoptere i Danmark. Det drejer sig om fire helikoptere samt en femte i reserve.

Så det var en glad Thomas Meldgaard, CEO i Uni-Fly, den udsendte mødte i lufthavnen i går. ”Det er en meget stor kontrakt at vinde i et konkurrencepræget marked”, fortæller han.

Uni-Fly er en halvtreds år gammel virksomhed. Den oprindelige stifter er stadig ejer, men nu sammen med sin søn. Så det er en helt igennem privatejet dansk virksomhed.

Uni-Fly har igennem årene bevæget sig i næsten alle nicher inden for helikopterflyvning og råder for nuværende over en flåde på fire helikoptere.

Thomas Meldgaards baggrund for at sidde i stolen som CEO for Uni-Fly er måske lidt atypisk, da han ikke har nogen hverken teknisk eller operationel flybaggrund. Men han er, som han selv siger, en jyde med et godt købmandskab indbygget i kroppen.

Han har kun været ansat siden april, men har allerede sat sit præg på virksomheden.

Ejer og bestyrelse ønskede et strategisk skifte på CEO-posten med mere fokus på den kommercielle og strategiske udvikling, frem for administration og drift. Så jeg skiftede spor efter 8 år som selvstændig konsulent med egen virksomhed til at være ansat i denne spændende virksomhed”, fortæller Thomas.

Uni-Fly i ugens erhvervshistorie

Uni-Fly – fra lille helikopter til helt nye områder

Det startede med en meget lille helikopter, der blev brugt til at gøde svært tilgængelige marker, samt sprøjtning. Men efterhånden udvides forretningen, og nye områder kommer til.

Også i Grønland har Uni-Fly været aktive. Der blev fløjet gods mellem de mange bygder, dette med en wire med fast længde, og det krævede visse kompetencer af piloterne.

Inden for off-shore er Uni-Fly også et kendt ansigt. Der blev fløjet ud til de mange vindmøller i Nordsøen fra basen i Esbjerg. Der er også stationeret helikoptere i britiske Humberside, hvor der bliver fløjet gods og forsyninger til to store vindmølleparker i den del af Nordsøen.

Et andet marked, Uni-Fly også befinder sig i, er inspektionsflyvninger. Det være sig højspændingsledninger, olieledninger og gasledninger. Det er visuelle inspektioner der flyves, så det kræver en vis nærhed til de objekter, der skal inspiceres. Helikopterne flyver helt ned til en afstand på kun 1,5 m til de luftbårne højspændingsledninger.

Ved siden af helikopterne vedligeholder Uni-Fly også fastvingede fly og har autorisation til at reparere og vedligeholde flere forskellige typer, blandt andet Piper.

Uni-Fly

Ny kontrakt og en spændende fremtid

Thomas Meldgaard vender tilbage til i fredags og den store glæde, det gav at vinde kontrakten med akutlægeflyvning i Danmark:

Hele forløbet med dette udbud har strakt sig over næsten et år. Så det var en stor lettelse, da opgaven kom i hus. Sammen med det franske firma har Uni-Fly alle de kompetencer, der skal til for at operere sådan en flåde af lægehelikoptere. Der er rigtig mange og komplekse ting der skal være på plads, når anæstesilæger skal flyves ud til eller med patienter, der ofte har svære traumer.

Helikopterne ejes af Uni-Fly sammen med den franske partner, men det er Uni-Fly, der opererer dem. Og det betyder, at flåden bliver mere end dobbelt så stor som den nuværende.

Thomas fortæller i den forbindelse, at da de i forvejen er fuldt bookede i virksomheden, vil det betyde at der skal ansættes et ikke uvæsentligt antal nye medarbejdere på basen i H.C. Andersen Airport.

I forbindelse med udvidelsen skal der ansættes op imod 20 nye piloter, administrativt personale, teknikere og flere andre faggrupper for at få det hele til at hænge sammen. Dog vil en stor del af disse faggrupper komme med over som en del af en virksomhedsoverdragelse.

Det er en udfordring at skaffe kvalificeret arbejdskraft for Uni-Fly. Det er naturligt en branche, der kræver mange spidskompetencer, og de er jo efterspurgte, fortæller Thomas. Dog havde de en god oplevelse med at få en ny ansat, efter en dygtig tekniker er gået på pension. ”Jobbet blev slået op, og der kom faktisk syv ansøgninger ind, hvor de alle syv faktisk var velkvalificerede og havde de rette certifikater. Fantastisk”, smiler han.

Med hensyn til fremtiden mener jeg, at man vil kigge på hvad man kan udvikle omkring brugen af helikoptere til andre formål. Desuden tror jeg at der vil komme flere off-shore operationer, specielt inden for områder, hvor droner ikke er brugbare i mange år frem. Flere servicekunder vil også finde vej til Uni-Fly’s hangarer”, forsikrer Thomas.

Læs mere

uni-fly.dk