Torsdag den 13. juni havde Nordfyns Erhverv og Turisme indbudt de nordfynske virksomheder til en lille komsammen, så de kunne blive klogere på den ny ferielov. Alt i NEET Academy regi.

Det havde vist sig, at der faktisk var en del der godt ville være klogere på dette område. Så repræsentanter for 22 virksomheder mødte op i Kuplen i Otterup kl. 8.30 for at høre nærmere.

Det var advokat Claus Damsbo Pedersen fra AGENDA advokaterne, der skulle gøre de fremmødte klogere på denne ny ferielov. Og efterhånden som Claus forklarede, viste det sig, at denne lovgivning var mere kompleks end som så. Dette sammenholdt med at medarbejderne ude i virksomhederne nok gerne vil have at alt passer, gjorde at mange var glade for at være mødt op.

Ferieplan på Nordfyn

Jørgen Bårris fra Nordfyns Erhverv og Turisme bød velkommen med håbet om en givtig formiddag, hvor de fremmødte kunne få rigtig god viden med hjem.

Herefter kom Claus Damsbo på podiet og startede med at fortælle hvorfor man egentlig, fra politisk hold, lavede ferieloven om.

Det er et EU-direktiv, der ligger til grund for ændringen. Det skal sikre, at alle lønmodtagere i EU sikres mindst 4 ugers betalt ferie.

Claus kom herefter ind på forskellen mellem de gamle og de nye regler samt overgangsordningen. Det vil komme for vidt at forklare det i dette skriv, da det er rimeligt kompliceret. Dog skal det siges, at i overgangsperioden vil der i nogen situationer ikke optjenes ferie nok til at holde en ’’normal’’ ferie. Der vil ligeledes i nogle tilfælde blive indefrosset noget ferie, der ikke vil blive udbetalt, før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Herefter kom Claus med flere eksempler på hvordan ferien skulle håndteres og beregnes i forskellige sammenhænge.

Ligeledes blev det rundet, hvordan ferietillægget skulle udbetales i forskellige situationer. Claus nævnte også den større vigtighed i en mere nøjagtig administration ved det nye set-up og sagde i den forbindelse, at én person enten i virksomheden, eller i en ekstern lønadministration skal være helt skarp på dette.

En spændende, lærerig men også kompliceret formiddag i NEET Academy var godt overstået i selskab med Agenda Advokater.