På Nordfyns Erhverv og Turismes generalforsamling har vi indbudt Mogens Lykketoft og Sebastian Mernild til at genbesøge Nordfyn. Den opmærksomme læser vil erindre, at netop de to var gæster til den nordfynske bæredygtighedsdag, som vi afholdte i efteråret.

Budskaberne var så interessante, at vi ønsker at gå endnu dybere ind i fokuseringen på de 17 verdensmål og den grønne omstilling. Denne gang med en nordfynsk tilgang. Derfor har vi bedt forrige års ”Årets iværksætter” Dorthe Løwendahl Bomann fra Den Gode Historie om at facilitere en debat, hvor vi flytter de 17 verdensmål fra FN’s hovedkvarter i New York til Nordfyn, og hvor vi forsøger at finde konsekvenserne af klimaforandringerne lokalt. Hvad vil det betyde for din virksomhed?

Mogens Lykketoft er tidligere finans- og udenrigsminister, tidligere formand for Folketinget og formand for FN’s generalforsamling netop i 2015, hvor verdensmålene blev vedtaget. 193 nationer på verdensplan nikkede ja til verdensmålene, og vi vil i dialogen på generalforsamlingen forsøge at give dig som medlem indspark til, hvordan du potentielt kan bruge verdensmålene i din dagligdag både internt og eksternt.

Sebastian Mernild er en af Danmarks, ja en af verdens fremmeste klimaforskere og i øvrigt professor på SDU. Han er udvalgt af FN’s klimapanel som hovedforfatter til den 6. klimarapport fra FN. Sebastian rådgiver politikere om klimaforandringer og de konsekvenser, det vil medføre. Sebastian Mernild har klare holdninger til at klimaforandringerne er menneskeskabte, og at vi selv skal ændre udviklingen. Men hvad kan vi gøre på Nordfyn, og kan det udnyttes offensivt?

Den grønne omstilling giver lande som Danmark store muligheder for yderligere forretninger. Teknologisk er Danmark helt i front, når det gælder vedvarende energi samt ”Power to X”-teknologi; altså at forvandle el til brint, der kan benyttes som drivkraft i skibe, fly og tunge køretøjer.

Hvad betyder det for Nordfyn? Hvordan kan jeg udnytte det forretningsmæssigt? Er den politiske vilje til stede for forandringer, eller kan jeg bare fortsætte som hidtil? Disse og masser af andre spørgsmål får du lejlighed til at stille til to af Danmarks ypperste eksperter indenfor området. For de 17 verdensmål og grøn omstilling rager også Nordfyn!

Husk at sætte kryds den 9. marts – indbydelser udsendes i uge 8!