Corona / COVID 19 skaber likviditets- og kreditmæssige udfordringer – også på Nordfyn

Den igangværende Corona / COVID 19-krise får massive konsekvenser også for den økonomiske udvikling. Uagtet om man er turistaktør, underleverandør eller andet, så kommer de nordfynske virksomheder også til at blive ramt og få udfordringer såvel likviditets- som indtjeningsmæssigt.

Som et supplement til eller i samarbejde med din revisor, tilbyder Nordfyns Erhverv og Turisme sparring om likviditetsoptimering og finansiering, primært med det formål at stille dig stærkere når/hvis du får ekstra behov for din bank eller dit finansieringsinstitut her i forbindelse med Corona / COVID 19-krisen.

Vi er så heldige, at tidligere kreditdirektør i Nordfyns Bank, Arne Jørgensen, har sagt ja til at stå til rådighed med sin ekspertise. Med 48,5 års erfaring fra Nordfyns Bank, heraf 20 år som kreditdirektør, ved Arne om nogen, hvor skoen trykker.  Denne erfaring stiller vi nu til rådighed til dig som virksomhed i Nordfyns Kommune.

Er du finansierings- eller likviditetsmæssigt udfordret eller ser du ind i risikoen for at blive det, så tøv ikke med at trække på Arne Jørgensens store erfaring. Dette uagtet om du en lille en-mands virksomhed eller en større virksomhed, så hjælper vi gerne.

Rent praktisk er sparringen pga. smittefaren nødt til at ske pr. telefon eller mail.

Kontakt Arne Jørgensen på telefon 4051 9967 eller mail fam-linde@stofanet.dk

Sparringen er gratis – bliver det til en mere kompleks opgave, afregnes efter nærmere aftale.

Få flere gode råd og vejledning under coronakrisen her!