Ja, den er god nok. LAG MANK har 2 mio. kroner tilbage i puljen til uddeling, hvor ansøgningsfristen er 15. september 2021.

LAG er lokale aktionsgrupper, der deler midler ud, finansieret af EU og Erhvervsministeriet. I dette tilfælde LAG MANK, der dækker projekter i kommunerne Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde.

I LAG MANK er udviklingsstrategien baseret på tre ben:

  1. Fødevareerhverv
  2. Naturturisme
  3. Nye boformer

Det vil sige, at man inden for disse kategorier kan søge midler, der svarer til 50% af de enkelte projekters omkostninger.

Dog er det kun 40%, der kan søges i tilskud ved projekter inden for fødevaredelen.

Midlerne man kan søge, er direkte tilskud til finansieringen. Det vil sige, ikke noget med lån og tilbagebetaling. Så det er bare om at komme i gang.

LAG MANK Holy Bean Holy Bean fik tilskud på 273.000. Foto fra LAG MANK

Fødevareerhverv

Når vi taler om fødevareerhverv, er de en vigtig del af jobskabelsen i landområderne. Derfor er det et område, LAG MANK har stort fokus på.

Helt konkret kan man få støtte til nyskabelser omkring distribution, fremstilling, støtteerhverv til produktion og serviceerhverv omkring fødevarer.

Kort sagt, al udvikling og nyskabelse vedrørende fødevarer.

LAG MANK på Nordfyn Maritim naturturisme på Nordfyn. Tilskud: 132.000 kr. Foto fra LAG MANK

Naturturisme

Alle vil gerne udvikle naturturisme på Fyn, og nogen gør også noget ved det.

LAG MANK støtter den interessebaserede turisme inden for natur- og friluftsliv.

LAG MANK ser et stort potentiale i udvikling af den interessebaserede turisme inden for natur- og friluftsliv. Feriemønstrene ændrer sig voldsomt i disse år fra den traditionelle længere familieferie til flere små ferier/forlængede weekendophold spredt ud over hele året. De korte ferier benyttes gerne til at dyrke friluftsinteresser og ligger typisk uden for højsæson.
LAG MANK vil inden for naturturisme arbejde for en kvalitativ forbedring af aktiviteter/produkter, faciliteter og interessebaserede feriepakker med henblik på dels at tiltrække flere kunder uden for højsæsonen, dels at synliggøre områdets naturværdier og tilgængelighed over for nuværende og kommende beboere.

Så har du en ide som omhandler naturturisme, så kontakt os endelig.

Nye boformer

Nye boformer vil LAG MANK også gerne støtte op omkring. Nye bosætningsinitiativer, der ikke er almindelige parcelhuse.

Ændringer i familiemønstre og nye livsstile stiller krav til en mere alsidig boligmasse, hvis LAG MANKs område skal tiltrække en mangfoldig skare af tilflyttere. Flere byer som fx Trekroner i Roskilde Kommune og Egebjerg i Odsherred Kommune har haft succes med at fokusere på nye boformer og fællesskaber overfor ressourcestærke familier fra bykommunerne (her typisk Storkøbenhavn). Etablering af nye boformer har en direkte social og kulturel effekt for landsbyen og oplandet i kraft af stor befolkningsfremgang, ligesom handlen med konventionelle boliger fremkommer nemmere i områder med en alsidig boligmasse.
LAG MANK vil derfor tilskynde til etablering af en mere varieret boligmasse gennem støtte til planer for lokalområder, hvori bosætningsstrategier og handleplaner for udvikling og tiltrækning af nye boformer indgår. Nye boformer kan defineres som boformer, hvor der indgår en form for formelt fællesskab mellem boliger, som resulterer i et uformelt fællesskab. Det kunne være fælles udearealer, fællesfaciliteter eller lignende.

LAG MANK vil som facilitator tilskynde til, at der på kommunalt niveau sættes større fokus på understøttelse af rammevilkår og infrastruktur for etablering af nye boformer. Dette kan operationaliseres gennem direkte kontakt til kommuner, lokalsamfund, interessenter og/eller udarbejdes af forundersøgelser.
LAG MANK vil støtte investering i omdannelse eller opførsel af bygninger til almennyttige formål ifm. etablering af nye boformer. LAG MANK lægger her særligt vægt på innovative projekter med fokus på udvikling af fællesskaber på nye måder.

Hvem kan søge LAG midler?

Alle kan søge LAG midler. Privatpersoner, foreninger, kommuner og andre grupperinger. Der har igennem tiden været søsat mange projekter på Nordfyn, der er blevet støttet med midler fra LAG MANK, men på det seneste har der været lidt langt mellem snapsene.

Så opfordringen er klar til jer, der har en god ide inden for de nævnte kategorier. Kontakt LAG MANK eller Nordfyns Erhverv og Turisme og lad os få en snak om netop din ide.

Kontakt:

LAG koordinator Anders Holmskov, mail: koordinator@lag-mank.dk, tlf. 4028 3793.

Erhvervskonsulent Ove Syberg, mail: os@neet.dk , tlf. 2117 2101.

Læs mere på lag-mank.dk