Regnskabet for VM i cyklecross er nu afsluttet, og det budgetterede ”0-resultat” holdt. Helt konkret endte resultatet på et plus på 10.729 kr. Bag regnskabstallene gemmer sig højere indtægter end forventet, men også ekstra udgifter.

”Vi er super glade for, at regnskabet balancerer. Det er første gang, at der bliver holdt VM i cyklecross på Nordfyn og 20 år siden, at det sidste blev afholdt i Danmark. Derfor har budgettet været behæftet med stor usikkerhed, så arrangementet har ikke været uden økonomisk risiko,” udtaler direktør Per Olesen fra Nordfyns Erhverv og Turisme.

Indtægtssiden er blevet styrket af en stor opbakning fra sponsorer/samarbejdspartnere. Således har indtægterne her været 60% over et i forvejen ambitiøst budget. På den anden har der så været ekstra udgifter, hvoraf nogle af dem er blevet brugt successivt med de stigende sponsorindtægter. De væsentligste budgetoverskridelser har været indenfor generatorleje, vagter samt ekstra udgifter til IT og skærme.

Per Olesen fortsætter: ”Økonomien balancerer også pga. den store opbakning fra de frivillige. Uden den fantastiske hjælp var det ikke gået. Det viser værdien ved at stå sammen. Vi har i regnskabet afregnet op mod 200.000 kr. til de lokale foreninger for deres hjælp, og derudover har CrossDenmark omsat for 5,0 mio. kr. hos de fynske virksomheder, heraf 3,0 mio. kr. på Nordfyn”.

VM har været afviklet i et samarbejde mellem SportEvent Denmark, SportEvent Fyn, Nordfyns Erhverv og Turisme samt Danmarks Cykle Union, og over 15.000 gæstede det smukke VM-venue henover første weekend i februar.

Budget til VM i cyklecross