Hvad Brexit ender med, er der vel ingen der rigtigt tør sige noget om lige nu. Som I alle ved, flyver og farer de forskellige informationer på kryds og tværs, og alle er nok forvirrede på et højere niveau.

Bliver det et Brexit uden nogen form for aftale, bliver det et Brexit med en aftale og hvornår mon det træder i kraft? Ja, spørgsmålene er mange.

Men hvilke konsekvenser vil det få for os på Fyn, hvis det ender med en ’’hård’’ Brexit?

Det har Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og De Regionale Arbejdsmarkedsråd kigget lidt på. Man forventer, at beskæftigelsen vil stige med ca. 26.000 på landsplan i perioden 2019-2020 uden en hård Brexit. Bliver det en Brexit uden aftale, vil antallet være 9.000 lavere.

Kigger man på Fyn i den forbindelse, vurderer RAR Fyn at det vil koste omkring 600 arbejdspladser. Man kan yderligere sige, at uddannelsesammensætningen i den forventede nedgang i beskæftigelsen er omkring en tredjedel i hver gruppe: Ufaglærte, erhvervsfaglige uddannelser og de videregående uddannelser.

Hvor meget det kommer til at betyde for de nordfynske virksomheder, er nok svært at svare på. Det er klart, at de der har eksport til det engelske marked vil mærke det umiddelbart. I Nordfyns Erhverv og Turisme har vi ikke et fuldkomment overblik over hvilke virksomheder der eksporterer til Storbritannien, men nogen er der jo.

Rammer Brexit hårdt, har Finansministeriet lovet at der kommer ’’arbejdsmarkedspolitiske tiltag’’ for at afhjælpe situationen.  Men det er virkelig svært at sige noget om konsekvenserne med sikkerhed, fortælles fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Ligeledes vil Jobcentrene være klædt på til at favne de problemstillinger, der måtte komme i forbindelse med Brexit.

Bliver nogen virksomhed her på Nordfyn ramt af Brexit, vil vi her i Nordfyns Erhverv og Turisme meget gerne høre fra jer.

I øvrigt vurderes det fra Bank of England, at det britiske BNP vil falde med hele 7,75% med en Brexit uden aftale med EU.