Torsdag i sidste uge var der kick off-møde for BID Otterup i Kuplen på Otterup Bibliotek. BID står for Business Improvement District, og det betyder på dansk et forretningsudviklingsområde. Mere konkret handler det om byen Otterup og især detailhandelen i byen. Hvordan skal den bevares og udvikles, for det er jo noget vi alle gerne vil ha’: Handel og liv i vores byer.

Til kick off-mødet var der inviteret deltagere fra store dele af samfundet i området Otterup. Der var politikere, embedsmænd, borgere, foreninger og ikke mindst repræsentanter fra detailhandelen i Otterup og omegn.

Ca. 35 var mødt frem, og det blev en aften med højt humør og et stort engagement.

BID kick off

BID med Nordfyns Erhverv og Turisme

Direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen bød velkommen og talte om, at det var et enestående møde, da der aldrig før har været et BID-arrangement på Fyn:

”At det så skal starte på Nordfyn, er bare super. Samarbejdet er vigtigt, specielt på denne relativt nye måde, hvor man involverer så mange interessenter. Det hele skulle jo gerne munde ud i udvikling af byerne og dermed mere detailhandel, som gør byerne mere attraktive for turister og de lokale og dermed også er med til at øge bosætningen.”

BID kick off

BID med Nordfyns Kommune

Per pointerede også vigtigheden i at Nordfyns Kommune bakker op om projektet, da kommunen jo får en central rolle i hele denne proces. Her noterede han sig, at BID-projekter har haft stor succes andre steder i Danmark.

Herefter gav Per ordet videre til borgmester Morten Andersen. Han takkede for interessen og fremmødet og fremhævede vigtigheden af, at de nordfynske byer fremstår attraktive og indbydende.

”Der er et stort potentiale at gå i gang med, og der er i princippet ikke noget, der skal begrænse os. Det er unikt, at dette er ét stort samarbejdsprojekt.”

BID kick off

Tobias Stanek og BID-projektet

Tobias Stanek fra BID Danmark fortalte om at være med i et BID-projekt. Det første han konstaterede var, at det virker i de byer, hvor det er startet op:

”Den røde tråd i BID er samarbejde på tværs med et fælles sigte. Lige nu er der BID-projekter i gang i 29 byer eller områder i det ganske land. Mange er kommet i mål, med succes som følge, og andre er på vej. Mange byer har virkelig udfordringer, og det er her samarbejdet skal stå sin prøve, ved at man sætter sig selv i baggrunden til fordel for helheden i bymidten.”

Hvad kan der komme ud af sådan en indsats i byerne, udover det den enkelte butik kan gøre? Ja, det kan blive en lækker ensartet by, med et rigtig godt byrum og lys i gaderne om vinteren. Der kan etableres koncerter, hvor det er lokale der optræder, og i det hele taget skal alle hjælpe, for så bliver der råd til mere.

”Det er vigtigt, at alle aktører er samlet når noget skal besluttes. Det er jo et fælles projekt, så alle skal være med i de forskellige faser. Der findes uendeligt mange ting, man kan gøre i en by. Det kan være alt fra en fælles julefrokost, til at ’’lave byen om’’ på 24 timer. Det vigtigste er at ville sin by og derfor gerne lægge nogle kræfter i programmet.”

Der skal investeres tid og kræfter af alle, og så er der ikke tvivl om, at kommunen nok er en af de vigtigste medspillere.

BID kick off

Gode idéer og fremtidsplaner

Det var tid for noget gruppearbejde, hvor alle blev delt op i tre grupper:

 • Hvad er godt i Otterup?
 • Hvad er skidt i Otterup?
 • Kom op med nogle vanvittige ideer!

Så kom der ellers gang i humør, engagement og gruppearbejde. Det forlyder, at der var ca. 70 ting, der blev noteret, hvor en ting skinnede godt igennem. Det var en ide om at bygge en kanal fra Hasmark til Otterup centrum, så man kan sejle direkte fra stranden til Torvet i Otterup.

Det hele var som sagt præget af godt humør, gå-på-mod, vilje og iderigdom, og alle disse input skal danne grundlag for det videre forløb.

Tobias Stanek fra BID Danmark vil være facilitator under hele forløbet.

Sæt kryds i kalenderen!

Og vær klar. De næste møder vil være:

 • 8. september 2020 i Kuplen, Søndergade 2, Otterup
 • 6. oktober 2020
 • 10. november 2020
 • 5. januar 2021
 • 9. februar 2021
 • 9. marts 2021
 • 13. april 2021
 • 4. maj 2021
 • 8. juni 2021

Tid og sted vil blive meldt ud senere.

Læs mere

biddanmark.dk