Det er virkelig oppe i tiden. Det er på alles læber, uanset om man er borger, politiker eller erhvervsmand/kvinde.

Ud af de 17 verdensmål er der to om bæredygtighed. Det er mål nr. 7, der omhandler bæredygtig energi, og det er nr. 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Det er noget, vi alle skal forholde os til, men også gøre noget ved af hensyn til kommende generationer.

Som helt almindelig dansker er der meget, man selv kan gøre. Energirigtige boliger, undgå brug af fossile brændstoffer til opvarmning og til varmt vand, bruge affaldssortering og mange andre fornuftige ting. Typisk er det jo også noget, der giver et økonomisk plus.

I det offentlige, nærmere betegnet Nordfyns Kommune, er bæredygtighed også et tema. Der er fokus på det i alle forvaltninger. Et eksempel er, at Nordfyns Kommune gradvis vil skifte vognparken ud med elektriske køretøjer. Et nyt digitalt system til at styre saltning og snerydning er også introduceret. Det kan optimere både kørsel og saltspredning og dermed reducere ressourcerne, der anvendes. Der plantes ny skov i kommunen, og i det hele taget er der bevidsthed om at styrke indsatsen for at nå de opsatte verdensmål.

Der hvor borgerne og kommunen virkelig mødes, er den sortering af affald, der foregår i hver enkelt husstand og så der, hvor borgerne møder kommunens folk på genbrugspladsen. Mange kan jo se, at der kommer mindre og mindre affald i den hjemlige affaldssæk, jo mere vi sorterer i de andre bøtter. Og på genbrugspladsen er der ikke meget tilbage til ’’restaffald’,’ når man er færdig med sin runde.

Det går jo også rigtig stærkt med at energioptimere både private boliger og de offentlige bygninger i kommunen. Alle er bevidste om at bidrage til det fælles projekt, der hedder mindre CO² og dermed mindre global opvarmning.

Jo man må sige, at der bliver gjort noget i både offentlig og privat regi.

Erhvervslivet og bæredygtighed

Hvad så med erhvervslivet? Her gælder det både deres produktion og serviceydelser og deres produkter.

Langt de største dele af erhvervslivet er meget bevidste om bæredygtighed. Ressourcespild er lig med øgede omkostninger og dermed en ringere bundlinje. Så der ligger et naturligt incitament til at producere, transportere og arbejde miljørigtigt.

Scandrums og bæredygtighed

Kigger man på de lidt større cirkler omkring både bæredygtighed og cirkulær økonomi, er der faktisk en del virksomheder på Nordfyn, der bidrager. Et eksempel er Scandrums i Søndersø. De genbruger og renoverer gamle jerntromler og plastbeholdere, der sælges igen og dermed sparer ressourcer og skaber cirkulær økonomi.

EMO Fyn er en anden virksomhed, der har fokus på rådgivning inden for miljø og bæredygtighed. Det er rådgivning inden for energiløsninger med fokus på vedvarende energikilder og det at tænke bæredygtighed ind i alle sammenhænge.

Nature energy bæredygtighed

Nature Energy er en meget synlig spiller i dette segment. At man kan bruge det, der kommer ud af bagenden på dyrene i staldene til at frembringe naturgas til forbrugerne, er jo et rigtig godt eksempel. At man så efterfølgende kan anvende restproduktet til at gøde markerne med, er jo rimeligt genialt og helt i tråd med den cirkulære økonomi.

Endnu et godt eksempel er KiMS i Søndersø. De producerer en del overskudsvarme, som gennem et teknisk anlæg bliver kanaliseret ud i det offentlige fjernvarmenet.

Comfort Ventilation i Morud leverer energibesparende anlæg inden for ventilation og varmepumper. Det er både til private og erhvervskunder. Her er både penge og miljøbelastning i spil. Der er så store gevinster at hente ved at investere i sådanne anlæg, at der er mange kunder og dermed stor travlhed i virksomheden.

Alle håndværksvirksomhederne har også travlt med at energirenovere. Uanset om det er elektrikere, glarmestre, tømrere, vvs’ere eller andre, bygger eller renoverer de nok altid med tanke på de miljørigtige løsninger.

Mon ikke alle efterhånden tænker bæredygtighed ind, når de agerer i deres hverdag nu og fremover.