Bæredygtighed, den grønne omstilling og den cirkulære økonomi vedrører alle og ligger til grund for den chance, vi har for at ændre den klimaudvikling, alle kan se og mærke. Derfor havde Nordfyns Erhverv og Turisme tirsdag arrangeret en event om bæredygtighed. Det foregik i Støberiet i Bogense, og op mod 60 tilhørere havde fundet vej til det spændende arrangement.

Det er et ønske fra de nordfynske virksomheder, at bæredygtighed kommer på skemaet. Det fortalte NEET’s direktør Per Olesen, der bød velkommen og fortalte at mange virksomheder heller ikke er helt familiære med de 17 verdensmål, som FN har opstillet, der skal hjælpe klimaet og bringe en ny verdensorden i spil.

Mogens Lykketoft taler til bæredygtighedsdag

Mogens Lykketoft er tidligere finans- og udenrigsminister, tidligere formand for folketinget og formand for FN’s generalforsamling i perioden september 2015 til september 2016. Det var i denne periode, at 193 nationer nikkede ja til FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene skal implementeres inden 2030, og baggrunden er et ønske om en bæredygtig udvikling for alle mennesker og for vores planet.

Mogens Lykketoft gennemgik verdensmålene og fortalte om vigtigheden af at implementere målene, både for menneskeheden men i lige så høj grad for en klimatisk udvikling i hele verden.

Antallet af mennesker på kloden er vokset fra 2,3 mia. til 8 mia. siden 1946, og det har bevirket en tidobling af udledningen af drivhusgasser, som i sin tur er skyld i den globale opvarmning.

’’Der skal gøres noget. Der skal en anden form for produktion til, hvor al udledning skal stoppes eller skæres voldsomt ned. Jeg vil ikke være pessimist, men hvis der ikke gøres noget drastisk, vil vi se endnu større klimakatastrofer end vi allerede har set. Der vil komme klimaflygtninge i en størrelsesorden, vi slet ikke kan forestille os i dag.”

Noget kan dog gøres. Det kræver dog politisk vilje hele vejen rundt, og selvfølgelig i høj grad fra de lande som Kina, USA, EU, Brasilien og Indien, der har den absolut største udledning.

I lande som Danmark skaber grøn omstilling også nogle meget store muligheder:

Teknologisk er Danmark helt i front når det gælder vedvarende energi samt ’’Power to X’’ teknologi, altså at forvandle el til brint, der kan benyttes som drivkraft i skibe, fly og tunge køretøjer. Den viden og know how kan vise sig at blive et sandt eksporteventyr i den nære fremtid for de danske virksomheder. Men politisk vilje, samarbejde mellem de store nationer og en ændret adfærd blandt forbrugerne er en nødvendighed for at komme i mål. At det er billigere at investere i vedvarende energi end at bygge nye kraftværker, er blot endnu et incitament til at komme i gang med det samme.”

Sebastian Mernild

Så var det Sebastian Mernilds tur til at entre scenen. Sebastian er klimaforsker og professor på SDU. Han er desuden udvalgt af FN’s klimapanel IPCC som hovedforfatter til den 6. IPCC klimarapport.

Sebastian rådgiver politikere om klimaforandringer og de konsekvenser, det vil medføre, og gennemgik historikken bag den globale opvarmning siden 60’erne.

Store klimaforandringer vil medføre store katastrofer. Det skyldes opvarmning af atmosfære og havvand, der sandsynligvis vil fortsætte. Det vil skabe flere skybrud, og vandstanden i havene vil fortsætte med at stige. Der er ingen tvivl om, at forandringerne er menneskeskabte, og at det vil kræve politisk vilje til at få ændret udviklingen. For teknologien er allerede til stede.”

enterprise europe network

Tre repræsentanter fra Enterprise Europe Network kom på podiet. Organisationen er sat i verden for at hjælpe SMV’er og er verdens største erhvervsstøttenetværk.

De hjælper med økonomisk støtte og rådgivning i forbindelse med internationalisering og innovation. Flere end 60 lande er med i netværket og mere end 600 partnerorganisationer står klar til at hjælpe, helt uden beregning.

Netværket er også stort i Danmark og var repræsenteret af Business Development Manager Rubin Dollerup Nielsen, International virksomhedskonsulent Michael Rafn og EU-konsulent Bjarne Andersen.

Overshoot days

Andre netværk ude i verden efterspørger kontakt til danske virksomheder, og her kan Enterprise Europe Network også hjælpe med at tænke cirkulært og gennemgå de forretningsmodeller, virksomheder påtænker at sætte i gang. Vi faciliterer processerne og laver strategi og handleplaner og skaffer EU-støtte sammen med de virksomheder, der vil være med i netværket.”

De tre repræsentanter understregede vigtigheden i at hjælpe virksomhederne lige fra start i processen, så projekterne ikke løber af sporet. Alle står klar til at hjælpe. I skal blot henvende jer til NEET, så skaber vi kontakten. Så her er virkelig mulighed at hente både rådgivning og økonomisk støtte.

Martin Jørgensen skarø is

Sidste indlægsholder var Martin Jørgensen, der startede Skarø Is op. Han fortalte om projektet og viljen til at lave verdens bedste is, baseret på økologi og lokale råvarer. De er næsten kommet i mål, da Skarø Is vurderes til at være den 9. bedste is i verden!

Den grønne omstilling har også fundet vej til Skarø, fortæller Martin.

Frysning er en meget dyr proces, men med nyt grej spares 65% af den energi der anvendes i fryseprocessen. Den varme, der genereres ved frysning, genanvendes.  Erhvervshus Fyn var med i processen med at lave en grøn forretningsplan og gav rigtig god rådgivning i forbindelse med omstillingen.

Nu er der penge at tjene fremover, samtidig med at miljøet spares for udledning af drivhusgasser. Det er både godt for miljøet og for virksomhedens økonomi. Havde vi ikke omstillet med nye maskiner, var vi nok gået konkurs. Så jeg er glad for at være fremsynet, på trods af andres skepsis”.

Jørgen Bårris

Erhvervskonsulent Jørgen Bårris sluttede arrangement af med at understrege, at NEET kan hjælpe nordfynske virksomheder i forbindelse med den grønne omstilling. I er meget velkomne til at tage kontakt, hvis I har behov for viden og hjælp.

Kontakt erhvervskonsulenterne og hør mere om hvad de kan hjælpe dig med!

Klik her og find erhvervskonsulenternes kontaktinformation