Christiansborg dannede tirsdag rammen om en lille konference som opfølgning på Google Succes Onlines tur rundt 11 steder i landet, herunder besøget i Søndersø den 23.-24. september 2019.

Google Succes Online-partnerskabet havde sammen med Landdistrikternes Fællesråd, Erhvervshusene, Danske Bank, Vækstfonden, Innovationsfonden og PWC samlet de input der var kommet på turen rundt, og disse input havde udmøntet sig i en lille rapport med 12 konkrete anbefalinger til succes online i hele Danmark.
På konferencen, der bl.a. havde deltagelse af direktør Per Olesen fra Nordfyns Erhverv og Turisme, blev rapporten og dens anbefalinger overdraget til erhvervsminister Simon Kollerup, der også holdt et indlæg på konferencen.

”Besøget af Google Succes Online i Søndersø og i øvrigt rapportens fokusering på digitalisering matcher meget godt vores tanker om at succes online er én af nøglerne til fremtidens vækst. Jeg håber at der fra politisk side bliver bakket op om anbefalingerne – vi vil under alle omstændigheder lokalt  fortsætte vores fokus på digital udvikling,” fortæller Per Olesen.

De 12 anbefalinger:

Styrkelse af kompetencer

Nationale, korte og værktøjsbaserede kursusforløb målrettet virksomhedsejere og ledere med fokus på digital synlighed, digitale forretningsmodeller og e-handel

Brancheorienterede digitale værkstforløb for produktionsvirksomheder

Efterspørgselsdrevet opkvalificering af ledige med lang, mellemlang og kort uddannelse målrettet virksomhedernes digitaliseringsbehov

Målrettet efteruddannelse i digitale færdigheder hos personale i virksomheder. Herunder personale inden for administration og kommunikation

Adgang til kapital

Kapital målrettet digital omstilling af “modne virksomheder”. Vi skal have alle virksomheder med på den digitale omstilling, lige fra detailhandlen, jernstøberiet til smedemesteren.

Støtte til etablering og drift af lokale netværk som vidensdeling og vækstdrivere lokalt

Kapital til ansættelse af kvalificeret arbejdskraft til at drive og understøtte den digitale omstilling af virksomhederne uanset branche og postnr.

Den digitale omstilling bremses bl.a. af, at en række virksomheder finder det svært at skaffe kapital til omstillingen.

Styrkelse af detail og infrastruktur

Målrettede, længere digitaliseringsinitiativer målrettet detailhandel som motiverer, informerer, og giver konkrete færdigheder inden for e-handel, online synlighed og multichannel

Digitalt kompetenceløft af medarbejdere i detailhandlen

Sikring af god digital infrastruktur til at understøtte details vækstpotentiale, herunder specielt tilstrækkelig bredbåndsdækning

Små kompetenceløft, som oplyser mindre butikker om muligheder ved e-handel gennem succeshistorier og cases