• personale-nordfyns-erhverv-og-turisme.jpg

Bestyrelsen

Består af en overgangsbestyrelse frem til foreningens ordinære generalforsamling i 2018.

Overgangsbestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Nordfyns Kommunes borgmester
  • Formand og næstformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
  • 6 medlemmer udpeget af Nordfyn Erhverv
  • 6 medlemmer udpeget af Nordfyns Turistforening
  • 1 medlem af LO, 1 medlem af DI og 1 medlem udøvet af Nordfyns Kommunes kommunaldirektør. Disse medlemmer har observatørstatus med taleret, men ikke stemmeret

Overgangsbestyrelsen reduceres hvert år med 2 af de på generalforsamlingen valgte medlemmer, således at bestyrelsesantallet efter generalforsamlingen i 2018 svarer til vedtægterne.

Hvilke medlemmer, der udtræder, afgøres af formandsskabet for den nye forening, men der sikres ligevægt mellem antallet af medlemmer fra Nordfyns Turistforening og Nordfyn Erhverv i hele overgangsperioden.