VITAS - virksomhedsrettede tilbud

Fra 1. juli 2017 bliver det obligatorisk for alle landets virksomheder at bruge VITAS, når de ansøger om oprettelse af løntilskud, virksomhedspraktik eller voksenlærling. 

VITAS stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i at gennemføre kontanthjælp- og beskæftigelsesreformens krav om, at der oprettes en landsdækkende digital løsning til understøttelse af virksomheders anmodninger om oprettelse af løntilskud- og virksomhedspraktikpladser, herunder nytteindsats samt voksenlærlinge.

 

VITAS erstatter udvekslingen af de nuværende blanketter AB 131, AB 135, AB 201, AB 221, AB 231, AB 241 og AB 501 i en brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – i dialogen mellem din virksomhed og jobcentret.

Med VITAS er det nu blevet nemmere at anmode om at få oprettet en praktik, et løntilskud eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed: 

  • Nem og intuitiv adgang
  • Hurtig afgørelse ved ansøgning
  • Hurtig afklaring af bevillingsmæssige forhold
  • Godt overblik over alle dine ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør af aftaler

 

Nordfyns Kommune er påbegyndt implementeringen af VITAS i foråret 2016 og er dermed godt i gang.

 

For at anmode om oprettelse af et virksomhedsrettet tilbud skal man ind via VITAS hjemmeside

https://vitas.bm.dk/Start/Index eller www.virk.dk

 

For at få adgang til VITAS eller Virk.dk skal man bruge virksomhedens NemID eller en medarbejdersignatur.

For bestilling af NemID og medarbejdersignatur, se vejledning på https://vitas.bm.dk

 

VITAS er allerede i brug ved mange virksomheder, og virksomhederne udtrykker stor tilfredshed med det meget brugervenlige system.

 

Kontakt 

Kontakt gerne dit lokale jobcenter for mere information, og hvis du ønsker et møde, hvor du vil kunne blive guidet igennem brugen af VITAS. 

Virksomhedskonsulent, Mette Liisberg mobil: 2447 7097

Virksomhedskonsulent, Danielle Nørlev mobil: 4013 3270