Åben Virksomhed var succes for virksomheder og familier 

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 13-12-2017

 

Åben Virksomhed 2017 

Lørdag den 25. november var der arrangeret Åben Virksomhed i mange virksomheder på Fyn.

Et arrangement, hvor elever fra 8., 9. og 10. klasserne, sammen med deres forældre, kunne komme ud på forskellige arbejdspladser og høre, hvad der var af spændende ting bag murene.

Åben Virksomhed var arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn, som er omfattet af kommunerne Odense, Nordfyn, Nyborg, Kerteminde og Assens, i samarbejde med skoler og erhvervsliv i de respektive kommuner.

For Nordfyns vedkommende var det konsulent Carsten Seegert fra Nordfyns Kommune og erhvervskonsulent Ove Syberg fra NEET, der deltog i projektet.

Succes

Hele øvelsen går ud på at vise, hvad man laver i forskellige virksomheder, samt hvad der kræves af uddannelse for at bestride de forskellige jobs. Og hvis vi tager hele Fyn, var der nok ikke mange brancher, der ikke var repræsenteret.

Vigtigheden af, at forældrene var med, er der ingen tvivl om. Det blev understreget ved tilbagemeldinger fra både elever, forældrene og ikke mindst virksomhederne.

På Fyn deltog 24 virksomheder, heraf 4 nordfynske. Der var ca. 550 besøgende personer, hvilket er ganske fint i forhold til, at det er et helt nyt tiltag.

Der er kommet meget positive tilbagemeldinger. Informationsniveauet har været meget højt, både før og efter besøget. Der var dog tilmeldte, der ikke mødte op, og det er selvfølgelig ærgerligt, men det var et fåtal. Stort set alle forældre tilkendegav, at besøget levede op til deres forventninger, og at deres besøg ville få indflydelse på deres børns uddannelsesvalg.

De 4 virksomheder, der åbnede deres døre på Nordfyn, var Kappendrup ApS, K. Andersen Automobiler, Senmatic A/S og EDC Bogense. Alle har haft et godt besøg, og elever og forældre kom ikke kun fra Nordfyn, men også fra skoler i Langeskov og en hel del skoler i Odense. 

  • Kappendrup ApS havde 19 besøgende.
  • Andersen Automobiler havde 14 besøgende.
  • Senmatic A/S havde 39 besøgende.
  • EDC Bogense havde 23 besøgende. 

Meget flotte besøgstal i betragtning af, at det er et nyt og ikke prøvet arrangement. Så der er allerede lagt op til at gentage Åben Virksomhed næste år.

Men hvad siger et par af de nordfynske virksomheder, der deltog, om arrangementet? 

Keld Andersen, K. Andersen Automobiler, Søndersø:

Keld Andersen, K. Andersen Automobiler 

”Konceptet med Åben Virksomhed er rigtigt godt, og jeg kunne godt have tænkt mig, at der fandtes noget lignende, da jeg skulle vælge uddannelse.

De unge mennesker får et godt indblik i de ting, der foregår i en ’’rigtig’’ virksomhed.

Jeg var glad for at alle tilmeldte mødte op, men må nok erkende, at ikke alle fremmødte elever havde en fremtid som automekanikere. Men det er positivt, at de unge mennesker får afsøgt de forskellige muligheder.

Elever og forældre fik gennemgået alle de ting, man laver i sådan en virksomhed, og der blev snakket forskellige uddannelsesformer.”

Keld stiller gerne op igen til et lignende arrangement, men han ser gerne at det ikke bliver en lørdag, da det så er svært at vise alle de normale arbejdsgange. 

Henning Rasmussen, Kappendrup ApS, VVS og EL, Kappendrup:

Henning Rasmussen, Kappendrup ApS 

Henning er også meget positiv over for Projekt Åben Virksomhed. Det er en rigtig god ide, at de unge kan komme ud og se hvad der foregår i virksomhederne, siger han.

”De besøgende var meget interesserede, og de var glade for at få muligheden for at besøge en arbejdsplads på den måde. Dog var det nok mest forældrene, der var på banen, men eleverne er jo også meget unge mennesker, der måske har lidt svært ved at overskue deres fremtid. Men så kan de jo snakke videre om det, når de kommer hjem. Det er helt i orden, så idéen med, at forældrene er med, er rigtig god.”

Han påpeger også en lille udfordring for håndværksvirksomheder. Her er det svært at vise, hvad der reelt foregår, da næsten alle opgaver foregår uden for virksomheden, modsat mange andre typer virksomheder.

Henning mener også, at det kunne være en idé, at de vejledere, der har deres gang i skolesystemet, kunne have glæde af at tage ud og besøge forskellige virksomheder og dermed få et mere indgående kendskab til de forskellige virksomhedstyper.

Henning og Kappendrup ApS vil helt sikkert være med igen, når der kommer en ny gang Åben Virksomhed.