Vil du have del i 8 milliarder kroner?

Tekst: Dorte Eldrup Feldskou
Foto: Ove Syberg m.fl.
Dato: 15-09-2016

 

Den 13. oktober arrangerer Nordfyns Erhverv og Turisme et fyraftensmøde med temaet ’fundraising’. Baggrunden for dette møde er, at der hvert år uddeles omkring 8 milliarder kroner fra private fonde, som alle virksomheder og foreninger kan søge. Men det kan være besværligt, ressourcekrævende og frugtesløst at søge disse midler, hvis I ikke ved, hvordan I gør det bedst.

 

fundraising på Nordfyn
Har du en god idé? Så kan du få penge til finansiering fra en fond, fortæller Jette Kærgaard, der er salgschef i Nordfyns Erhverv og Turisme.

”NEET vil gerne hjælpe de nordfynske foreninger og virksomheder med at sætte turbo på deres virke ved at få del i midlerne. Det er vigtigt, at ansøgningerne er bygget rigtigt op. Der skal blandt andet være et budget og en god beskrivelse – og det er vigtigt at lægge den rigtige vinkel på for at komme i betragtning. Det er blandt andet det, vi skal høre om på mødet”, fortæller salgschef Jette Kærgaard, der har taget initiativ til mødet.

I løbet af aftenen skal vi høre indlæg fra to fundraising-specialister: Steffen Gregersen fra Aktiv Fundraising, der er ekspert på foreningsområdet, og Anders Holmskov, der er koordinator for LAG MANK. Peder Søndergård fra Fondsansøgning.dk er ekspert på erhvervsområdet og er klar til at hjælpe nordfynske virksomheder med ansøgninger. Han vil også være tilstede på mødet, men da der er mange sammenfald mellem forenings- og erhvervsområdet, holder han ikke oplæg. I kan til gengæld tale med ham efterfølgende på mødet.

Derudover kommer der en repræsentant for Soroptimisterne på Nordfyn, der har haft held med at søge fonde. Hun fortæller, hvordan de gjorde og hvorfor de fik del i midlerne.

Til sidst vil der være mulighed for at snakke med de tre eksperter; du kan præsentere din idé og få et par gode råd og måske en aftale med hjem.

 

søg penge til Nordfyn fra LAG MANK
Anders Holmskov er koordinator for LAG MANK, hvor der er mange penge at hente

LAG MANK

LAG MANK er den lokale aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner. Aktionsgruppen råder lige nu over cirka 3,6 millioner til uddeling til projekter indenfor friluftsliv, fødevareerhverv og naturturisme. Målet er at skabe jobs – både direkte og indirekte - samt at skabe liv og glæde. Som eksempler på projekter, der har fået støtte, nævner koordinator Anders Holmskov blandt andre Ditlevsdal Bisonfarm, Gelsted Slagteren og Denmark Fishing Lodge, der er kombineret hotel, restaurant, bådudlejning og guide for lystfiskere fra hele verden. LAG MANK vil gerne se ansøgninger fra Nordfyn, og Anders Holmskov efterlyser helt konkret nogen, der har gode idéer til at fragte bagage for cykelturister på Nordfyn. Du kan kontakte Anders Holmskov på 4028 3793 og få mere at vide om dine muligheder for at søge støtte til din idé.

 

nordfynske virksomheder kan få støtte til mange projekter
Peder Søndergaard er klar til at hjælpe virksomheder med at søge penge

Fondsansøgning.dk

Peder Søndergaard fra fondsansøgning.dk fortæller, at man som virksomhed kan søge midler til konkrete projekter til nyskabelse af forretningen eller nyskabelsen af produkter. Målet for fonde, der giver midler til virksomheder, er at der bliver skabt vækst og øget beskæftigelse. Han nævner et godt eksempel: En virksomhed har fået en idé til et nyt produkt; men markedet er hårdt, og det er en stor risiko at løbe. Hvis virksomheden finder en fond, der tror på konceptet, kan man søge om et tilskud til produktudviklingen og dermed mindske firmaets risiko. 

Intet er for stort eller for småt

Foreninger kan i princippet søge støtte til alt, undtagen drift. Som fond vil man gerne gøre en forskel, og man støtter helst konkrete og afgrænsede projekter. Som eksempel kan nævnes nye bat til en baseball klub, tilskud til at drive en sommerlejr for udsatte unge eller bygge en ny svømmehal. Intet er i princippet for stort eller for småt.

Fælles for alle ansøgninger er, at de skal vinkles rigtigt, så fondene kan se alt det gode, de er med til at støtte, og at de gør en forskel for så mange som muligt. Det kan være skabelsen af nye jobs, bosætning på grund af øgede fritidsaktiviteter, nye former for turisme og så videre – det er med til at tænke ud af boksen og få det hele med.

Så find dine gode idéer frem fra skuffen og tag dem med på mødet om fundraising. Eksperterne og Nordfyns Erhverv og Turisme er nysgerrige efter at høre, hvad I går og tænker - og vi er ivrige efter at hjælpe.

BEMÆRK: MØDET ER PGA. STOR TILSLUTNING FLYTTET TIL NORDFYNS GYMNASIUM I SØNDERSØ.

Interesseret? Så tag med til mødet om fundraising den 13. oktober. Klik her og læs programmet og tilmeld dig. Vi glæder os til at se dig!

 

Læs mere på LAG MANK

Læs mere på fondsansøgning.dk

Læs mere på aktivfundraising.dk