Stærk nordfynsk indsats på feriemesser i ind- og udland

VisitNordfyn på Turistmesser

Nordfyns Erhverv og Turisme deltager via VisitNordfyn igen år på feriemesser i ind- og udland for at promovere Nordfyn som feriedestination. Messedeltagelsen fungerer som supplement til den markedsføring og omtale af Nordfyn, som skal trække turister til området.

Nordfyns Erhverv og Turisme vil i år være til stede på de tre feriemesser Reisen i Hamborg, Ferie for alle i Herning og Ferie-Fritid i Odense. De tre messer har forskellige styrker set fra nordfynsk perspektiv, og der deltages derfor også på messerne af forskellige årsager og med forskellige fokusområder.

På Reisen-messen i Hamborg er det relevant at være til stede, fordi 23% af Nordfyns gæster kommer fra Tyskland, og fordi tyskerne stadig sætter utroligt stor pris på den offline tilstedeværelse og også i meget høj grad efterspørger trykt materiale. Her rammer Nordfyn intet mindre end 73.000 gæster.

På Ferie for alle i Herning har Nordfyn på Danmarks største feriemesse en stærk position ved at være en del af en stor fynsk stand med enorm synlighed over for de godt 60.000 besøgende, der bor i en tilstrækkelig afstand fra Nordfyn til at opfatte Nordfyn som en feriedestination.

På Ferie-Fritid-messen i Odense er fokus at tiltrække dagsturister. Selvom Odense ligger lige om hjørnet, er der brug for at styrke og øge Nordfyns kendskab over for Odenseanerne. Fokus er her derfor udelukkende at formidle de oplevelser Nordfyn har at byde på. For netop at lægge tryk på formidlingen af oplevelserne, udvidede Nordfyn i 2018 messedeltagelsen i Odense, så hhv. Castor, Ditlevsdal Bisonfarm og Rosenfestivalen var til stede på hver deres stand, hvilket var en succes og derfor også er tilfældet i år.

”Selvom om rigtig meget i dag foregår digitalt, og det er der, det er nødvendigt, vi holder vores fokus, har messedeltagelsen stadig mange styrker. Vi får en fantastisk mulighed for rent faktisk at møde vores måske fremtidige gæster og derved opnå en god fornemmelse for dem. Det giver os derudover en helt unik mulighed for at vide, hvad deres umiddelbare tanker er om Nordfyn, og hvilke spørgsmål de evt. har brug for at få afklaret, inden de vælger at holde deres ferie eller tage på dagstur på Nordfyn,” siger bureauleder hos VisitNordfyn, Rikke Lindhøj.

Messerne ligger på flg. datoer: