Søndersøskolen

Tekst: Ida Sejer Clausen
Foto: Ove Syberg
Dato: 30.03.2017


Har du hørt om 10. klasses erhvervsrettede linje, hvor elever bliver ”erhvervsforberedt”, ved at elever og erhvervslivet bringes tættere sammen?

Susanne Harter, der er erhvervskoordinator på Søndersøskolen, er på jagt efter virksomheder på Nordfyn, som kunne være interesseret i at få en skoleelev i ulønnet erhvervspraktik. På Nordfyn er alle 10. klasser samlet på Søndersø Skolen, der også har elever fra Korup. Over 60% af afgangseleverne på Nordfyn går en erhvervsrettet vej på den ene eller den anden måde.


”Når de unge mennesker skal videreuddanne sig efter folkeskolen, er det vigtigt, at de bliver klædt rigtigt på, og at de får den korrekte støtte fra os og samfundet. Hvis de unge mennesker får en læreplads efter et praktikforløb, hvor mester og elev er glade for samarbejdet, vil det kun være positivt for alle i Nordfyns Kommune. Også det at eleven måske bosætter sig på Nordfyn, da lærepladsen er på Nordfyn, vil være positivt”, fortæller Susanne.


Derfor er Søndersøskolen på jagt efter praktikvirksomheder, hvor deres elever fra 10. klasse på den erhvervsrettede linje kan få praktikpladser. En af grundene til, at erhvervspraktik er rigtig god for eleverne, er at de bliver mere afklarede i forhold til, hvilken uddannelse de gerne vil optages på. En anden grund er, at nogle af eleverne får etableret et så godt forhold til deres mester, at de ender med at få en læreplads.


”Ordningen med erhvervspraktik har kørt de sidste 5 år, så der har været rigtig mange igennem” fortæller Susanne.

Samarbejdsaftalen mellem skolen, eleven og arbejdspladsen er meget enkel. Arbejdspladsen skriver under på, at eleven må komme i praktik på arbejdspladsen, og at der løbende bliver fulgt op på, hvordan det går med eleven. Der er ikke så meget bureaukrati i samarbejdet. Der er meget mere fokus på at eleven får en god praktik, og at arbejdspladsen også får en god oplevelse med eleven, og muligheden for at oprette en eventuel læreplads øges derved.


”Vi har trukket på en masse virksomheder, som er gode til at hjælpe os, og nu kunne vi godt tænke os at få kontakt til nogle flere typer virksomheder og måske flere af de samme typer virksomheder. Så kan de virksomheder, som vi startede op med også få en lille pause fra os en gang i mellem”, griner Susanne og fortæller med et smil.


”Vi har nogle brancher, som ligger lidt skjult, og som vi har svært ved at få fat i. F.eks. handelsvirksomheder, IT- virksomheder og fysioterapeuter. Dem kunne vi godt tænke os at komme i kontakt med”, fortæller Susanne og fortsætter, ”når en ny 10. klasse starter op på den erhvervsrettede linje, kommer eleverne med en meget begrænset viden om, hvad de kan tage af uddannelser. Ofte kommer de kun med en viden om de mere klassiske fag, såsom tømrer, smed, frisør, mekaniker o. lign. En elev kan have et ønske om at ville være pædagog, så det starter hun med. Hvis hun så er i tvivl, får hun f.eks. lov til at prøve fysioterapi eller ergoterapi, og stille og roligt kommer eleven ud i en anden type branche, end eleven oprindeligt havde tænkt sig at skulle uddanne sig til”.


En af de elever, som er i gang med dette forløb, er Henriette Klingenberg Larsen, som er 17 år og har været i praktik både i en SFO og 0.klasse. Henriette har tidligere været barnepige og kunne derfor godt tænke sig at arbejde med børn og unge. De første 6 måneder gik med praktik i SFO’en, og lige så stille fandt Henriette ud af, at hun gerne ville prøve at arbejde i en 0. klasse.

” Jeg er nu hver tirsdag morgen i SFO, og ellers er jeg med ovre i 0. klasse, hvor jeg er sammen med børnene. Der er to børn i klassen, som ikke er så gode til dansk, så dem leger jeg med og lærer dem danske ord som bord, stol, dukker osv. Det er rigtig sjovt, og jeg bliver udfordret på en rigtig god måde”, fortæller Henriette.

 

 

Henriette drømmer om at blive uddannet indenfor pædagogverdenen og komme til at arbejde med unge f.eks. igennem familiehuset i Otterup.

”Jeg vil meget gerne ud og hjælpe andre unge”, slutter Henriette

Samarbejdet mellem Nordfyns Erhverv og Turisme og folkeskolerne går i al sin enkelhed ud på at knytte erhvervslivet på Nordfyn sammen med skolerne og den erhvervsforberedende linje og derved at understøtte den åbne skolereform.


Hvis historien om Henriette og 10. klasses erhvervsrettede linje har skabt interesse, og du kunne tænke dig at vide mere om at blive praktikvirksomhed, kan du læse mere via linket.