Sende elever ud i praktik?
Det giver god mening!

 

Tekst: Ina Vildbæk Larsen
Foto: Ove Syberg
Dato: 30.03.2017

 

Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen, konsulent i Børn og Unge-afdelingen Carsten Seegert og læringskonsulent Bente Jensen er alle tilhængere af, at nogle elever fra Nordfyns folkeskoler kan komme i praktik i erhvervslivet – så længe det giver mening for den enkelte elevs udvikling.


I dag kommer elever ikke fast ud i praktik, som de var almindeligt engang. Til gengæld har folkeskolereformen og den åbne skole givet mange flere muligheder, og derfor er det vigtigt for Nordfyns Kommune at arbejde sig endnu mere ind i den åbne skole, siger Gitte Høj Nielsen.

Carsten Seegert fortæller, at rigtigt mange unge begynder en ungdomsuddannelse efter skolen; kunsten er at fastholde dem.

Her kan det være en mulighed for nogle elever, at vedkommende allerede ved hvad det kræver at være ude i erhvervslivet og på en læreplads.

Læringskonsulent Bente Jensen Skole og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen og konsulent i Børn og Unge afdelingen Carsten Seegert.

 

Gitte Høj Nielsen siger: ”Det skal give mening for den enkelte elev at være i praktik, og det skal passe ind i elevens handel- og udviklingsplan i samarbejde med lærerne. Det er ikke noget for alle, for det skal hjælpe det enkelte barns læring. Det kunne for eksempel være en, der ikke er uddannelsesparat og har behov for afklaring.”

Bente Jensen påpeger, at mange virksomheder jo også kunne have en interesse i rekruttering og i at vise mere udadtil, hvad de kan byde på over for de unge.

Dermed gælder det selvfølgelig også, at både virksomheder og eleven kan få noget ud af det, og det gør man ved gensidig forventningsafstemning, fremhæver Gitte Høj Nielsen:

”Begge parter skal gøre sig klart, hvad man skal være forberedt på. Så skal eleven have læst op på det inden sin praktik og lave en opgave om det efter praktiktiden. Så bliver det ikke kun det, jeg kalder et stjerneskud, hvor de får en oplevelse, men ikke får noget ud af det. Der skal være læring i det.”

Derfor er de tre med på idéen om at starte et pilotprojekt op, hvor Nordfyns Kommune og dens skoler og lærere, NEET og erhvervslivet samarbejder om at få nogle elever i kommunens skoler i praktikforløb, der er relevante for både eleven og den enkelte virksomhed. Arbejdet går i gang nu.