Politikeren og Embedsmanden

Hvordan ser man på erhvervsudvikling, turisme og den nære fremtid fra den lokale "Borg". Nordfyns Erhverv og Turisme satte sig for, at få nogle svar direkte fra hestens mule. Det krævede dog en tur eller to til rådhuset i Bogense.

Borgmester Morten Andersen samt kommunaldirektør Morten V. Pedersen blev sat stævne, for en god snak omkring disse emner. De er jo to nøglepersoner i kommunen, der gerne, blandt andet, skulle være erhvervslivets og turismens ambassadører.

Men hvordan ser man på det i disse to kontorer, hvor der jo også foregår rigtig mange andre ting, der berører borgerne i vores dejlige kommune.

Nedenfor kan man læse hvad borgmesteren og kommunaldirektøren har på hjerte, når det gælder erhvervslivet her i kommunen.

Tekst og foto: Ove Syberg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
22-10-2015

Borgmester Morten Andersen

Det er nu flot, det gamle rådhus i Bogense. Man fornemmer historiens sus, når man går op af den brede trappe til hovedindgangen.

NEETs udsendte har aftalt med borgmester Morten Andersen, at vi skal have en snak omkring erhvervslivet i Nordfyns Kommune set fra borgmesterstolen.

Vi sætter os tilrette i borgmesterkontoret, og begynder en livlig samtale.

Morten tager udgangspunkt i DIs erhvervsklimaundersøgelse, og fortæller, at den jo er et udmærket måleinstrument. Nordfyns Kommune er faldet et par pladser siden sidste år, men der er også parametre, der er blevet bedre.

Morten uddyber, og siger: ”Der er bestemt områder, hvor vi har en udfordring, men der er vigtige parametre, hvor det bestemt går i den rigtige retning. Der hvor vi kan se klare forbedringer, i blandt andet den kommunale sagsbehandlingstid, er der, hvor vi har gjort en målrettet indsats. Sådan en indsats er ikke noget, der har en umiddelbar effekt, men at fokus skal fastholdes over en årrække, før konkrete resultater er i hus.”

Blandt nogle af de andre parametre, hvor der er udfordringer, er infrastrukturen. Men her er kommunen uden den store indflydelse. ”Det er jo ikke Nordfyns Kommune, der hverken beslutter eller bygger motorveje”.

Den udsendte spørger ind til, hvordan borgmesteren ser på den erhvervsudvikling, der skal ske de kommende år. Morten Andersen ser ikke de helt store revolutioner ligge lige for, men understreger, at man skal fortsætte og have fokus på allerede igangværende tiltag. ”Vi skal fortsat nurse og understøtte det erhvervsliv, vi allerede har, og sørge for de rigtige rammer, så de fortsat kan udvikle sig. Dette skal fortsætte i årene der kommer, ligesom vi skal bruge planloven, så den ikke spænder ben for virksomhederne i deres udvikling.” Morten fortsætter med at fortælle, at kommunen også har droppet byggesagsgebyrer, sænket prisen på renovation og sat grundpriserne ned.

Vi kommer ind på et af kommunens andre tiltag, nemlig Task Force Erhverv, som for erhvervslivet er en nem og enkel indgang til kommunen. NEETs mand på stedet vil gerne vide, om borgmesteren har intentioner om denne funktion, skal fortsætte. ”Ja”, kommer det prompte. ”Det var noget, vi synes, var nødvendigt at starte op, og vi så da også ret hurtigt en positiv effekt, men det er ikke noget, vi så vinger af med et flueben, og siger, at nu er det på plads. Nej, det er en løbende proces, der skal fortsætte med at understøtte erhvervslivet”. ”Task Force Erhverv har gjort sit til, at mange virksomheder nu opfatter kommunen som en medspiller frem for en modspiller”.

NEETs medarbejder vil også gerne snakke turisme, da NEET, også kaldet Nordfyn Erhverv og Turisme jo nu er samlet efter fusionen i juni. Den er Morten Andersen med på, så vi graver os lidt ned i emnet. Morten bedyrer klart, at turismen er en uhyre vigtig del af det nordfynske erhvervsliv. "Vi har jo eksemplerne i form af Hasmark Strand Camping og Ditlevsdal Bisonfarm. Det er typiske eksempler på, hvordan turisme og erhvervsliv hænger meget sammen. Turismen har vel aldrig fyldt så meget i det nordfynske erhvervsliv som nu, men turismen skal til stadighed udvikles, og vi har jo de rigtige forudsætninger med vores skønne natur."

Skal der bygges nye hoteller her på Nordfyn? Så blev der en lille pause i interviewet. Morten ser ikke umiddelbart en mulighed for et hotelbyggeri i kommunen. ”Hvad angår konferencefaciliteter, er vi jo tæt på både Middelfart og Odense, og et rent turisthotel kan nok ikke overleve på den korte sommersæson, vi har. Men et nyt vandrehjem kunne måske være en mulighed”, men kommer også ind på, at det jo langt hen ad vejen er campingpladserne, der trækker det store læs.

Vi skal også snakke lidt om fødevareturisme. Altså at tilrejsende turister får et indblik i Nordfyns mangfoldige fødevareproduktion, samt muligheden for at smage og købe produkterne. Morten Andersen kan godt se de vide perspektiver i den form for turisme. ”Ja her er muligheder. Man vil gerne have noget autentisk – noget lokalt og noget med historie. Og så må det jo også gerne smage godt. Man kunne måske også forestille sig, at de nordfynske restauranter i højere grad havde nordfynske specialiteter på menukortet”, smiler han.

Vi kommer også ind på det generelle erhvervslivs indflydelse på tilflytning og vækst i Nordfyns Kommune. Der er bred enighed om, at erhverv og turisme er motoren, der genererer arbejdspladser, og dermed tilflytning til kommunen. I sin tur skaber det så vækst og en mere balanceret demografi. Her kommer Morten på betydningen af de lokale landdistriktsråd, der trækker et stort læs i forhold til at eksponere de gode muligheder for bosætning i de ikke bynære områder i kommunen. ”Her er der også afsat midler til at støtte denne udvikling”, slutter Morten Andersen.

Kommunaldirektør, Morten V. Pedersen

En tur til Bogense sparet er en tur til Bogense tjent.

NEETs udsendte mødte kommunaldirektør Morten V. Pedersen på rådhuset i Søndersø ligeledes til en snak om erhvervslivet og dets vilkår her på Nordfyn.

Hvordan ser Nordfyns Kommunes højst placerede embedsmand på erhvervsliv, turisme og fremtiden her i kommunen. Vi spurgte ham.

I forhold til DIs måling er der flere ting at glæde sig over på trods af en lavere generel score i forhold til sidste år, fortæller Morten. Det er specielt den kommunale sagsbehandlingstid, understreger han. Det er så vigtigt i forhold til både nystartede virksomheder som til etablerede firmaer. Her tilføjer Morten, at det ikke stopper her, men at Nordfyns Kommune klart skal gå efter at komme i top fyrre.

Morten fortæller videre, at det er Task Force Erhverv, der skal have en stor del af æren for denne fremgang. Her har vi et instrument, der tilbyder hjælp til virksomheder 24/7, og det må være unikt inden for kommunal sagsbehandling, uddyber han og tilføjer: ”Mig bekendt har vi stort set kun fået positive tilbagemeldinger på denne kommunale service. Det kan dog godt være, at vi skal blive dygtigere til at informere om denne service, så endnu flere virksomheder kan få glæde af den”.

En anden ting, der også indgår i Task Force Erhverv, er, at han og borgmesteren tager rundt i kommunen og besøger virksomheder på stribe. Både for at synliggøre kommunen, men så sandelig også for at samle informationer, der kan underbygge kommunale beslutninger. Ligeledes om der er virksomheder, der har problemer i forhold til kommunale tilgange, påpeger Morten. Yderligere er tanken et tættere samarbejde mellem kommunen og NEET, således at der på disse virksomhedsbesøg deltager både kommunale folk ligesom medarbejdere fra NEET.

Kommunaldirektøren uddyber: ”Der skal ikke være vandtætte skodder mellem de kommunale kræfter og kompetencerne i NEET. Tværtimod skal der arbejdes på kryds og tværs, til det bedste for virksomhederne. Faktisk skal det være sådan, at erhvervsdrivende i kommunen til enhver tid kan få fat i de rette kompetencer, uanset hvilket problem de står over for. Jeg plejer at sammenligne med Batman, der jo havde sin Bat Phone. Når han ringede på den, så løste problemerne sig”, griner Morten. ”Det er vores Task Force telefon.”

Morten mener, at man samlet er bedre rustet til at løse erhvervslivets problemer med den nye organisation. Ud over dette er der gang i flere andre ting for at styrke erhvervsklimaet på Nordfyn bl.a. erhvervsudstykningen i Søndersø, der byggemodnes. ”Måske er den ikke lige nu i brug, men så er den klar, når virksomheder vil rykke ind. Dette sammenholdt med udstykningerne til nye parcelhuskvarterer giver en god samlet pakke.” Ligeledes styrkes indsatsen for at gøre flere arbejdsparate, og der investeres i en styrket indsats i jobcentret, som jo også er en del Task Force Erhverv, alt sammen for at have den rigtige arbejdskraft til rådighed for virksomhederne.

Vi skal også ind på emnet tilflytning. Den udsendte konstaterer, at der jo er sket en nettotilflytning til Nordfyns Kommune. Morten fortæller, at det er rigtigt, og at det faktisk har været en realitet gennem det sidste halve år. ”Og dermed ser det ud til at være vedvarende”, konstaterer Morten. Flere andre steder i kommunen gøres der klar til nye borgere. Morten nævner udstykninger ved Søndersø (hvilke der allerede er solgt seks af), Fiona grunden og det gamle hospital i Bogense. ”Det er nogle pæne store boligprojekter, der her løber af stablen. På Otterup-kanten er der Stenløseparken, der er godt gang i. Så ja, vi er klar til masser af nye borgere. Måske er der ikke den store efterspørgsel lige nu, men der er så store projekter i gang i Odense om omegn lige nu, så den skal nok komme”, siger Morten med eftertryk. Ligeledes understreger han, at flere af de boliger, der skyder op på Nordfyn, er af en anderledes karakter, der kunne appellere til liebhavere.

Kommunaldirektøren ser et meget stort potentiale i turismeindustrien på Nordfyn, og glæder sig over de fine overnatningstal, der er kommet fra campingpladserne. Han påpeger, at den nye sammenlagte organisation mellem erhverv og turisme, samt de tilførte midler giver en forventning om en stor udvikling af turismen, der også vil skabe endnu flere fyrtårne og give kommunen et stort løft, hvad turisme og events angår.

Morten ser ikke store hoteller skyde op, men ser gerne mange forskellige overnatningsmuligheder. Ligeledes ser han også for sig aktivitetshuse af forskellig karakter, som i sin tur godt kunne være noget med sundhed, som jo er meget oppe i tiden.

”Kunne man gøre det store brand som nordfynske fødevarer har til noget i forbindelse med turisme, men også i forbindelse med bosætning''. ''Ja'', svarer han selv på spørgsmålet. ''Man kunne måske forestille sig nogle fælles haver, hvor man kan dyrke nordfynske fødevarer i forbindelse med byggeriet på Fiona grunden. Altså en form for fællesskab, hvor sundheden spiller en rolle.”

Vi kommer lidt ind på fødevareturisme, som der også er et stort potentiale i. Noget, hvor den gode historie kan fortælles. Noget, der er autentisk, og hvor man kan smage, købe og få den gode historie med hjem. Ja, hvorfor ikke trække kinesere, japanere og andet godtfolk til Nordfyn, så de også får en god historie med hjem.

Morten kommer ind på den trafikale infrastruktur i kommunen, og godtgør, at den er uhyre vigtig for både erhvervsliv og turisme. ”Motorvej får vi ikke, men mindre kan også gøre det. Investeres skal der dog”, bedyrer han.

Den udsendte har mødt en meget positiv og visionær kommunaldirektør, der også påpeger den siddende kommunalbestyrelse, som ser fremad og tør tage modige beslutninger.