Nytårskur i Nordfyns Kommune

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 20-12-2017
 

Nytårskur i Nordfyns Kommune 2017 

Traditionen tro afholder Nordfyns Kommune en nytårskur.

I år løber begivenheden af stablen tirsdag den 16. jan. kl. 18 på Bogense Rådhus, og alle fra erhvervslivet, turistaktørerne, foreninger og kulturinstitutionerne og øvrige samarbejdspartnere er inviteret.

Borgmester Morten Andersen vil fortælle om året, der gik, og også kigge lidt frem. Mon ikke også, der kommer en lille nytårshilsen fra Nordfyns Erhverv og Turismes direktør Per Olesen.

Kim Ruberg fra Danmark på Vippen vil have et indlæg omkring bosætning, jobskabelse og udvikling af virksomheder. Danmark på Vippen er en upolitisk organisation, der har fokus på et mere balanceret Danmark.

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen 

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen fortæller, at Nordfyns Kommune først og fremmest afholder Nytårskur for at vise, at de sætter pris på det gode samarbejde med erhvervslivet og andre samarbejdspartnere.

”Nytårskuren er en anledning til at stoppe op og gøre status over, hvad der er opnået i det forløbne år. Ligeledes er der her lejlighed til at sætte fokus på, hvad der skal ske i det nye år.”

En anden ting Morten peger på, er at kommunen gerne vil være vært ved et arrangement, hvor der virkelig er store muligheder for at netværke. Her er så mange interessenter samlet, at der virkelig er mulighed for mødes med andre, der har sammenfaldende interesser, siger han.

”Kommunen og erhvervslivet er dybt afhængige af hinanden og er dermed hinandens partnere. Så Nytårskuren er også her en god mulighed for at få en tværgående snak. Det er også i respekt for erhvervslivet, da det jo er her blandt virksomheder og medarbejdere, resultaterne bliver skabt til glæde for hele Nordfyn.”

Morten fortæller, at der er et særligt fokus på erhvervslivet blandt de indbudte, heriblandt handelsstandsforeningerne, og derudover kulturinstitutionerne.

Han fortæller i den forbindelse, at kommunen med borgmester Morten Andersen i spidsen samt Marianne Greve, Per Olesen og Morten selv har været på omkring 40 virksomhedsbesøg i løbet af året, så kontakten til erhvervslivet er i forvejen stor.

Omkring Kim Rubergs indlæg fortæller Morten, at han er en spændende person, som har nogle skarpe vinkler på den lidt ubalancerede fordelingspolitik omkring den skattemæssige kommunale udligning. "Det er noget, der giver stof til eftertanke." Kim vil også kunne fortælle om, at der altså også sker en udvikling i erhvervslivet vest for Valby Bakke.

 

Så husk at tilmelde jer, når I får invitationen.