Nordfyns Kommunes Nytårskur 2017

Tekst: Ove Syberg
Foto: Nordfyns Kommune

Traditionen tro holdt Nordfyns Kommune nytårskur på Bogense Rådhus. Dagen var d. 17. januar, og ikke mindre end 165 var mødt op. Der var erhvervsfolk, politikere, embedsmænd og borgere blandt de mange fremmødte. Man må sige, at der var smæk for skillingen i form af gode indlæg og fremragende forplejning - samt ikke mindst masser af mulighed for at netværke.

Der var indlæg fra Borgmester Morten Andersen, direktør for NEET, Per Olesen, og fra forskningschef ved Danmarks Medie – og Journalisthøjskole Roger Buch.

 

borgmester indleder Nytårskuren 

Borgmester Morten Andersen kom ind på, at det faktisk var ti år siden, Nordfyns Kommune så verden for første gang. Nemlig efter kommunalreformen i 2007.

Han gav et historisk tilbageblik på årene der var gået, samt kom ind på hvor godt det faktisk går i Nordfyns Kommune. Der var også plads til at fortælle om de store anlægsinvesteringer der i disse år foretages i kommunen. Alt dette ledsaget af en lille video, som du kan se ved at klikke her.

 

Per Olesen fra NEET holder tale til nytårskur 

Direktør Per Olesen mente, at vi pralede for lidt her på Nordfyn. Vi er gode til rigtig mange ting, sagde han, men glemmer tit at fortælle alle andre om det. Det er vigtigt, at vi alle er ambassadører for Nordfyn, udbreder kendskabet til kommunen, og fortæller om alle Nordfyns kvaliteter.

Vi er en kommune med korte beslutningsveje. Både hvad angår bosætning og i forhold til erhvervslivet. Vi er en kommune med en skøn natur og mange muligheder for de turister, der kommer hertil.

Nordfyns Erhverv og Turisme arbejder sammen med Nordfyns Kommune omkring den konstante udvikling inden for netop erhverv og turisme, for derigennem også at styrke bosætning og kommunens samlede udvikling.

 

Roger Buch holder foredrag til nytårskur ved Nordfyns Kommune 

Roger Buch fortalte lidt om de kommunalreformer der har været i nyere tid, og konkluderede at de havde været med til at udvikle kommunerne i et højt tempo. Kommunerne har fået meget mere ansvar og tilsvarende flere opgaver. Og selv om Nordfyns kommune har over 30.000 indbyggere, hører den til de mindre kommuner. Måske netop derfor er kommunen oplevet som smidig og med korte beslutningsveje.

Han nævnte også, at det at træffe upopulære beslutninger er er blevet ’’nemmere’’, fordi der blevet længere til den enkelte borger når kommunerne er blevet så store. Det kunne for eksempel være at lukke skoler, ældrecentre, biblioteker og daginstitutioner.

Roger Buch understregede også, hvor meget bosætning betyder for en kommune. Det er faktisk det der betyder allermest, for borgerne betaler skat, hvor de bor, og ikke nødvendigvis hvor de arbejder.

 

Alt i alt en god og spændende nytårskur.

 

Se mere

Nordfyns Kommunes video om året, der gik, og kommunens 10-års jubilæum