Nyt liv i de nordfynske byer

Det er tydeligt for de fleste, at der  de senere år er sket en udvikling i den måde, vi handler på. Flere gør deres indkøb på nettet - det foregår nemt og bekvemt fra sofaen, og varerne bliver leveret med posten. Og store centre i udkanten af byerne vokser sig større og større og lokker med gratis parkering og mulighed for at gøre alle indkøb ét sted.

Tekst: Christina Boel Pedersen
Foto: Ove Syberg

 

Samtidig vidner tomme butikslokaler i bymidterne om, at denne udvikling sker på bekostning af handelslivet her. Det gælder både store byer som Odense og Vejle, men det gælder også vores tre 'hovedbyer' her på Nordfyn: Otterup, Søndersø og Bogense. Holdningen hos Nordfyns Erhverv og Turisme er, at når vi ser mørke skyer trække ind over os, så må vi gøre noget. Og hellere før end siden.

Derfor tog Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) initiativ til en storstilet indsats for at styrke de nordfynske bymidter. For at gøre det attraktivt for kunderne at handle i byerne – frem for ovenstående alternativer. "Vi talte med de tre handelsstandsforeninger, der var positivt indstillet over for projektet, og derefter tog vi fat i rådgivningsvirksomheden Cowi, som har stor erfaring med byudvikling af andre kommuner i landet," fortæller erhvervskonsulent Ove Syberg fra Nordfyns Erhverv og Turisme om opstarten af projektet.

Nordfyn er noget særligt

"Det stod ret hurtigt klart, at vi ikke bare kunne kopiere erfaringerne fra de andre projekter, Cowi har været ind over. For Nordfyn er noget ganske særligt. Vi har ikke blot én by, som vi vil fokusere på en styrkelse af – vi har tre, der alle skal udvikles. Det er et bevidst valg, at vi vil fokusere på både Otterup, Søndersø og Bogense, for vi mener, at hver by har kvaliteter, som er værd at videreudvikle,"fortæller Ove Syberg.

Han medgiver, at det også er en udfordring, idet der reelt bliver tale om tre projekter, for de tre byer skal sandsynligvis udvikles på forskellige måder. Fælles er dog målet, nemlig at gøre det mere attraktivt for de kunder, der allerede handler i byerne og at tiltrække nye kunder fra fx Odense, som kan se en fordel i nem tilgængelighed og gode parkeringsforhold.

Øget samarbejde på Nordfyn

Ove Syberg fortæller videre:

"Vi ser det som ét projekt, for vi kigger jo med nordfynske briller. Dette initiativ bliver nok kendetegnet af et overordnet samlet projekt og tre underliggende projekter for hver by. Og det er helt fint, for vi skal finde løsninger, der kan fungere i virkeligheden. Først og fremmest handler det om at beholde handelen i de nordfynske bymidter, og vi ser gerne, at byerne aktivt henviser til hinanden, hvis en kunde er gået forgæves i en by, og man ved, at nabobyen har varen."

NEETs generelle vision for sit virke er at være en samlende kraft på Nordfyn. Og Ove Syberg er da heller ikke i tvivl om, at projektet vil leve op til det mål.

"NEET er igangsætter og facilitator på dette projekt, hvis øvrige hovedinteressenter er de tre handelsstandsforeninger og Nordfyns Kommune. I den forbindelse er det vigtigt at understrege vigtigheden af, at Nordfyns Kommune er direkte involveret på højt niveau. Kommunen har en central rolle i forhold til fremtidige byplaner for kommunens byer. Projektet er et intensivt samarbejde, hvor vi alle lærer hinanden bedre at kende, og det er jo altid en fordel," siger Ove.

Stærkt grundlag for 5-årig handleplan

NEET, handelsstandsforeningerne og kommunen deltager i en seminarrække med Cowi, hvor de gennemgår de processer, som Cowis andre projektkommuner har gennemgået. Her ser interessenterne med egne øjne, hvordan andre byer som fx Vejle, Ikast og Skælskør har udviklet sig, og hvilke tiltag der er gennemført. Nogle af tiltagene kan overføres til de nordfynske byer, andre kan ikke. Det er således også de nordfynske handelsstandsforeninger, der er kommet med forslag til tiltag i de enkelte byer, hvilket Ove Syberg ser som en styrke: "Hvem kender byerne og handelslivet bedre end handelsstandsforeningerne? Deres viden kombineret med Cowis analyser og erfaringer danner et stærkt grundlag for den 5-årige handleplan, projektet i første omgang skal munde ud i."

Ud fra Cowis rapport udformer NEET og planafdelingen i Nordfyns Kommune en endelig rapport, som indeholder et sammenskriv af de fremtidige planer for de tre byers udvikling. Rapporten skal derefter behandles politisk, da der sandsynligvis skal ske ændringer i lokalplaner og i kommunalplanen for at kunne udføre denne styrkelse af byerne.

"Det her er ikke et skrivebordsprojekt. Det er første spadestik til en reel ændring og til konkrete tiltag i de nordfynske byer. Vi glæder os meget til at facilitere processen i de kommende 5 år og følge initiativerne til dørs," slutter Ove Syberg af.