Ny i bestyrelsen på Søndersø Produktionshøjskole

Robin Jakobsen, indehaver af Skamby El Aps, er tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem på Søndersø Produktionshøjskole.

Forstander Dorte Lundorff fortæller, at det er vigtigt at have en dygtig bestyrelse at sparre med: 

Forstander Dorte Lundorff 

”Bestyrelsen er jo det overordnede niveau, og det er ligesom dem der sætter kursen.”

Dorte er også godt tilfreds med, at bestyrelsen er bredt sammensat, således at alle facetter kommer med, når kursen skal sættes. Hun understreger, at skolen har et rigtig godt samarbejde med bestyrelsen.

Robin fortæller, at hans forventninger til bestyrelsesarbejdet blandt andet er den mulighed, der er for at præge retningen i forhold til de unge mennesker, der går på skolen: 

Robin Jakobsen 

”Det er vigtigt, at erhvervslivets stemme høres i denne forbindelse. Både min virksomhed, men også mange andre har en del lærlinge, og her er det vigtigt, at de kommende lærlinge allerede er præget i retning mod det at være i erhvervslivet.”

Robin siger, at det netop var det, der fik ham til at træde ind i bestyrelsen. Desuden interesserer de unge mennesker ham – ”og alle skal have en chance,” slutter han.