Nordfynsk gylle bliver til grøn energi og gødning

Tekst og foto: Ida Dam Sejersen
03-02-2016 

I fredags kom energi-, forsynings-, og klimamister Lars Chr. Lilleholt, direktøren for Centrovice og direktøren for NGF Nature Energy til Bogense. Hvad skyldes æren? Der var indvielse af det 170 mio. kroner dyre biogasanlæg syd for Bogense. Anlægget er den største anlægsinvestering til dato på Nordfyn, og det er i stand til at levere gas til 6000 huse.  Så selvom vejret var dårligt til indvielsen, kom der over 200 mennesker til receptionen, hvor borgmester Morten Andersen, formand for NGF Nature Energy Jens Otto Dalhøj og de mange honoratiores holdt taler, og alle var i godt humør. Og der er god grund til at glæde sig over det færdige projekt.

Borgmester Morten Andersen sagde i sin tale: ”De færreste så lyset for enden. Det har været en rigtig lang proces ”. Og det har det været. Der er gået 15 år fra idéen om biogasanlægget blev født, til projektet nu er kommet i mål. 

Lang vej til målet

I starten af 2000 satte en række nordfynske landmænd sig sammen og ville afgasse deres gylle via et biogasanlæg. Inspirationen kom fra Tyskland og andre europæiske lande, hvor man var godt i gang med at bruge biogasanlæg. Landmændene dannede derfor en leverandørforening. Leverandørforeningen fik flere gange kontakt til Bogense Forsyning, som skulle være samarbejdsparter til at få aftagere til gassen. Efter at have forsøgt at få tingene til at gå op i en højere enhed faldt projektet til jorden i 2009-2010.

I 2012 fik leverandørforeningen kontakt til Fjernvarme Fyn, hvor projektet blev startet op igen. Biogasanlæggets placering blev syd for Bogense, og størrelsen på biogasanlægget er blevet bestemt ud fra varmeforbruget i Bogense by. Men der var stadig komplikationer: Der skulle foretages arkæologiske undersøgelser på byggegrunden, og det kostede 1 mio. kroner ekstra. Pengene blev dog ydet fra leverandørforeningen og Fjernvarme Fyn.

I Leverandørforeningen er der 34 landmænd. Alle landmænd har betalt et indskud - afhængigt af antal dyreenheder – for at være med i Leverandørforeningen. Medlemmerne får deres afgassede gylle retur, hvor lugtgenerne er formindsket, og gyllen bliver aktiveret hurtigere, når det kommer ud på markerne. Landmændene har tilsammen indskudt 10,5 millioner af kroner, som udgør 25% af anlæggets egenkapital.

Troels Clausen er formand for Leverandørforeningen. Han fortæller, at det har været en yderst lang kamp at komme frem til i dag, hvor biogasanlægget er godt i gang med indkøringen. ”Så selvom det har taget 15 år at få drømmen opfyldt, så kan alle de involverede være godt tilfredse med resultatet. Og pt. er der en del på venteliste til at blive medlem af Leverandørforeningen. ”

Hvordan virker et biogasanlæg?

Troels Clausen forklarer: ”Hvis man sammenligner anlægget med koens mave, som har en meget følsom bakterieflora, så skal man forestille sig at når man fodrer koen eller anlægget, så skal ”foderet” kontrolleres for at sikre, at det er det rigtige indhold, som fodres på koen/ anlægget. Indholdet af dette påvirker gæringen, og derfor er det hele tiden vigtigt at fodre på det rette tidspunkt og med den rette mængde. Foderet gives stille, roligt og kontinuerligt, ellers dør floraen, og der kommer ingen gas”.  

Mellem gasanlægget og naturgasnettet er der et opgraderingsanlæg, der renser biogassen så det kan gå på naturgasnettet. Opgraderingen er under indkøring, og derfor er der indimellem overskud af gas, som ikke er rent nok. Så brændes det af i stedet for at lukke methan direkte ud i det fri. Derfor er der en flamme ved anlægget engang imellem. 75% af det, der kommer i biogasanlægget er fra gylle, mens de sidste 25% er fra majs mv. Når trykket og sammensætningen af gassen er korrekt, så sendes gassen ud i det nationale gasanlæg, og den afgassede gylle køres tilbage til landmændene.

Gassen er grøn

Aftagerne til gassen er Nature Energy, som sender gassen ud i det landsdækkende net. Nature Energy har bygget 3 næsten ens biogasanlæg i Danmark i løbet af de sidste år. Et ved Holsted, et her ved Bogense og det sidste i Heden på Midtfyn.

Ole Hvelplund, adm. direktør for NGF Nature Energy, fortæller: ”Vi er rigtig godt tilfreds med resultatet, og Nature Energy kom ind i projektet for et par år siden og var med til at sætte skub i processen”. Ole Hvelplund er stolt af arbejdet: ”Driftsøkonomien er blevet overholdt, og det samme er budgettet og vores tidsplan”.

Samarbejdet med Leverandørforeningen er vigtigt og bidrager til, at det hele kører på skinner. Gassen som bliver produceret på biogasanlægget er blevet tilsluttet det landsdækkende net, og dermed er gassen blevet grøn på Nordfyn.

Formand for Leverandørforeningen Troels Clausen er også rigtig glad for, at NGF Nature Energy blev en del af projektet om at producere biogas på Nordfyn: ”Nature Energy er eksperter i at drifte et biogasanlæg. De har allerede en masse viden og erfaring, og da de allerede har to andre biogasanlæg, så vil deres professionelle tilgang til driften og driftteknikken være tilstede”.

Og det store projekt høstede da også stor anerkendelse fra minister Lars Chr. Lilleholt, som glædede sig over, at anlægget er forberedt til klimaet og landmændenes økonomi:

”Der er store perspektiver i at udnytte biogassen, især når den på sigt klarer sig på rene markedsvilkår. Anlægget i Bogense viser i praksis, hvad klimaaftalen i Paris gik ud på”.

 

 Klik her og læs mere om biogasanlægget