Når kommunen og håndværkerne mødes

Nordfyns Kommune havde i samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) samlet op mod 70 deltagere til et fyraftensmøde for håndværkere. De 38 repræsenterede håndværkervirksomheder var vidne til et omfattende og forskelligartet program.

Tekst og foto: Per Olesen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
19-11-2015

Borgmester Morten Andersen bød velkommen og gav herefter ordet til direktøren for Nordfyns Erhverv og Turisme, Per Olesen, som fortalte om strukturen i den nye organisation samt om strategien fremover. Ligeledes kom han ind på samarbejdet mellem hans organisation, kommunen og ikke mindst samarbejdet med kommunens borgere. Efterfølgende fortalte borgmesteren, at det overordnede formål er at give de lokale håndværkervirksomheder indblik i de store muligheder, der er i kommunens "finanslov" for de kommende år.  Kommunaldirektør Morten V. Pedersen fortalte, at Nordfyns Kommune i sit anlægsbudget for 2016-2019 har budgetlagt investeringer på 230,0 mio. + herudover 12,0 mio. til vedligeholdelse af kommunens bygninger, samt øvrige anlægsopgaver.

Per Olesen, direktør i NEET


Kommunaldirektør Morten V. Pedersen


Ud over de massive investeringer i det nordfynske er der jo også udsigt til store investeringer i bl.a. Odense. Derfor var Steen Jensen fra Steenjensen.com inviteret til at give en orientering om de muligheder, der findes i lovgivningen om konsortiedannelser, samt muligheden for at gå sammen i klynger. Således får man som mindre håndværkervirksomhed via et samarbejde mulighed for at byde på større opgaver, end man selv kan løfte. Steen fortalte om et igangværende projekt hos Nordfyns Erhverv og Turisme. Her forsøges at samle 4-5 anlægsgartnere, der sammen har et potentiale til at byde ind på den konkurrenceudsatte del af Nordfyns Kommunes Vej og Park. Opgaven har en økonomi, der lyder på op mod 7-8 mio. kroner årligt - en opgave som den enkelte anlægsgartner ikke selv har mulighed for at byde på.

Steen Jensen, ekspert i offentlige udbud


Efter den traditionelle sandwich og masser af networking på tværs af bordene var der fra byggesagsbehandler Cathrine Svensson en kort, men god introduktion til det elektroniske ansøgningssystem ”Byg og Miljø”.

Byggesagsbehandler Cathrine Svensson


Indlægget blev efterfulgt af et tilbud fra skoledirektør Ejner Jensen, der gav de lokale håndværkere tilbuddet om at brande deres hverv over for fremtidige potentielle lærlinge. Og netop den fremtidige arbejdskraft var budskabet fra arbejdsmarkedschef Søren Nielsen, der blandt andet tilbød en 24/7-service i forsøget på at hjælpe med også fremtidigt at finde kvalificeret arbejdskraft. Således kan man forvente et svar på en forespørgsel inden for 24 timer og et forslag til løsning inden for 72 timer.

Skoledirektør Ejner Jensen


Arbejdsmarkedschef Søren Nielsen


Sidste indlæg, inden borgmester Morten Andersen afsluttede seancen var fra Ida Sejersen, Nordfyns Erhverv og Turisme, der gav et indspark til muligheden for at få kontakt til sine kunder via de sociale medier– således har 3,8 mio. danskere en Facebook-profil, hvoraf 70% faktisk tjekker deres profiler flere gange dagligt! Ida tilbød at være fødselshjælper på en mere aktiv strategi på de sociale medier- tilbuddet var endda gratis.

Flere af aftenens deltagere gav efterfølgende udtryk for det positive i den store informationsstrøm. Nemlig at det meste af informationerne var brugbare instrumenter i deres dagligdag.

Ida Sejersen, projekt- og social media-medarbejder


Fra aftenens vært borgmester Morten Andersen var der stor tilfredshed med arrangementet: "Formålet var at give deltagerne indblik i, hvilke opgaver der skal løses i kommunen, og hvad der er interessant evt. at byde ind på." Morten Andersen fortsætter: "Samtidig får vi fortalt, hvad der i øvrigt ellers er aktuelt på den kommunale sendeflade, og vi kommer som kommune her ud til mange af vores samarbejdspartnerne og får en viden fra dem om, hvorvidt der er nogle ting, der evt. skal tages fat om – alt i alt en god aften," slutter Morten Andersen.