Lærlinge - en investering i fremtiden

På Nordfyn har flere virksomheder lærlinge på fast basis. Her kan du møde to af virksomhederne fra Otterup og høre om, hvorfor de har valgt kontinuerligt at have en eller flere lærlinge. Fælles for dem er, at de ser det som en investering i fremtiden.

Tekst: Christina Boel Pedersen
Foto: Ove Syberg
13-04-2016

Tømrermester Kurt Korsholm ApS: Vi har alle et ansvar for de unges uddannelse

Allerede få år efter, Kurt Korsholm havde grundlagt firmaet Tømrermester Kurt Korsholm Aps, besluttede han sig for, at der fast skulle være en eller to lærlinge i virksomheden – og gerne forskudt. Det betyder, at der indtil videre er blevet udlært 11 tømrerlærlinge i tømrerfirmaet, og der er yderligere to i gang – en EUX-lærling, der får studentereksamen samtidig, og en traditionel lærling. Efter sommerferien starter en ny lærling, som allerede er fundet.

Den primære årsag til denne faste tilgang af lærlinge er, at Kurt Korsholm er af den holdning, at det er vigtigt at tage ansvar for og være med til at uddanne de unge mennesker.

”Vi vil gerne bidrage til at videreføre faget og holde tømreruddannelsen i live – vi har alle et ansvar,” fortæller Kurt Korsholm.

Ikke et problem at få kvalificerede medarbejdere i dag

”Vi hører jo hele tiden om, at vi i fremtiden vil komme til at mangle faglærte medarbejdere. Lige nu oplever vi ikke en mangel på kvalificerede folk. Vi oplever, at der er mange unge, der søger elevpladser. Tømreruddannelsen er populær, og der er gode muligheder for efteruddannelse som fx bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør. Men hvis de har ret i, at det bliver anderledes i fremtiden, så er det jo nu, vi skal gøre en indsats,” siger Kurt Korsholm.

På spørgsmålet om, hvad virksomheden selv får ud af at have lærlinge, fortæller Kurt, at der er flere fordele. En af fordelene har de allerede nydt godt af flere gange:

”Det betyder jo, at vi får uddannet nogle gode folk, som vi gerne ansætter, hvis der er arbejde til det. Og dem, der ikke bliver ansat hos os efter endt læretid, men som vælger at læse videre eller arbejde andre steder, er jo stadig i vores netværk. Det er en fordel for vores virksomhed at kende gode folk rundt omkring, det er jeg slet ikke i tvivl om.”

Og så fremhæver Kurt Korsholm til sidst, at det giver et rigtig godt spil i dagligdagen, at der både er svende og lærlinge. ”Lærlingene bidrager med et nyt syn på tingene, så vi ikke går i stå, og svendene vokser af at have ansvar for at lærlingene lærer faget og bliver gode til det,” slutter Kurt Korsholm.

Nislev Maskinfabrik ApS: Nødvendigt at investere i fremtiden

En anden virksomhed i Otterup, som kontinuerligt har to lærlinge, er Nislev Maskinfabrik ApS. Her ser billedet lidt anderledes ud end i tømrerbranchen, for der er allerede mangel på udlærte industriteknikere. Og det kombineret med, at Otterup ligger ’lidt ude på landet’, udgør et problem for indehaver Kenneth Pors. Derfor tænker Kenneth nu fremad og har valgt at investere både i de unge og i sin virksomhed ved at uddanne lærlinge.

Som for Kurt Korsholm er det også for Kenneth Pors en drivkraft i sig selv at være med til at holde faget i live. Som han fortæller:

”Allerede for ca. 10 år siden iværksatte branchen et tiltag for at gøre uddannelsen mere attraktiv for de unge. Tidligere hed det ’maskinarbejder’, men det ændrede man til ’industritekniker’ for at vise, at det ikke kun er noget med sorte hænder, men i høj grad også programmering af maskiner og teknik.”

Men tiltaget har ikke haft den ønskede effekt, for der er både færre lærlinge på uddannelsen og færre udlærte end tidligere. Da Kenneth Pors selv blev udlært i 1993, var de 19 på holdet, i dag er de 7-8 på hans ene lærlings hold. For nylig søgte Kenneth en fagudlært medarbejder, men han fik kun tre henvendelser, og ingen af ansøgerne var kvalificerede.

Man skal vække de unges interesse tidligt

Kenneth Pors har nu en strategi for, hvordan han imødekommer de udfordringer, at der både er mangel på lærlinge, og at virksomhedens beliggenhed er et problem for nogen: ”Vi har som nævnt hele tiden to lærlinge ad gangen, og vi finder dem helst i lokalområdet, så vi ved, at afstanden ikke er et problem for dem. Og så håber vi på, at vi kan beholde en af dem, men helst begge to, når de er udlært,” fortæller Kenneth.

Fordelene ved at have lærlinge er da også til at få øje på:

”De bliver lært op i mine maskiner, så de er helt fortrolige med dem, og da vi er ISO 9001 godkendt, skal vi overholde visse procedurer, hvilket de også lærer. Det betyder, at når jeg ansætter en svend, der har været i lære hos os, så starter han med at tjene penge til virksomheden fra dag et. Og så fortsætter de naturligvis med at lære nye ting også som svende, præcis som jeg selv gør hele tiden – selv om jeg har drevet virksomheden i 18 år.”

Kenneth Pors slutter af med at lufte en idé til, hvordan man kan tiltrække flere unge til industriteknikeruddannelsen, der ligesom tømreruddannelsen også åbner for gode efteruddannelsesmuligheder som fx maskiningeniør eller ingeniør:

”Hvis folkeskoler og tekniske skoler kunne komme ud med de unge og besøge virksomheder som min, ville de unge få et konkret indtryk af faget ved at se maskinerne tæt på og ved at se, hvordan vi arbejder – og forhåbentlig ville det vække interessen for faget hos bare et par stykker af dem.”

 

Klik og læs mere om

Tømrermester Kurt Korsholm og Nislev Maskinfabrik