Hjælp M/S Castor

M/S Castor
M/S Castor på havet i lysere tider.
Fotograf Bent Nygaard Larsen

 

Tekst: Ove Syberg
Dato: 05-12-2018

Det gode skib M/S Castor af Bogense var udsat for en brand den 20. september om eftermiddagen. Det gik hårdt ud over maskinrummet og de elektriske installationer, men heldigvis var Beredskab Fyn hurtigt på pletten og fik begrænset skaderne.

Dog var skaderne af et sådant omfang, at M/S Castor nu er taget ud af drift. Det er jo for mange en meget trist historie, da M/S Castor jo er synonym med Bogense, turister, fødselsdage og Nordfyn.

Henning Gammelgaard, formand for fonden bag Den Selvejende Institution M/S Castor af Bogense, fortæller hvad der skete:

”M/S Castor skulle på en aftensejlads, og skipperen var ved at klargøre skibet. Det var koblet til landstrøm og skulle kobles over til egen forsyning. Da han er tilbage i styrehuset, lugter han røg og ser også, at den kommer nede fra salonen og de elektriske installationer. Han alarmerer straks beredskabet, der er hurtigt fremme og straks sætter røgdykkere på opgaven. De får hurtigt bugt med branden, som dog har ødelagt flere tekniske installationer og beskadiget spanterne (skibets træskelet, red.) som er fritliggende i salonen.”   

M/S Castor
Henning Gammelgaard i Castors styrhus, som det så ud før branden.
Fotograf Ove Syberg 

Pladerne blev klippet

Henning fortæller videre, at der skal nye elinstallationer i det meste af skibet, ligesom der ligger et stort reparationsarbejde omkring spanterne i salonen. Elektronikken i skibet har også taget skade og blev hurtigt fjernet. Det er sendt til et firma, der er specialister i at renovere sådanne ting efter en brand. Så man håber at kunne redde noget af det udstyr.

Skaden blev hurtigt anmeldt til forsikringsselskabet, som sendte en taksator ud for at vurdere skaderne og faktisk overtog styringen derfra.

Der kom folk fra Aarøsund Bådeværft og vurderede skaderne, og derefter kom de med et bud på, hvad det vil koste at udbedre dem.

Søfartsstyrelsen kom også og skulle vurdere tingenes tilstand, da M/S Castor er godkendt til at sejle med passagerer.

”Her blev ’’pladerne klippet’’ så det ikke var godkendt til sejlads mere,” siger Henning: ”Søfartsstyrelsen vurderede også, hvad der skulle til for at få tilladelse til at sejle igen.  De havde så en noget anden vurdering end værftet, og det var til den dyrere side.”

M/S Castor
M/S Castor har brug for økonomisk støtte, hvis det skal blive flot igen.
Fotograf Bent Nygaard Larsen 

Castor mangler mellem 200.000-300.000 kroner

M/S Castor har en forsikringssum på kr. 600.000,-, men tilbuddene på de forskellige ting der skal udføres, løber tilsammen op på ca. kr. 725.000,-, som gør at M/S Castor teknisk set er totalskadet.

Fonden bag Den Selvejende Institution M/S Castor af Bogense har nu fået udbetalt forsikringssummen, men har også et skib, der ikke må sejle.

 ”De 725.000,- kr. rækker ikke,” fortæller Henning Gammelgaard: ”Min vurdering er nærmere, at det vil koste mellem 800.000 og 900.000 kroner for at have et skib der bliver sendt på værft, uden bekymringer om der nu er penge nok til at betale værftet for deres arbejde. For der bliver jo altid fundet mere, der skal laves, når man begynder at pille i sådan et gammelt skib.”

Summa summarum, så mangler der mellem 200.000 og 300.000 kroner, for at M/S Castor kan komme på værft en gang i foråret.

Henning forklarer, at der heldigvis er mange der er interesserede i at M/S Castor kommer på havet igen, men alternativet for ham ville også være en katastrofe:

”Det er jo både hjerteblod og en masse menneskers energi, i form af frivilligt arbejde, der ligger i det at få M/S Castor ud at sejle,” siger han.

Derudover er hun et vartegn og en turistmagnet for Bogense og Nordfyn, som mange nødigt ville undvære. Og turisterne er allerede begyndt at henvende sig til VisitNordfyn for både at booke tursejladser, men også for at chartre M/S Castor til familiefester og virksomhedsture.

Castors Venner kan bidrage med kr. 80.000.-, fortæller Henning, men der er stadig lang vej hjem. Så alle bidrag er velkomne.

Er der nogen i vores medlemsskare, der enten har lyst til direkte støtte, eller har lyst til et sponsorat, så kontakt Erik Hansen på tlf. 2016 1399 for at høre nærmere.

Husk også, at sponsorater enten kan være anonyme eller kan promovere jeres virksomhed i forbindelse med M/S Castors aktiviteter. Ligeledes kan et sponsorat være en del af en firmaudflugt.

Lad os alle hjælpe M/S Castor i gang igen.

 

Læs mere her

Castors Venners hjemmeside