Håndværkerne budt ind af Nordfyns Kommune

Håndværkermøde 2018

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 01-11-2018

I går onsdag var, traditionen tro, alle håndværksvirksomheder budt ind til informationsmøde med kommunen. I år var det på Otterup Rådhus og med et lidt anderledes set-up. Dog var det essentielle det samme, nemlig orientering om Nordfyns Kommunens anlægsinvesteringer i de kommende år.

Håndværkermøde 2018

Nordfyn har succes

Borgmester Morten Andersen bød velkommen til alle og fortalte, at det faktisk var 7. gang denne event blev holdt, og at han ikke mindedes at have set et så stort fremmøde før.

Deri havde han ret, for der var over 70 tilstedeværende i salen.

Det var også med en vis stolthed, borgmesteren talte til de fremmødte, da han fortalte om Nordfyns Kommunes ranking i forskellige sammenhænge: 

  • Nummer 1 i DI’s måling vedrørende sagsbehandling.
  • Nummer 1 på Fyn i Dansk Byggeri’s undersøgelse.
  • Nummer 4 i hele Danmark i DI’s undersøgelse af kommunernes erhvervsklima.

Jo, der var smil på læben hos borgmesteren da han bød velkommen og samtidig fortalte, at kommunen ikke havde tænkt sig at hvile på laurbladene. Han nævnte også, at man ville benytte lokale håndværkere i den udstrækning, det er muligt.

Håndværkermøde 2018

Anlægsinvesteringer

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen indviede alle i den økonomi, der ligger bag de kommende anlægsinvesteringer, samt økonomien i den fremtidige drift.

Det var store tal der kom på bordet, må man sige. Morten jonglerede rundt med rigtig mange millioner, og her skal da lige nævnes, at der er budgetteret med anlægsinvesteringer på kr.75 mio. pr år de næste fire år. Dertil kommer der også store beløb på den daglige drift og vedligehold. Her nævnte Morten, at der for 2019 var budgetteret med kr. 91,5 mio. til anlæg og drift. Så der må være nogle håndværksmestre, der kan se frem til rigtig mange opgaver.

Derefter gennemgik han de mange aktiviteter der var planlagt de kommende år, inklusive flere udstykninger, der skal byggemodnes. Der sker nemlig det positive, at der er stor netto tilflytning til kommunen, så der skal være varer på hylderne.

Håndværkermøde 2018

Tegn på stress?

Nanna Kirkebjerg fra Luciaklinikken fortalte om de fysiske og psykiske ting, der sker i vores krop, når stressen kommer, og opfordrede os alle til at holde øje med hinanden, når der var tegn på stress. Dette kan være humørsvingninger eller i det hele taget en anden adfærd, end man plejer at udvise.

Håndværkermøde 2018

NCT Offshore

Så var det Paw Cortes, der ejer virksomheden NCT Offshore A/S, der trådte frem. Paw er en meget ligefrem og farverig person, der kan fortællingens kunst.

Han berettede om en lang rejse, han har været på. Den omhandler opbygning af en virksomhed, salg af samme, en lang nedtur og det at starte forfra og bygge op igen.

Han fortalte om tillid eller mangel på samme i forretningsverdenen, samt om den store loyalitet han oplever fra sine nuværende medarbejdere.

NCT Offshore arbejder med søkabler, logistik og anden service offshore. I den forbindelse kommer Paw ind på den konstante risiko, der er i dette marked på grund af voldsom konkurrence og store investeringer.

Håndværkermøde 2018

Workshop: Samarbejde med Nordfyns Kommune

Så var det tid til en nyskabelse i forbindelse med håndværkermødet. Nemlig en workshop, hvor de nedsatte grupper skulle arbejde med de relationer, der er mellem håndværksvirksomhederne og Nordfyns Kommune. Det var om samarbejde, relationer og eventuelle forbedringer, der kunne optimere samarbejdet.

Sammenfattet fra gruppernes tilbagemeldinger, må man sige at der var endog meget stor tilfredshed med samarbejdet mellem virksomhederne og kommunen. Og det passer jo meget godt med de undersøgelser, der indledningsvis er nævnt.

Dog var der synspunkter på de åbningstider kommunen har, hvor håndværksvirksomhederne kan komme i kontakt med byggesagsbehandlere. At kommunen har helt lukket om onsdagen, var der heller ikke den store forståelse for.

 

Borgmester Morten Andersen afsluttede mødet og var meget tilfreds med hele forløbet. Han konstaterede da også, at der havde været tre virksomheder med til at skabe indholdet i programmet.