Håndværkermødet 2017

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 02-11-2017 

 

Nordfyns Kommune afholdte, traditionen tro, i går det årlige møde med kommunens håndværksvirksomheder. Her fremlægger kommunen tallene for de kommende års anlægsbudgetter, ligesom der hvert år er forskellige andre indlæg. 

 

Borgmester Morten Andersen holder oplæg til håndværkermøde

Borgmester Morten Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte, der repræsenterede omkring 35 virksomheder her fra Nordfyn.

Han håbede, at rigtig mange af de lokale virksomheder vil byde ind på kommunens renoverings- og anlægsopgaver. Han understregede også, at Nordfyns Kommune gør et stort arbejde ud af at fordele opgaverne så ligeligt som muligt. I samme moment fortalte han også, hvor vigtigt det er, at virksomhederne er registreret på kommunens ’’håndværkerliste’’, som kommunen bruger, når der skal udføres opgaver.

Morten Pedersen holder oplæg til håndværkermøde 

Så kom kommunaldirektør Morten V. Pedersen på podiet. Han gennemgik budgetterne for de mange anlægsopgaver, der skal udføres på Nordfyn de kommende år. Bare i 2018 er der budgetteret med 84,5 millioner kroner til mange spændende og gode opgaver, der kommer rigtig mange nordfynske borgere til gode. Der blev også tid til at kigge på, hvad der var på trapperne i de enkelte byer og områder i kommunen. 

Marianne Greve til håndværkermøde 

Marianne Greve, projektleder i Task Force Erhverv, fortalte om de undersøgelser der var lavet i forhold til kommunernes formåen over for erhvervslivet.

Hun gennemgik tre undersøgelser: En undersøgelse fra Dansk Byggeri, hvor Nordfyns Kommune var placeret i den bedste tredjedel, nemlig nr. 25. I DI’s erhvervsklima, som må betragtes som meget subjektiv, landede vores kommune på en plads som nr. 48, altså lige midt i feltet. Til slut fortalte hun om undersøgelsen fra Dansk Erhvervsfremme, som var meget positiv i forhold til kommunen.

Til slut gjorde Marianne opmærksom på, hvor vigtigt det er, at virksomhederne har en konstant dialog med kommunen, således at man får udfordringerne løst hurtigt og gnidningsløst.

Lars Egsvang til NFK håndværkermøde 

Så skulle det handle om salg og de mekanismer, der ligger bag. Her var en veloplagt Lars Egsvang fra firmaet Egsvang på scenen. Han fortalte lystigt om, hvad et godt salg var, og kom ind på, at salg faktisk er et håndværk man er nødt til at lære: ”Ingen er født til at være en god sælger, der skal træning til.”

Han gav en hurtig gang salgstræning, som fik forsamlingen til at spidse ørerne, krydret med mange gode anekdoter fra salgslivet.

John Stenner til håndværkermøde på Nordfyn 

En fysioterapeut var der også på podiet. Det var John Stenner fra Otterup Fysioterapi, der levende fortalte om arbejdsskader og forebyggelse af samme. Han understregede det vigtige i, at virksomhederne har fokus på at forebygge arbejdsskader med gode instruktioner og eventuelt et samarbejde med en fysioterapeut. Ligeledes var der en klar besked til de ansatte, nemlig at de skal holde deres krop ved lige.

Frantz Rohde til håndværkermøde 

Viceborgmester Frantz Rohde afsluttede mødet og var meget positiv – og fortalte, at alle håndværkerne også er meget velkomne til næste års møde.

Et godt møde med nogle inspirerende indlæg. Men hvad blev der sagt af nogle af de tilstedeværende?

Borgmester Morten Andersen:

”De bygge og anlægsopgaver, der kommer i det kommende år, er nok noget af det vigtigste at høre om fra de fremmødte. De bliver klædt bedre på til at byde ind på opgaverne. Det er vigtigt, at lokale håndværksmestre får mange af de projekter der bliver udbudt. Det er også vigtigt, at i de tilfælde, hvor større anlægsarbejder bliver udbudt i totalentreprise, og den enkelte virksomhed er for lille til at byde, at man da går flere virksomheder sammen om at byde på opgaven. Desuden er dialogen mellem kommunen og virksomhederne også af stor vigtighed for et rigtigt godt samarbejde,” slutter Morten.

Tømrermester Ulrik Madsen:

”Indslaget omkring salg var rigtig godt og lærerigt, og indlægget fra John Stenner var også meget interessant,” udtaler Ulrik. ”Men hele mødet var alt i alt meget inspirerende.”

Ulrik Madsen

Projektleder Marianne Greve:

”Det var et rigtig godt møde, og jeg har også fået positiv respons fra nogle af deltagerne. Der har været meget forskellige indlæg på programmet, men alle har været rigtig gode. Især var Lars Egsvang god og inspirerende.”

Malermester Bjarne Toft: 

”Indholdet af mødet har været rigtig godt. Det er inspirerende at høre om alle de ting, Nordfyns Kommune sætter i søen. Jeg er meget interesseret i, hvad pengene skal bruges til i kommunen, og selvfølgelig specielt om der er noget, jeg kan byde ind på.”

Bjarne Toft