Håndværkermøde med Nordfyns Kommune 17. november

Tekst og foto: Ove Syberg

 

Borgmester på håndværkermøde på nordfyn

Igen i år havde Nordfyns Kommune inviteret til møde med håndværksvirksomhederne på Nordfyn. Og sædvanen tro foregik det igen i Tingstedet på Søndersø Rådhus.

Borgmester Morten Andersen bød velkommen til de omkring 55 fremmødte og udtrykte glæde over, at så mange var mødt op. Han indbød til dialog og fortalte, at der var sat rigtig mange penge af til vedligeholdelses- og anlægsarbejder i kommunen.

Så opfordringen var: ’’Meld jer på kommunens håndværkerliste’’.

 

Kommunaldirektør Morten Pedersen på håndværkermøde

Anlægsbudgettet 

Så var det kommunaldirektør Morten V. Pedersen, der var på podiet. Han fortalte, at der var afsat 269 millioner kroner til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i perioden 2017 til 2020. Her uddybede han, at en del af dette store beløb var fremkommet efter et overskud på kommunens drift.

Morten fortalte videre, at der er planer om mere byggemodning flere steder i kommunen, og dermed flere byggegrunde til salg.

Mange penge er også sat af til byfornyelse og også store beløb til halprojekter. Der blev også nævnt flere andre anlægsprojekter, samt opgaver i forbindelse med Fionagrunden.

 

Hans Jørn Mortensen på håndværkermøde

Generationsskifte 

Bestyrelsesformand Hans Jørn Mortensen førte deltagerne igennem junglen af regler og faldgruber omkring et generationsskifte i virksomhederne. Han har selv været involveret i mange generationsskifter, både som revisor og som bestyrelsesformand. Og der er mange ting, man skal være opmærksom i de processer. 

Han fremhævede også, at når man står med egen virksomhed, skal man altid sørge for selv at spare op til pension. Man skal ikke regne med, at man kan få så meget for virksomheden, at man står med en kæmpe formue. Han havde dog også et eksempel på det modsatte: Hvis din virksomhed har den rigtige produktportefølje, kan den godt tiltrække nogle rige købere.

Hvilke fælder kan man falde i, hvornår starter man, hvordan forbereder man sig og hvad med de økonomiske sammenhænge? Man skal også være klar over, at processen vil tage mange år for at blive succesfuld.

Hans Jørn anbefalede klart, at man var bedst tjent med at få hjælp til skiftet, gerne hos en advokat eller en revisor.

 

erhvervskonsulent jørgen bårris på håndværkermøde

Hvad kan din erhvervskonsulent hjælpe dig med? 

Erhvervskonsulent fra Nordfyns Erhverv og Turisme Jørgen Bårris fortalte om alle de ting, organisationen kan hjælpe virksomhederne på Nordfyn med: Vejledning om vækst, salg, planlægning, forbindelse til andre relevante virksomheder, muligheden for at stille de udfordrende spørgsmål og komme med inspiration og meget mere.

Ligeledes fortalte Jørgen om en stor spørgeskemaundersøgelse der var sendt ud til virksomhederne. Her har hver enkelt svaret på, hvilken type udfordringer de slås med, og derigennem givet NEET en indikation på, hvor der skulle sættes ind med hjælp.

Derfor: Kontakt endelig Jørgen, hvis din virksomhed trænger til hjælp.

Brug jobcenteret

Arbejdsmarkedschef Søren Nielsen sagde, at virksomhederne skulle bruge jobcentret. Der er mange kompetencer på ’’hylderne’’, og selv om beskæftigelsen er meget høj, er der stadig ledige.

Man vil i den forbindelse have gjort flere arbejdsparate, og det bliver der arbejdet på.

Søren gjorde også opmærksom på, at der er kommet en del flygtninge til Nordfyn, der har håndværksmæssige kompetencer.

 

Webmaster Ina Larsen på håndværkermøde

Bliv fundet på Google 

Ina Larsen fra Nordfyns Erhverv og Turisme fortalte om de mange digitale platforme, der er tilgængelige for virksomhederne. Telefonbogen for Odense er udkommet for sidste gang. Folk finder deres information ved at søge på Google. Derfor er det meget vigtigt at kunderne kan finde dig, når de søger på nettet.

Her var hun inde på fordele og ulemper ved de forskellige platforme. Eksempelvis hvor mange timers vedligeholdelse der er per uge, sammenholdt med hvor mange penge der skal ’’puttes’’ i, for at være sikker på at siderne altid er aktuelle. Sociale medier er billige i brug og gratis at oprette, men kræver ca. 3 timers arbejde om ugen for at være gode og kunne bruges til noget, mens en hjemmeside kræver en vis sum penge og arbejde for at oprette, men til gengæld kræver den ikke meget tid at vedligeholde.

Men en ting er sikker. Disse platforme er kommet for at blive, og fuldstændig uundværlige når det kommer til at udbyde produkter eller tjenesteydelser.

Kontakt gerne Ina eller Ida her fra NEET, hvis I vil vide mere om disse platforme.

 

Morten Andersen afsluttede med et tak for i dag, og på gensyn til næste år.