Han siger ”Goddag” til 30% af Nordfyns ungdom

Tekst: Ide Seidelin
Foto: Ove Syberg
Dato: 27-10-2016

 

Og når rektor Kurt René Eriksen siger ”Farvel” i dimissionstalen på Nordfyns Gymnasium, siger han ofte, at gymnasiet leverer Danmarks sygeplejersker, læger og ingeniører.

kurt eriksen fra nordfyns gymnasium

 

Det er da også et faktum, at mange af gymnasiets elever vælger at videreuddanne sig til ingeniør eller indenfor biotech. Det er et særkende ved Nordfyns Gymnasium, at de har rigtigt mange naturvidenskabelige elever. ”Halvdelen af vores elever har naturvidenskab på højt niveau, i én eller anden variant”, fortæller Kurt René Eriksen. ”Biologi, kemi, idræt, matematik, fysik og kemi – det vi kalder Kongevejen – som er den klassiske vej mod ingeniør. Eller den moderne biotech, som tiltaler mange af pigerne”

”Det er arbejdsomme unge mennesker, vi får ind. De vil gerne tage fra”, fortsætter Kurt René Eriksen. ”Mange af vores elever har 3 sprog på højt niveau, og 80% af alle elever har tysk. Her adskiller vi os voldsomt fra mange skoler. Det er en rimelig stor værktøjskasse, de unge kommer ud med. Og mange går videre på erhvervs- eller sundhedsrettede uddannelser”.

Bosætning er vigtig i forhold til at holde gymnasiets høje niveau med 6 linjer og et bredt fagudbud. ”Det er jo et tilbud som vores, der er med til, at familier bosætter sig i området”, siger Kurt René Eriksen. ”Og hvis kommunen ikke får tilflytning af folk, der har fået børn omkring 2010, så vil vi opleve, at der er gymnasieårgange, der er meget små”. Lige nu er prognosen, at antallet af 16-års årgangene vil falde frem til 2018, hvorefter der kommer en stabil periode. Og så i 2025 falder de voldsomt her på Nordfyn.

rektor for nordfyns gymnasium

De mindskede årgange ser lige nu ikke ud til at opvejes af en større rekruttering til gymnasiet, som det ellers ses i resten af landet. Målt i procent er det stabile 30% af en nordfynsk ungdomsårgang, som vælger gymnasiet. Det hænger sammen med befolkningssammensætningen og traditionen for videregående uddannelse i området, fortæller Kurt René Eriksen.

”Vi har stadig elever her, som kommer som første student i deres familie. På gymnasiet er vi dermed med til at løfte det generelle uddannelsesniveau i området. Hvis far er tømrer, bliver sønnen måske ingeniør. Hvis moren er sosu-assistent, bliver datteren måske sygeplejerske eller læge”.

På Nordfyns Gymnasium går man massivt ud med annoncering og opdateringer på de sociale medier, hvor især de unge henter deres information. Derudover er gymnasiet meget aktivt ude på folkeskolerne på informationsmøder. Endvidere deltager gymnasiet med et større markedsføringsbudget i de fynske gymnasiers fælles markedsføring.

 

Læs mere her:

Nordfyns Gymnasium