Gymnasielærer, vognmand og lokalpatriot

Erik Rasmussen arbejder som gymnasielærer på Tietgen HHX i Odense. Og så er han direktør for to succesrige nordfynske firmaer: Lunde Vognmandsforretning, der kører med renovation på Nordfyn, og Grisetransport Fyn, der har ca. 60% af den fynske transport af slagtesvin til Danish Crown-koncernen. Hvordan kan denne kombination overhovedet lade sig gøre?

Tekst: Ina Larsen
Foto: Ove Syberg
 

Lunde vognmandsforretning 

Erik Rasmussen var overhovedet ikke interesseret i familiens vognmandsforretning. Han ville være revisor, så han blev udlært ved et revisionsfirma her på Nordfyn, og så var det egentlig det – og det var det så alligevel ikke, for revisorjobbet var alt for kedeligt. Derfor læste Erik til kandidat på Aarhus Universitet i økonomi og jura, og så skete der noget: En af hans undervisere skaffede ham et job som lærer. Han havde ikke engang selv søgt det, men han tog imod tilbuddet – og han blev så begejstret, at han har været lærer lige siden. ”Jeg synes faktisk, det var rigtigt spændende, så det valgte jeg at fortsætte med.”

Vognmandsforretning med succes

I 2005 ringede hans stedfar, der ejede Lunde Vognmandsforretning. Danish Crown ville sende kørsel med dyr i udbud. Kunne Erik hjælpe? Det viste sig, at det kunne han i den grad, for det var faktisk hans BA-projekt, der blev til virkelighed:

”Mit BA-projekt var faktisk skrevet for Danish Crown om transport af slagtesvin, og det var den rapport, de hev ud af skuffen og førte ud i livet. Det var måske først da jeg fandt ud af, at BA-opgaven kunne bruges til noget, at det gik op for mig at jeg havde et syn på forretninger, der kunne bruges.”

Det hjalp selvfølgelig at vide præcis, hvad planen gik ud på – og i den licitation vandt vognmandsforretningen transporten med en tredjedel af de fynske slagtesvin. På den måde var Erik blevet en del af firmaet, og han kom snart til at hjælpe til igen med at vinde en licitation. Lunde Vognmandsforretning har kørt renovation i mange år. Så da kommunalreformen kom, og Nordfyns Kommune var blevet en realitet og satte renovation i hele Nordfyn i udbud, valgte Erik og hans stedfar at byde på det. Derfor fik de fra 2009 dagrenovationen i Nordfyns Kommune. Derefter foregik der et glidende generationsskifte, og siden stedfarens død i 2014 har Erik været leder af begge firmaer.

Erik ved sit kontor på Lunde Vognmandsforretning

Gymnasielærerjobbet er fantastisk

Erik underviser samtidig i økonomi, finansiering og organisation på HHX, ligesom han også sammen med eleverne står for skolens sociale aktiviteter.

”Jeg har sagt fra første færd til mine forældre, at hvis jeg blev nødt til at vælge, hvad jeg skulle fortsætte med, så blev det jobbet som gymnasielærer, der vandt. Jeg ser det nærmest som et kald. Jeg synes jo det er fantastisk at være på gymnasiet fredag aften, hvor jeg sammen med omkring 40-50 unge i festudvalget har arrangeret en fest for 1200, og jeg brænder for de unge mennesker og deres udvikling.”

Nogen af kunderne har meget svært ved at se koblingen mellem den højt uddannede økonomiperson og den person, der havde en vognmandsforretning, men det ser Erik slet ikke som et stort skel:

”En del af den succes, vi har, skyldes lige nøjagtigt den uddannelse. Det er mere nødvendigt i dag, at du er en dygtig økonom, end du er en dygtig vognmand. Fra min revisortid ved jeg, at der er mange selvstændige, der er dygtige til deres fag, men hader det administrative. Men du kan ikke leve af at sidde bag rattet i dag, hvis du ikke tager dig af det administrative.”

Det kunne heller ikke lade sig gøre uden dygtige medarbejdere. Tre daglige ledere har ansvaret for henholdsvis kørsel med renovation, grusgravsmateriale og slagtesvin. Der er 25 fuldtidsansatte, hvoraf de fleste har været ansat i mange år, ligesom der er en meget lav sygdomsfrekvens. ”Det er et rutineret renovationskorps, og de er robuste,” fortæller Erik.

renovationsbiler i lunde vognmandsforretning

Hjertet brænder for Nordfyn

Det går også godt med firmaerne, der har en sund og solid økonomi. Erik har valgt, at virksomheden ikke skal sigte efter at blive storvognmand. Renovationen er koncentreret om Nordfyn, og så kører firmaet med ca. 60% af de fynske svin.

”Vi har fordel af at være lokale, for vi kender området og ved præcis, hvad det er vi byder på, når der er licitationsrunder,” siger Erik. Der er da også kun en i renovationsafdelingen, der ikke er fra Nordfyn, og i ferierne er det unge fra Nordfyn, der arbejder som ferieafløsere. ”Det er også min kæphest, at det skal være lokale folk. De kender vejene og området.”

Lunde Vognmandsforretning blev stiftet i 1924 af Anna og Arthur Josefsen, og Anna var faktisk den første kvinde på Fyn med stort kørekort, så hun vakte en del opmærksomhed i lastbilen. Virksomheden har været en del af Nordfyn lige siden. Lunde Vognmandsforretning har faktisk kørt dagrenovation i Otterup uafbrudt siden 1. april 1979.

Det er derfor både historie og samfundssind, der betyder, at Erik lægger vægt på det lokale: ”Jeg gør alt, hvad der er i min magt, for at købe lokalt. Hvis vi ikke understøtter det nordfynske samfund som virksomhed, så ender pengene i de store byer og København. Det er de nordfynske skatteborgere, der betaler for renovationsindsamling, og så synes jeg, at vi har en forpligtelse til at give pengene igen og støtte det nordfynske samfund.”

 

 

Læs mere

Lunde Vognmandsforretning