Grønløkke Planteskole – Danmarks største rosenproducent

Tekst: Ina Larsen
Foto: Ove Syberg
 
Finn Jensen foran Grønløkke Planteskole
Finn Jensen foran Grønløkke Planteskole

 

Grønløkke Planteskole er både Danmarks og Nordens største rosenproducent og en af de største rosenproducenter i Nordeuropa. Det er så også et faktum, at Danmark er det nordligste sted, hvor man kan producere roser.

Grønløkke Planteskole blev startet af Finn Jensens far i 1964. ”Interessen for roser kom via min far. Hvis det ikke havde været for virksomheden, var jeg nok blevet mekaniker. Men jeg fik interessen og blev udlært som planteskolegartner ved en stor planteskole i Aalborg.” I 1982 kom han hjem fra militæret og gik ind i virksomheden sammen med sin far. De drev Grønløkke Planteskole i fællesskab indtil 1994, hvor faren trak sig helt ud af virksomheden. Siden dengang er der sket meget med planteskolen: ”Min far drev en lille virksomhed i mange år. I 1994 producerede vi max 300.000 roser og solgte forskellige andre planter, bl.a. pyntegrønt og gran.”

Roserne bliver sorteret og lagt på lager i store mængder
Roserne bliver sorteret og lagt på lager i store mængder

Vokseværk

Hvordan har Grønløkke så kunnet vokse til den store rosenproducent, den er i dag?

”Det er roserne, der altid har drevet mig,” fortæller Finn Jensen rent ud. Men Finn erkender også, at han ikke er sælger, han er håndværker, og det er det daglige arbejde med roserne, der driver ham. Derfor overvejede han, om han skulle satse mere på rosenproduktion og salg til andre planteskoler og salgsselskaber, der så ville sælge det videre til kunderne. Men det gik helt anderledes. I 1997 fik han kontakt med en sælger fra en planteskole, der var lukket. Sælgeren havde 25 års erfaring og havde allerede kunder i udlandet, der ikke længere kunne få de roser, de plejede at bestille. I 1998 gik Grønløkke Planteskole ind på eksportmarkedet. Og fra nu af tog det fart med at skaffe kunder. I dag sælger Grønløkke Planteskole 80% af rosenproduktionen til Norge og Sverige og har sat sig på det meste af eksportmarkedet for roser i Danmark.

Roserne bliver gjort rene og sorteret
Roserne bliver gjort rene og sorteret

1100 forskellige sorter

Grønløkke Planteskole har en stor fordel på markedet: De producerer omkring 1100 forskellige sorter. Ikke lige mange af hver slags – der er 200 sorter, hvor de kun har 50 af hver sort. Men så kan de også møde efterspørgslen hos de kunder, der ønsker de mere sjældne og historiske roser.

”Roser i Danmark er dyrere, og det ved kunderne godt. Men de køber alligevel, fordi vi dyrker roserne fra en anden rod end de billigere mellem- og sydeuropæiske producenter.”

Roserne bliver dyrket fra en rod fra rosen Rosa Multiflora, der gror ved nul grader. Roser i udlandet bliver dyrket på en rose, der gror ved fem grader. Det betyder en helt anden form for vækst. Og kunderne i Norge og Sverige foretrækker roser okkuleret ved den første grundstamme. Hvad er nu det? Sætter man ikke bare et frø i jorden og håber det bedste? Nej, rosenproduktion i dag er dybt specialiseret. Grønløkke Planteskole køber roden fra grundrosen i foråret og planter den ud. I august bliver rosen så okkuleret. Det foregår ved, at okullatøren skærer et snit ved roden og sætter et øje/en knop fra den ædle rose fast i snittet, som han så binder sammen med gummibånd. Knopperne fra de ædle roser har Grønløkke Planteskole gjort klar ved at klippe dem fra sidste års rosenproduktion. I marts bliver topskuddet fra grundstammen så klippet – faktisk lige ved det snit, hvorfra øjet vokser. Og nu er det podningen, den ædle rose, der får al kraften og vokser sig til en stor rose på den oprindelige stamme.

Kan du finde øjet i roden?
Kan du finde øjet i roden?

Behov for mange medarbejdere

Rosenproduktion er særdeles arbejdskrævende. På årsbasis er der 15 fuldtidsstillinger, og lige nu, hvor rosenplanterne tages op ad jorden, sorteres og lægges på køl, er der 19 ansatte. ”Det er en af vores ulemper,” fortæller Finn Jensen. ”Rosenproduktion kræver arbejdskraft og mange hænder.” Til gengæld har han mange trofaste medarbejdere, og han har også i løbet af sommeren haft en syrisk flygtning ansat, hvilket var en positiv oplevelse: ”Jeg var bange for, at han ikke ville kunne tage ordrer fra pigerne i afdelingen, men han kom godt ud af det med folk, faldt godt ind i jargonen og gjorde et godt stykke arbejde.”

Rosenplanterne tages op fra jorden ved hjælp af den store maskine
Rosenplanterne tages op fra jorden ved hjælp af den store maskine

Verdens dyreste Sankt Hansbål

Rosensalget er gået godt i mange år. Men det stoppede brat op i 2014:

”Den 10. maj 2014 gik der ligesom en dør ned. Så stoppede alt salg. Og så tænkte vi, at det ikke kunne blive ringere. Men det kunne det.” 

I 2015 var salget endnu lavere. En rosenproduktion kan ikke bare stoppes – det tager 2 år at gå ned i omfang. Finn Jensen havde desuden også en ekstern produktion i Polen, hvor han havde bestilt 100.000 roser hos en lokal rosenproducent. Og roserne kom jo, selv om de ikke kunne sælges. De roser, der ikke kunne sælges, blev i stedet brændt af i det, Finn Jensen kalder verdens dyreste Sankt Hansbål: ”Jeg brændte roser for en værdi af 4,5 mio. kroner,” fortæller han.

Men Finn Jensen har trods alt dog bevaret samme antal kunder som før krisen. Han sælger bare ikke så meget. Derfor er han også meget glad for beslutningen i 1997 om at satse på at sælge til kunder frem for planteskoler. I Holland har mange rosenproducenter været nødt til at lukke, fordi de salgsselskaber, de solgte deres roser til, gik konkurs eller lukkede. Rosenproduktionen i Europa er faldet 45%.

Grønløkke Planteskole har da også skåret ned på produktionen. Før producerede de 1,2 mio. roser om året, nu er det 1 million. Det betyder også en bedre omsætning, fordi de nu sparer på produktionen.

Administrationsarbejdet på kontoret er også meget vigtigt
Administrationsarbejdet på kontoret er også meget vigtigt

Den rigtige vej

Men udviklingen går den rigtige vej. I år har der været en stigning på 15% på forudbestillinger fra Norge. Og da der nu ikke længere produceres så mange roser i Europa, betyder det at de tilbageværende producenter kan klare sig bedre, når efterspørgslen stiger og priserne også kan stige. Finn Jensen forventer derfor bedre resultater i 2017 og 2018.

Folks køb af roser har også ændret sig meget. For blot 10 år siden blev 80% af roserne solgt om efteråret, hvor de skal plantes i jorden hjemme i haverne. Nu bliver kun 8% solgt om efteråret, og det store salg har bevæget sig til tidligt forår og til sommer: ”Folk vil have noget pænt med hjem til terrassen. De kører forbi planteskolen og vil have noget pænt med blomster, som de kan plante i en krukke med det samme”. Men hvem ved – måske vender moden også her, og det bliver trendy igen at gå i haven og pusle om roserne?

Masser af roser
Masser af roser

 

Læs mere 

Grønløkke Planteskole