Få indflydelse på Nordfyns Kommunes erhvervsservice!

Deltag i DI’s erhvervsklimaundersøgelse

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 06-04-2017

 

I disse dage udsender Dansk Industri deres årlige erhvervsklima undersøgelse til mange tusinde danske virksomheder - også til virksomhederne i Nordfyns Kommune.

Det er meget vigtigt, at I besvarer skemaet. Det er nemlig et glimrende værktøj, som kommunen aktivt kan bruge til at spore erhvervslivets udfordringer i forhold til netop kommunen.

Er der for få der svarer, får man et misvisende og unuanceret billede af erhvervsklimaet i kommunen, og det betyder, at Nordfyns Kommune ikke får de informationer, der er så vigtige for at de kan understøtte vores erhvervsliv. 

Nedenfor kan I se, hvad tre personer, der er centrale i det nordfynske erhvervsliv, har svaret, da NEET kom forbi og spurgte om deres holdning til undersøgelsen.

Vi har snakket med Kim Munk fra Kims i Søndersø, Marianne Greve fra Task Force Erhverv og med borgmester Morten Andersen.

Kim Munk

Administrerende direktør, Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S.

Kim Munk fra Orkla

Hvorfor skal de nordfynske virksomheder deltage i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, Kim?

”Generelt er det meget vigtigt, at virksomhederne i en kommune har et godt samspil med netop den kommune de er beliggende i. Ligeså vigtigt er det, at så mange virksomheder som muligt deltager, da det jo giver et anderledes nuanceret billede af det lokale erhvervsklima.”

Kim tror på at dialogen mellem virksomhederne og kommunen er noget af det vigtigste, der kan komme ud af sådan en undersøgelse: ”Dialogen er central i forhold til at skabe det bedst mulige erhvervsklima i kommunen.”

Tiltrækning af nye virksomheder og bosætning

Kim siger videre, at erhvervsklimaet er meget afgørende i forhold til, om man vil udvikle eksisterende virksomheder, men det er ligeså afgørende for, om man kan tiltrække nye virksomheder. Og så i sin tur, om man kan skabe bosætning og dermed tilføre arbejdskraft.

Så Kim vil opfordre alle virksomhederne på Nordfyn til at deltage i undersøgelsen, og det er både i sin egenskab af virksomhedsleder, men også i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Dansk Industri Fyn.

”Det er så vigtigt, at så mange som muligt deltager, så erhvervslivet af den vej kan sende et klart signal til Nordfyns Kommune om, præcis hvor skoen trykker,” slutter Kim Munk.

Marianne Greve

Projektleder Task Force Erhverv – Nordfyns Kommune.

Marianne Greve fra Task Force Erhverv

Marianne, hvorfor skal virksomhederne på Nordfyn deltage i DI’s erhvervsklimaundersøgelse?

”Dansk Industri har jo været meget dygtige til at promovere denne undersøgelse over for medier og andre. Det vil sige at den har stor bevågenhed, og er blevet et redskab i kommunerne til at benchmarke sig med hinanden. Den karakterskala DI bruger gør jo, at kommunerne gør deres ypperste for at gøre det så nemt for virksomhederne at agere ude i de forskellige kommuner som muligt,” siger Marianne Greve.

Det betyder selvfølgelig også, at hvis alle kommuner gør deres ypperste, ja så er det svært at avancere på listen.

Marianne fortæller videre, at Nordfyns Kommune i samarbejde med NEET besøger mange virksomheder hvert år. Her spørges der ind til, hvad de enkelte virksomheder ønsker fra kommunens og NEET. Hun fortsætter:

”Dette er jo i høj grad medvirkende til, at erhvervslivet bedømmer vores service højt. Vi lytter og har en konstruktiv dialog, så vi er oprigtigt interesseret i virksomhedernes ve og vel. Virksomhederne er faktisk rigtig tilfredse med kommunen – det hører vi, når vi kommer ud. Derfor vil vi godt opfordre til, at de så også giver udtryk for det i DI’s undersøgelse.”

Nordfyns Kommune bruger undersøgelsen aktivt og prøver at angribe og forbedre de områder, hvor scoren er lav. ”Ligesom vi gør, når virksomheder henvender sig om ting vi kunne gøre bedre,” fortæller Marianne Greve.

Morten Andersen

Borgmester i Nordfyns Kommune

Borgmester Morten Andersen

”De nordfynske virksomheder skal meget gerne deltage i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, fordi det er en undersøgelse, der skaber værdi for begge parter. Altså både for virksomhederne og for Nordfyns Kommune,” siger Morten Andersen.

”Det er vigtigt, at det bliver synligt, at vi har et godt erhvervsklima her på Nordfyn. Vi oplever det meget positivt, når vi er ude på de mange virksomhedsbesøg hvert år. Her får vi virkelig fingeren på pulsen, da det er den direkte kontakt, vi har,” uddyber han.

”Det er vigtigt, at man ude på virksomhederne river det kvarter ud af kalenderen, det tager at udfylde skemaet. Det vil vise andre virksomheder, der vil etablere sig et nyt sted, at de skal søge mod Nordfyn, for her har vi et rigtig godt erhvervsklima. Det vil vi som kommune jo gerne have markedsført, blandt andet gennem offentliggørelsen af DI’s undersøgelse,” fortæller Morten.

Hvordan kan erhvervsservice forbedres? 

Han siger videre: ”Er der områder hvor vi ikke scorer så højt, så bruger vi det til aktivt at forbedre os på netop de parametre. Undersøgelsen, sammen med vores virksomhedsbesøg, var jo grundlaget for at vi oprettede Task Force Erhverv, som i sin tur tager sig af virksomhedernes forskellige problemstillinger i forhold til kommunen. Ligeledes var det også baggrunden for, at Nordfyns Erhverv og Turisme så dagens lys. Det gælder om sammen at have fokus på at styrke det nordfynske erhvervsliv.”

Morten siger videre, at kommunen er blevet bedre til at servicere erhvervslivet, men der er stadig plads til forbedringer, og her er undersøgelsen et rigtig godt værktøj at bruge.

”For at opnå den største validitet i undersøgelsen, er det bare så vigtigt at så mange som muligt deltager. Så opfordringen herfra er, deltag nu i undersøgelsen. Både for jeres egen skyld, men også for vores skyld,” slutter Morten Andersen.

 

Erhvervsklima på Nordfyn

Se sidste års undersøgelsesresultater om det lokale erhvervsklima