Erhvervstur til Viborg oktober 2015

Allerede midt på eftermiddagen d. 1. oktober stod det klart, at erhvervsturen til Viborg var en succes. "Den suverænt bedste tur" lød vurderingen fra Kent Stenvang, Egehøj Champignon, og Egon Pedersen fra 3F nikkede bekræftende til udsagnet. Og de to herrer ved, hvad de taler om, for imellem sig har de været med på erhvervsturene de sidste 8 år.

Læs mere fra den bedste erhvervstur de senere år, og se den flotte billedreportage, hvor både Hedeselskabet, Henning Larsens flotte rådhusbyggeri, Viborg Bryghus og skæve tegneserier og animationsfilm var inspiration for en busfuld nordfynboere.

Tekst: Christina Boel Pedersen
Foto: Ove Syberg

09-10-2015


De har god grund til at smile i Viborg – og det gør de

Hvorfor var årets tur så vellykket? Årsagen kan jo ikke kun skyldes det gode selskab af erhvervsdrivende, kommunale profiler og andet godtfolk fra Nordfyn – for sådan er det jo hvert år. Nej, årsagen til den store succes var ganske enkelt et varieret program med tyngde. Vi besøgte i løbet af dagen en forskningsinstitution, en kommune, en forening og en erhvervsdrivende fond, en produktionsvirksomhed og en uddannelsesinstitution – inden vi sluttede dagen af på et lokalt bryghus, som er ejet af ca. 4.000 anpartshavere.

Henrik Hansen, erhvervsdirektør ved Viborgegnens Erhvervsråd, havde sammensat programmet ud fra vores oplæg til ham, og han var med os dagen igennem. Om smilet i hans ansigt skyldes stoltheden over at vise sin bys fortræffeligheder frem eller om smil og jordbundethed bare hører med til den viborgensiske DNA, ved jeg ikke. Sikkert er det, at samtlige steder vi besøgte, blev vi mødt med smil i store mængder og en afslappet og jovial stemning. Ja, man fristes til at sige, at vi "blev mødt på jysk". Men bag de mange smil gemte sig også imponerende viden, historier og succeser. I de næste afsnit får du nogle af dem.


Stop 1: AU Foulum, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Fødevarekvalitet er omdrejningspunktet i al forskning i Foulum, der har 700 ansatte fordelt på 26 nationaliteter.


Stedet huser verdens største biogasforsøgsanlæg, og vi så et helt nyt såkaldt HTL-forsøgsanlæg, som kan lave olie ud af græs og anden grøn biomasse. Denne bio-olie kan erstatte kemikalier eller brændstof. Andre forsøg fra Foulum dokumenterer, at man kan nedbringe brug af pesticider med 60 % ved hjælp af droner.

http://dca.au.dk/


Stop 2: Viborg Rådhus

Der er 95.000 indbyggere, 4.500 virksomheder og ca. 49.000 arbejdspladser i Viborg Kommune, som er den 6. største industrikommune i Danmark.

Fra 2016-2026 etablerer Apple det største datacenter i verden i Viborg Kommune. Kommunen begyndte allerede i 2010 arbejdet på at tiltrække virksomheder som Apple til kommunen. Der var mange faktorer, som gjorde, at Viborg blev udvalgt – en af dem var AU Foulum forskningscentret, som Apple bliver nabo til. Apples valg betyder, at der bliver skabt 300-400 nye arbejdspladser i byggefasen og ca. samme antal på sigt i virksomheden. Derudover kommer de afledte effekter.

https://viborg.dk/


Stop 3: Hedeselskabet/HedeDanmark

Hedeselskabet, der blev stiftet i 1866, skaber grøn innovation og udvikler løsninger til klimatilpasning og naturpleje. Hedeselskabet er i dag en international koncern med en omsætning på mere end 2 mia. kr. og ca. 2.000 medarbejdere fordelt på 30 juridiske enheder i 12 lande. Selskabet beskæftiger sig med grøn service og handel, rådgivning, energianlæg og skovejerskab. HedeDanmark, som er en del af Hedeselskabet, tilbyder Outdoor Facility Service. Pga. af stordriftsfordele og fleksibel bemanding kan kommuner opnå væsentlige økonomiske gevinster ved at lægge park- og vej-servicen over til HedeDanmark, som ser store muligheder på området: "Nøgletal for konkurrence på vej og parkområdet i kommunerne: I 2013 var der i gennemsnit udliciteret 40,3 procent området. Det er muligt for kommunerne at udlicitere opgaver for yderligere 5,4 mia. kr. på området. Det svarer til et besparelsespotentiale på mindst 540 mio. kr. Det kan i gennemsnit frigøre 5,5 mio. kr. i de enkelte kommuners budget." (kilde: HedeDanmark)

http://www.hedeselskabet.com/


Stop 4: JP Group

Den familieejede virksomhed producerer og handler blandt andet med reservedele til biler, især Folkevogn og Porsche. De har fx produceret 3,5 mio. varmekasser til folkevogne, lige som de i dag producerer originale reservedele til forskellige Porsche Classic-modeller. Virksomhedens historie, som begyndte i 1975, er et klasseeksempel på dansk innovation, flid og vedholdenhed tilsat lidt mandehørm.

For hvis erhvervsturens deltagere var lidt trætte på dette tidspunkt på dagen, kan jeg da love for, at vi vågnede op. Da vi trådte ind ad døren til JP Group, åbenbarede sig et syn, der kan få de fleste mænds (og sikkert en del kvinders også) tænder til at løbe i vand: Et lokale fyldt med gamle og nye Porscher – som faktisk bliver brugt af ejeren af JP Group. Jeg kan afsløre, at vi tilbragte en del tid der.

http://www.jpgroup.dk/


Stop 5: The Animation Workshop

Viborg Kommune vil være stærke inden for tre områder: Agro, industri og kreativ industri. Og uddannelsesinstitutionen The Animation Workshop (TAW) må siges at tilhøre det sidste. Sammen med kommunen arbejder TAW på at få erhvervslivets øjne op for animationens styrker.

Animation handler om forestillingsevne, og animationens styrke er, at den nemt og enkelt kan forklare komplicerede emner inden for fx forskning, sundhedsvæsenet og også for private virksomheder. Den kan beskrive de ting, vi ikke kan se eller forstå. I den proces kan animation bidrage til udvikling: Når en forsker fx skal forklare animatoren sin forskning, kan han finde ud af, at der er noget, han ikke ved. Og som han derfor skal forske videre i.

Succeshistorie fra TAW: To elever producerede i 2009 filmen Trainbombing som deres bachelor-opgave. ud fra denne film blev i 2012 udviklet et online spil, Subway Surfers. Spillet er blevet downloadet over en mia. gange og er det 4. mest downloadede spil i verden - nogensinde.

http://www.animwork.dk/da/


Stop 6: Viborg Bryghus

Baggrunden for etableringen af Viborg Bryghus er, at byens borgere simpelthen manglede et bryggeri. Der er altid blevet brygget øl i Viborg, men da Odin Bryggeriet, der blev grundlagt i 1832, måtte lukke i 1986, mistede byen en del af sin identitet.

I 2005 fik lokale kræfter ca. 4.000 anpartshavere med på idéen om at etablere Viborg Bryghus. Formålet er således først og fremmest at brygge øl til områdets borgere og ikke så meget at skabe en lukrativ virksomhed. Det betyder, at det er frivillige, der betjener os denne torsdag aften. Der er smagsprøver og foredrag om øllet – og fantastisk stemning.

http://www.viborgbryghus.dk