Erhvervspraktik, når det er bedst

8. klasse praktik på Nordfyn

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 15-11-2018

Tirsdag og onsdag har 8. klasserne fra Søndersø Skole været i erhvervspraktik på de nordfynske virksomheder. Et bredt udvalg af virksomheder har åbnet dørene for eleverne for at vise og fortælle om netop deres branche.

Eleverne brugte tirsdagen på at lære ’’deres’’ virksomhed at kende, samt høre noget om, hvad det vil sige at arbejde inden for netop dette fag.

Onsdag skulle eleverne bruge til at beskrive den virksomhed de var ude i, så de kunne præsentere det for deres kammerater, deres lærere og måske også deres forældre.

Projektet var kommet i stand gennem et samarbejde mellem Dorte Christensen, der er afdelingsleder på Søndersøskolen, og Nordfyns Erhverv og Turisme.

Der var mange brancher repræsenteret i de virksomheder, der åbnede dørene for eleverne, og her skal det siges, at langt de fleste elever fik en praktikplads i en ønsket branche.

Af brancher kan nævnes:

 • Herretøj
 • Hotel
 • Café
 • Tømrer
 • Gulvmontage
 • Maskinfabrik
 • Ingeniører i forskellige fag
 • Fysioterapi
 • Frisører
 • Arkitekt
 • Politiker 

Ja, rækken er lang, og stor tak til de virksomheder, der stillede op.

Erhvervspraktik for 8. klasse på Nordfyn

I praktik som politiker 

Nogen vil nok misse lidt med øjnene over det sidste fag på listen. Politiker, er det et fag? Og svaret er ja, i alt fald for nogles vedkommende.

Her i Nordfyns Kommune har vi faktisk to politikere på fuld tid. Det er borgmester Morten Andersen, som jo nok ikke er en overraskelse for særligt mange. Men vores viceborgmester Anja Lund er det faktisk også. Det har hun valgt, da hun både sidder i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, er formand for Børn og Unge Udvalget samme sted og også sidder i regionsrådet i Region Syddanmark.

Der var to der havde valgt at komme i praktik som politiker, og dem besluttede vi at følge lidt, da det ikke var et helt almindeligt valg.

Det var Julie Vork Nielsen og Julie Sundstrup, der havde ønsket dette. Begge piger er vilde med samfundsfag:

”Det er meget almindeligt, at man snakker samfundsforhold og har holdninger til det i vores klasse. Der er meget snak, når en valgdag nærmer sig. Der er plads til holdninger og debatter.”

Blandt andet derfor var de to interesseret, i hvordan det var at være politiker.

Morten og Anja stillede op for at løfte sløret for, hvordan en politikers hverdag kan være skruet sammen.

De to gange Julie mødte op på Rådhuset tirsdag morgen hvor Morten Andersen tog imod med kaffe og brunsviger. Han fortalte om det at være borgmester, og hvordan han var blevet det. De to piger fik også fremvist byrådssalen, og her forklarede Morten om hvorfor man sad som man gjorde, og noget om de partier, der er repræsenteret i byrådet.

Så blev der ellers stillet spørgsmål af de to piger. De ville vide hvad uddannelse sådan en borgmester havde, og hvad sådan én ellers fik dagen til at gå med. Hvad var det for møder han gik til, og hvor meget han egentlig bestemte.

Så var det tid til at tage ud af huset, for der skulle hejses et grønt flag i en dagpleje i Haarslev, som havde gjort sig fortjent til det, så Morten skulle holde en tale for at sige tillykke med flaget. Flaget får man, hvis man er god ved naturen og passer på den, men også bruger den.

Erhvervspraktik for 8. klasse på Nordfyn

Inspiration til karrieren

Så var det tilbage til Rådhuset, hvor Anja Lund også mødte op. Hun fortalte, hvordan det var at opgive sin frisørsalon for helt at hellige sig politik.

Hun fortalte om sit arbejde i byrådet, og hvor mange timer hun faktisk bruger på det, og det samme om arbejdet i regionsrådet. Her uddybede hun, da der ikke er så mange der ved hvad der faktisk foregår i sådant regionsråd: I Region Syddanmark arbejder man blandt andet med sygehusene, lægerne og ambulancer og akutbiler. Man arbejder også med ungdomsuddannelserne, forureningssager og velfærdsteknologi.

Anja forklarede også de to Julier, at hun har meget forskellige arbejdstider, så det skal man også være klar til.

Onsdag gik turen med borgmesteren og de to gange Julie til Fredericia. Her var der møde i KKR (Kommunekontaktråd) for de 22 kommuner i Region Syddanmark. Hovedtemaet i mødet var, hvordan strukturen i vækst og erhvervsfremmesystemet skulle være fremover.

Der var også en delegation fra Kerteminde, der kom på besøg hos Morten. De ville gerne høre lidt om hvordan man gjorde i Nordfyns Kommune for at opnå den flotte placering i DI’s erhvervsklimaundersøgelse.

Og sådan sluttede to dages erhvervspraktik for de to, måske, kommende politikere.

Mon ikke de har synes det har været et par spændende dage, ligesom alle de andre erhvervspraktikanter forhåbentlig også synes. I alt fald har det givet eleverne mulighed for at snuse til nogle fag, de selv har valgt at søge lidt dybere indsigt i.