Én virksomhed, der faktisk er to

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 10-08-2017

 

JK Byg & Anlæg og JK Byg & Montage er to virksomheder med samme ejer, nemlig Jeppe Kuhlmann. Hans kone Ghita er også en del af virksomheden og står for administration og marketing. Men hvorfor to virksomheder?

Ejerne af JK Byg og Montage 

Ghita og Jeppe forklarer, at det er mest praktisk, da de har meget forskelligartede opgaver og byder på forskellige opgaver. 

”På den måde er det nemmere at styre, både organisatorisk og økonomisk.” 

JK Byg & Anlæg løfter primært opgaver inden for gravearbejde og andre entreprenøropgaver. Jeppe fortæller, at der er mange opgaver for Bogense Forsyningsselskab, og ellers kloakarbejder samt beslægtede opgaver.

Hvad JK Byg & Montage angår, ja så handler det om alt inden for tømrerarbejde. Her uddyber Jeppe, at de har rigtig mange opgaver på forsikringsskader for Codan. Ghita tilføjer i den forbindelse, at de har taksatoruddannet personale inhouse. "Det er en stor fordel, da man meget tidligt kan vejlede kunderne ved opståede skader."

Udover forsikringsskader bydes der også på alle mulige andre tømreropgaver. Der er mange opgaver for Nordfyns Kommune, såsom udbygning og renovering af skoler. Så er der naturligvis de mange private opgaver, som strømmer ind i virksomheden.

Ghita tilføjer, at JK Byg & Montage i det hele taget er præget af stor alsidighed. ”Det er en nødvendighed for at kunne håndtere de mange forsikringsskader,” forklarer hun.

JK Byg og Montages skilte

Fra enkeltmandsvirksomhed til to virksomheder med 43 ansatte 

Jeppe startede det hele i 2005 som enkeltmands tømrervirksomhed. Men det groede hurtigt, og allerede efter et halvt år blev det til et ApS. De to virksomheder har nu tilsammen 43 ansatte. Heraf er der fem lærlinge. 

Ghita har egentlig været med fra starten, hvor hun dog havde et fuldtidsjob ved siden af. Dette er så gradvist udfaset til fordel for engagementet i JK Byg.

Jeppe fortæller, at firmaet nu er vel konsolideret efter en lang årrække med vækst, der selvfølgelig har slidt lidt på likviditeten.

”Indtjeningen ligger nu på et solidt niveau, og det ser ud til at fortsætte.”

Ejerne fortæller da også, at om fem år vil virksomhederne se ud som nu, både hvad angår antal medarbejdere og opgaver. Ghita påpeger: ”Nu skal der konsolideres, men der vil selvfølgelig også være en naturlig udvikling.”

Ejer Jeppe Kuhlmann 

"Vi vil være en ordentlig virksomhed"

Ejerne fortæller videre om personalepolitik og medarbejderhåndbog:

”Vi vil være en ordentlig virksomhed, både overfor vore kunder, men så sandelig også over for vores medarbejdere. Vi skal tænke på, at vores medarbejdere er vores ansigt udadtil, ligesom de er vores ambassadører, der rent faktisk repræsenterer vores virksomhed,” beretter Jeppe. ”Dette fremgår også af vores personalehåndbog.”

Han uddyber og fortæller, at de faktisk har en lidt længere rekrutteringsproces, end man måske har andre steder i håndværkerbranchen.

”Vi vil være helt sikre på at vi ansætter den rigtige, både i forhold til faglighed, men også på det personlige plan, da begge dele skal leve op til vores kodeks om ordentlighed.”

"Hyg og byg"-dag  

Det skal tilføjes, at JK BYG har ’’Hyg og byg’’-dag den 19. august. Her vil der være byggerådgivning for alle interesserede.

 

Læs mere

JK Byg og Montage