En nordfynsk produktionshøjskole

Otterup Produktionshøjskole
 

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 04-04-2018

Nordfyn har to produktionshøjskoler. En i Søndersø og en i Otterup. Skolen i Otterup fik besøg af NEET’s udsendte, der gerne ville høre hvad man laver på sådan en skole, samt hvad man tror fremtiden bringer. Desuden hvordan de ansatte samt eleverne kan relatere deres indsats, mod i sidste ende, gennem uddannelse, at gavne erhvervslivet.

Otterup Produktionshøjskole

De unge, der går på skolen, er personer der ikke er helt afklaret på, om de skal starte på en uddannelse, eller de skal starte på et arbejde. De unge der går på skolen er op til 25 år, så det er målgruppen, forklarer forstander Per Nielsen.

Endvidere er det sådan, at en del der går på produktionshøjskolen er elever, der skal højne deres karakterer i bestemte fag for at kunne påbegynde en uddannelse på for eksempel en teknisk skole.

For at komme på produktionshøjskole skal man egentlig ’’visiteres’’. Det vil sige at den unges vejleder skal indstille til optagelse på skolen.

Otterup Produktionshøjskole

E-sport og andre værksteder

På skolen er der flere forskellige værksteder, hvor de kan undervise i mange andre ting end lige matematik og dansk. Der er blandt andet et medie/e-sports værksted, der arbejder sammen med Otterup Håndboldklub og som også laver events sammen med biblioteket; et kreativt værksted, der læner sig op ad det sociale, med henblik på sundhedsuddannelserne; og et designværksted, som i stor grad har samarbejde med eksterne partnere. Udover disse er der også et træværksted og et metalværksted.

Per fortæller, at der også er en psykolog tilknyttet. Han kan hjælpe de elever, der mangler social kapital.

Ud over de nævnte uddannelsesmuligheder, er der en lang række andre, mere uformelle, muligheder i andre uddannelsesprogrammer, som skolen tilbyder.

Otterup Produktionshøjskole

Fremtiden for produktionshøjskolerne

Per pointerer vigtigheden af at have uddannelsesmuligheder her på Nordfyn.

”Der er jo kun et sted i kommunen, hvor der er en ungdomsuddannelse, nemlig Nordfyns Gymnasium i Søndersø. Derfor er det rart at have produktionsskolerne, der kan hjælpe de unge mennesker videre.” 

Men hvad skal der ske med produktionshøjskolerne i fremtiden?

”Det er begrænset, hvor meget man kan ændre på selve indholdet i produktionsskolerne, da de unge, der kommer på skolerne, jo ikke har forandret sig.”

Det nye bliver en FGU, Forberedende Grund Uddannelse, hvor VUC også kommer til at indgå, fortæller Per. Ligeledes foregår der en politisk proces, hvor kommunerne skal finde ud af at arbejde sammen på tværs. Og organisatorisk bliver produktionshøjskolerne nok virksomhedsoverdraget til en ny struktur.

”Jeg kan godt se det positive i en meget mere forenklet øvre struktur. Ser man det fra elevernes side, er strukturen i dette segment meget kompliceret, så en forenkling er påkrævet.”

Men at der er brug for de ting, en produktionsskole kan, er Per Nielsen ikke et sekund i tvivl om.

 

Læs mere

Otterup Produktionshøjskole