En mand på en tagryg

Skorstensfejer på tagryg

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 07-03-2018 

 

Det er sådan vi kender skorstensfejeren, i sving med at rense vores skorstene. Men de laver bestemt også mange andre ting.

Skorstensfejermester Klaus Andersen blev skorstensfejer ved et tilfælde.

Klaus var godt i gang med uddannelsen til VVS’er, da han fandt ud af, at jobbet som skorstensfejer lød rigtigt spændende. Samtidig opdagede han, at der var en læreplads åben, så han sprang til.

For at praktisere som skorstensfejer skal man have et svendebrev. Uddannelsen tager 4 år og 6 måneder og indeholder undervisning i fyringsteknik, kedelteknik, brændselssystemer og en lang række andre områder.

Klaus har været skorstensfejer siden 1990, så det er blevet til et par år efterhånden.

Virksomheden, han har nu, overtog han i 2011. Den består foruden ham selv af en fast ansat svend samt en løst ansat, der hjælper med alle sommerhusene i sommerperioden.

Hård konkurrence

Skorstensfejerens varevogn

Klaus fortæller, at ud over at rense skorstene og brændeovne og fore skorstene med nye kerner, ja så handler skorstensfejerjobbet meget om rådgivning til alle, der har et fyr eller en brændeovn: ”Det er vigtigt at kunne rådgive, inden der bliver investeret i sådanne ting.” Desuden laver skorstensfejeren også målinger og test af bestående anlæg. Klaus har også mange kunder i forskellige virksomheder med store fyringsanlæg, hvor kedlerne er så store, at man kan stå oprejst i dem, når de skal renses.

Der er nok at lave for et skorstensfejerfirma på Nordfyn:

”Jeg klager ikke,” siger Klaus. ”Men der er en del konkurrence i branchen, så man skal være om sig,” uddyber han. ”Der skal gøres opmærksom på, at man eksisterer, og det foregår på digitale platforme såvel som i de trykte medier.”

Vækst

Skorstensfejer ved skrivebord

Firmaet vokser stille og roligt, og inden for et overskueligt tidsrum er det ikke umuligt, at der skal ansættes en fejer mere.

Det administrative arbejde er blevet meget mere omfattende, og da Klaus hellere vil være ude i marken, får han nu hjælp til fakturaer og andet administrativt udefra.

Klaus siger, at der faktisk kommer nye unge mennesker fra de tekniske skoler, der har interesse for faget. ”Men ikke i så store mængder, så det er nemt at få i en, hvis man søger.” Alligevel ser han positivt på fremtiden:

"Fremtidsudsigterne for virksomheden er, at der i alt fald stadig er skorstensfejer på Nordfyn, og at firmaet er vokset enten ved dynamisk vækst, eller i form af fusion med en anden virksomhed, der har de samme værdier som mig."  

 

Læs mere

Se mere på skorstensfejermester Klaus Andersens hjemmeside