Droner over Nordfyn - ja hvad kan det ikke blive til?

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 27-09-2017

 

Hvad er UAS egentlig? UAS står for Unmanned Aerial System, i daglig tale kaldet droner.

UAS Denmark er et nationalt industrinetværk. Det fungerer som et internationalt dronetestcenter og klynge for den danske droneindustri. Det ligger i HCA Airport - og her får I er lille indblik i, hvad der foregår på stedet.

 

Michael foran UAS-skiltet 

Michael Larsen er kommerciel chef i UAS Denmark. Han fortæller, at UAS Denmark har to hovedaktiviteter, nemlig at drive og udvikle HCA Airport som centrum for droneindustrien i Danmark, og derudover at drive det nationale netværk for branchen. Her understreger Michael: ”Der er 150 medlemmer i netværket, så det er ret omfattende.”

Michael fortæller videre, at de organisatorisk er et partnerskab mellem SDU, Odense Kommune samt selve lufthavnen. Det er også de tre partnere, der i fællesskab ejer UAS Denmark.

Hvad beskæftiger man sig så med?

”Det handler om at arbejde med netværket, da visionen er at skabe Danmarks hurtigst voksende branche inden for de næste fem år.” Michael uddyber: ”Det handler om at skabe teknisk og kommerciel udvikling i branchen. Det foregår primært ved at samle aktørerne i netværket, så der foregår et intenst samarbejde mellem medlemmerne omkring den fortsatte udvikling.”

Michael beretter, at hele værdikæden indgår i netværket. Lige fra tanker og udvikling til prototyper og de færdige produkter til slutbrugerne. Her indgår også undervisning af dronepiloter, da der er mange og strenge krav til dem, der skal betjene droner. 

Drone i kuffert

Ikke bare en hobby 

Men hvad bruger man så droner til, når det ikke bare er en hobby? Mange grene af erhvervslivet bruger efterhånden droner, forklarer Michael:

”Det mest almindelige er foto og videooptagelser, men droner bliver mere og mere brugt til inspektioner i forskellige sammenhænge. Som regel er det steder der er svært tilgængelige, for eksempel broer og tage.”

Dronerne kan i disse tilfælde være udstyret med almindelige kameraer, men kan også være udstyret med varmefølsomme sensorer, der bliver bugt til eksempelvis at inspicere et fjernvarmenet. De kan også være udstyret med laserscannere, der kan detektere brud i overflader og lignende. Et andet område, hvor droner er meget brugt, er til kortlægning. Her kan dronerne lave både 3D og 2D-optagelser. For eksempel bruges dette meget i byggeprocesser, hvor man så kan følge med i den konstante udvikling.

Inden for landbruget benyttes droner til at få overblik, således at landmændene bedre kan fordele sprøjtemidler optimalt og ad den vej spare penge og samtidig skåne miljøet.

Beredskaberne bruger også i stigende grad droner. De giver hurtigt et overblik over skadestedet og dermed meget bedre muligheder for at styre den nødvendige indsats.

Michael og medarbejder foran dronen

Af sted på dronen

Michael forklarer, at der i dag er mange regler og begrænsninger på at flyve med droner. Blandt andet skal man kunne se dem, og de må ikke være særlig store. Men han tror, at fremtiden bliver en helt anden.

”Jeg ser for mig, at droner bliver en slags ubemandede luftfartøjer, der på sigt kan transportere fragt og sågar passagerer i tæt befolkede områder. Her vil man så kunne flyve uden om bilkøer og andre forhindringer på landjorden. Her vil kunne spares tid og en bunke CO²-udslip.”

Her understreger Michael, at det lige præcis er noget der forskes i på stedet. Der er otte virksomheder der for nuværende er etableret i centret og flere er på vej. Blandt andet har SDU købt den største bygning i lufthavnen, og her er forskning i droneteknologi i højsædet.

Michael forudser at dronebranchen vil vokse kolossalt, og at man på et tidspunkt vil se ubemandede fly i en langt højere udstrækning:

”Der er meget stor vilje til at ville det her, og der er begyndt at flyde rigtig mange ind i forskermiljøet på området.”

 

Læs mere

UAS Danmarks hjemmeside