Det syder og bobler i ejendomsmarkedet på Nordfyn

Nordfyn Erhverv har i denne artikel, der ser bort fra erhvervsejendomme, og kun fokuserer på det private boligmarked, taget temperaturen på ejendomsmarkedet på Nordfyn. Til at hjælpe os med det, har vi fået hjælp af fire lokale ejendomsmæglere. Nemlig EDC Bogense, Nybolig Otterup, FynBo Mæglerne og Home Otterup.

Tekst og foto: Ove Syberg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
25-06-2015

Er der to ting der er helt sikkert når vi taler ejendomsmarkedet på Nordfyn, så er det at årene 2008 til 2014 var rædselsfulde og at markedet består af tre kategorier af ejendomme. Nemlig byhuse, sommerhuse og landhuse. Det er i princippet tre markeder der opfører sig meget forskelligt, fortæller mæglerne samstemmende.

Huse i byerne og de bynære områder er et marked de fleste kender til.  Det er her vi skal bo i hverdagen og er kendetegnet ved at være hus nummer et. Markedet for disse boliger har siden finanskrisen, indtrådt i 2008, været kraftigt vigende, med lange liggetider og faldende priser. Dette har været en tendens i hele landet, og altså ikke noget isoleret for Nordfyn. En meget hård tid for både mæglere og ejere. Mange har været teknisk insolvente, og dermed stavnsbundet til deres huse. Mange boliger er gået på tvangsaktion og mange ejendomsmæglere har måttet afskedige personale.

Markedet er heldigvis ved at vende nu. Det er de fire ejendomsmæglere enige i. Vi ser kortere liggetider, og knap så store prisafslag, men til gengæld på et generelt lavere prisniveau.

Lokomotivet hedder København og de andre store byer. Det er her den positive udvikling er startet, og den breder sig langsomt, men har heldigvis nået Nordfyn nu. Så på byhus-segmentet mødte den udsendte positivitet og store smil.

Når vi taler salg af sommerhuse går det lidt mere trægt, er den generelle holdning, men der er lys for enden af tunnelen. At købe hus nummer to er noget man gør i opgangstider, og sådan er det faktisk lige nu siger de fire mæglere samstemmende. Sommerhusmarkedet halter altid efter det øvrige boligmarked, da det indgår i den dominoeffekt der sætter det hele i gang. Nogen får råd til at købe lejlighed. Dem der flytter ud skal have et hus. Huspriserne stiger, der opstår en friværdi, og så er der råd til sommerhuset.

Hvis vi ikke er der nu, så er vi der snart, siger mæglerne. Inden for det næste år, forventer mæglerne en normal omsætning på sommerhuse i antal, men til en noget lavere pris end før finanskrisen.

Med hensyn til landhusene ser det lidt mørkere ud. De kan sælges, men som regel til langt under udbudsprisen. Ifølge de fire mæglere er der flere grunde til, at det går trægt for denne kategori af huse.

Alle, inklusiv mange politikere, taler ’’udkantsdanmark’’ ned. Det er jo ikke ligesom befordrende for salget, og har mange utilsigtede konsekvenser i folks bevidsthed. Noget med dårlige postnumre, og lignende. Pengeinstitutter og realkreditforeninger vil ikke låne penge ud til disse landlige boliger, og der er langt mellem busserne i det kollektive trafiksystem.

Disse ting er jo ikke noget der animerer familier, eller giver mulighed, for tilflytning i større omfang. Der skal jo nok nogle politiske tiltag til for at vende udviklingen og få tilflytningen til land og yderområder til at vokse.

Den udsendte sluttede dog sin rundrejse til ejendomsmæglerne med et absolut positivt syn på udviklingen i ejendomsmarkedet på Nordfyn.

EDC Bogense

Ejendomsmægler Karl Peter Lyhr fortæller lidt om, hvordan han ser ejendomsmarkedet på Nordfyn lige nu. Ligeledes kigger vi lidt frem i tiden.

Han udtaler, at sådan som markedet har været siden 2008, så skal man som ejendomsmægler virkelig tro på fremtiden for at blive i branchen. Det har været et utroligt dårligt marked, og Karl Peter fortæller at han har måttet skære i medarbejder staben.

Han ser dog lys for enden af tunnelen, og fortæller at det p.t. går rigtig fornuftigt. Salget er helt sikkert opadgående, om end på et noget lavere prisniveau end før finanskrisen indtrådte.

Karl Peter ser ikke de store prisstigninger på ejendomme de næste par år, men han ser nok en øget omsætning, hvad angår styk-salget. Det er dog ikke alle segmenter i markedet der går lige godt. Han uddyber det sådan, at boliger i byerne, eller de bynære områder omsættes relativt hurtigt. Ligeledes går det også rimeligt med sommerhusene, men med ejendomme i områder uden for de fire største byer i kommunen går det meget trægt. Disse ejendomme er meget svære at sælge og her skal der nok være et længerevarende opsving før der kommer gang i salget af disse boliger. Det er også vigtigt, at man ikke hele tiden taler et marked ned, ved for eksempel at kalde det ’’udkantsdanmark’’. Ligeledes er det også meget svært at få belånt huse i yderområderne.

Karl Peter smiler dog og siger, jeg er absolut behersket optimist. Forståeligt nok, når man er en af de bedst sælgende mæglere i EDC kæden.

Nybolig Otterup

Her er det ejendomsmægler Torben Nyhøj Kristensen der tager imod. Torben er også behersket optimist, og fortæller også lidt historie om butikken.

Mæglerforretningen blev faktisk startet helt tilbage i 1960. Det var Torbens far der her startede Otterup Ejendomskontor og drev det i adskillige år. Siden kom Torben til, og det blev så til Nybolig Otterup i 1997. Med det i rygsækken mener Torben at kendskabet til ejendomsmarkedet på Nordfyn er temmelig indgående.

Han uddyber omkring markedssegmenterne her på Nordfyn, at de er meget forskellige. Der er villaer og rækkehuse i byerne, landbrug og landhuse, og så ikke mindst de over 3.000 sommerhuse bare inden for en radius af 8 km fra Otterup.

Torben fortæller at Otterup havde en kæmpe opblomstringsperiode i tresserne og halvfjerdserne. Her udstykkede kommunen en masse byggegrunde, og folk fra Odense valfartede dertil for at bo hvor der var frisk luft og frie omgivelser.

En af de ting der også medvirkede til befolkningstilvæksten var, at Otterup fik fjernvarme siger Torben. Det gik faktisk godt indtil finanskrisen indtrådte i 2008. Her skete en markant opbremsning i ejendomsmarkedet, og måske specielt i yderområderne. Sommerhussalget lå næsten stille, da mange prioriterede hus nummer to fra. Ligeledes var mange pludselig teknisk insolvente. På dette tidspunkt blev det også nødvendigt at skære i personalet. Men der håbes på at det igen bliver muligt at ansætte.

Torben understreger at det er svært at komme ud af krisen, og at prisniveauet stadig er lavt. Men det bobler og går fremad. Primært i byområderne og i sommerhussegmentet. I landområderne ses ikke meget bedring. Dog en lille smule, der hvor borgerne er aktive, og sætter deres område på landkortet i form af synlige lokalråd og lignende.

Torben smiler lidt, og konstaterer at markedet er i bedring og optimismen breder sig.

Home Otterup

Flemming Hansen fra Home Otterup er klar da den udsendte fra Nordfyn Erhverv ankommer. Han fortæller at hans baggrund for at være ejendomsmægler udspringer fra bankverdenen. Men siden 1999 har Flemming været mægler i Home kæden. En spændende rejse som indtil 2008 kun gik én vej nemlig op og op. Der blev tiltrukket mange købere fra Odense som kunne få flere kvadratmeter for de samme penge. Inden krisen havde vi fem til seks købere ud af ti fra Odense, nu er det højst én pr. ti købere. Så salget nu er meget baseret på lokal-rotation.

Vi arbejder i øjeblikket med reducerede priser i forhold til 2008. En del på byhuse og kraftige prisreduktioner på landejendomme.

Flemming uddyber, at han ser et todelt ejendomsmarked hvor de store byer skiller sig ud med relativt store prisstigninger, og så er der resten der befinder sig i et mere normalt leje.

Flemming påpeger det store problem omkring de landlige ejendomme, nemlig at de er meget svære at få finansieret af penge og realkreditinstitutter. Han ser gerne et politisk tiltag omkring belåning af disse ejendomme.

Home Otterup har også, lige som andre i branchen, måttet reducere i medarbejderstaben under finanskrisen, men håber igen at kunne ansætte når markedet vender.
Flemming indikerer at det går den rette vej. Sommerhusmarkedet er stabiliseret og det har fundet et fornuftigt leje. I de større byer går det rimeligt godt. Bunden er nået og pilen peger opad. Landejendommene har stadig lange liggetider, og bliver typisk solgt med store prisreduktioner. Disse ejendomstyper vil det stadig gå trægt med, medmindre der kommer et politisk indgreb, vurderer Flemming.

Alt i alt er han dog optimistisk med hensyn til det fremtidige marked. Han vurderer, at markedet vil nå samme niveau som før krisen, men kun på volumen, ikke på priserne.

FynBo  Mæglerne Aps

Den udsendte er igen i Bogense og ejendomsmægler Jan Bendorf fra FynBo Mæglerne tager imod.

Jan har været i mæglerbranchen i ti år, og kommer fra et pengeinstitut og fra et realkreditinstitut.

Markedet er i bedring udtaler Jan. Salget er opadgående og liggetiderne nedadgående, men der er stor forskel på land og by. Desuden ved vi, at når det begynder at gå godt i København, så følger de øvrige landsdele med, dog lidt forsinket, uddyber Jan. Vi kan også se det i Odense, hvor lejlighederne bliver hurtigt omsat. De der så flytter ud af lejlighederne, skal jo have et hus at bo i, og ja så har vi gang i markedet. Dette ser vi så begynde at sprede sig til Nordfyn, hvor nogle igen får øje på at få flere kvadratmeter for de samme penge.

Jan udtaler at han ser fremgang i både Otterup, Bogense, Søndersø og begyndende aktivitet i Morud. Ifølge Jan er der stadig store problemer med ejendomme uden for byerne. Her går det trægt, og der skal store prisreduktioner til før ejendommene bliver solgt. En anden ting Jan peger på er busdriften i kommunen. Her mener han det er en hæmsko, at kommunen ikke er bundet bedre sammen med hensyn til kollektiv trafik.

FynBo Mæglerne opererer ikke så meget i sommerhus segmentet. De har mere fokus på helårsbeboelse, men har en fornemmelse af, at det faktisk går fornuftigt med salget af sommerhuse. Der er også lidt gang i feriebolig salget, men det kræver også at sælger accepterer et betydeligt nedslag i prisen.

En anden ting Jan kommer ind på er, i relation til de mange ’’til salg’’ skilte langs vejene i kommunen, at mange har deres hus til salg i flere år. Han mener det er en fejl at man ikke sætter prisen ned så det bliver solgt, eller at man stopper med at have det til salg.

Jan udtaler ligeledes at han har nogle eksempler på, at potentielle kunder har fået følgende at vide i deres pengeinstitut: Vil I købe den type ejendom, så køb i Odense og ikke i Bogense. Se så er det op ad bakke siger han.

Alt i alt et optimistisk fremtidsbillede af boligmarkedet på Nordfyn. Dog med undtagelse af landejendommene.