Der er hjælp at hente, hvis…

GD Consult

Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 25-10-2018

Mange små og mellemstore virksomheder får ikke altid rettet de ting, der bør rettes. Ting, som kan være essentielle for den enkelte virksomhed. Det fortæller Gitte Demant, der har startet konsulentvirksomheden GD Consulting.

”Mange af disse virksomheder får ikke ændret de ting der går skævt, fordi ingen har tid til at implementere ændringerne, eller fordi der altid går ’’drift i den’’. Så skal det daglige passes og nødvendige ændringer i arbejdsgange, logistik, organisation eller noget helt andet, bliver ikke ført ud i livet.”

Her er det, at GD Consulting kan komme på banen. Gitte pointerer, at fordelen ved at benytte en ekstern konsulent er, at virksomheden ikke skal ansætte nogen til opgaven og at der ikke er noget administrativt besvær. Hun løser den opgave, virksomheden har aftalt med hende, og implementerer den løsning, der er fundet frem til, og så er hun ude af virksomheden igen. 

GD Consulting er en nystartet virksomhed, der har den klare ambition at hjælpe andre virksomheder med at klare de udfordringer, de støder på. Gitte vil se disse udfordringer løst til alles tilfredshed. Det er hendes ubetingede mål.

At nå i mål

Gitte understreger, at mange af de små og mellemstore virksomheder ikke har de kompetencer i eget hus, der er nødvendige for at løse specifikke opgaver. Her er det opportunt at henvende sig til en virksomhed som Gittes, så de øvrige medarbejdere i huset kan passe den daglige drift. Ligeledes løses opgaverne i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejderne.

Eksempelvis nævner hun en større opgave, hun hjælper Haugaard Company og Claus Haugaard med. Claus ville gerne ’’flytte’’ sin virksomhed i en anden retning, og her kom Gitte på banen, da der hverken var ressourcer eller de helt rette kompetencer i huset. Så i dette tilfælde handlede det om forretningsudvikling.

”Det er vigtigt, at ændringer i en virksomhed sker i tæt samarbejde med ejeren/ledelsen. Det er så vigtigt, at der er forventningsafstemt, inden processen går i gang. Især hvis det er en ny strategi, der skal føres ud i livet,” påpeger Gitte.

Hun fortæller videre, at det kan være svært at optimere processer og forretningsgange, hvis det er folk fra den daglige drift, der skal drive projektet. De har med al respekt nok at se til, så en udefra med friske øjne, har måske bedre odds for at nå i mål, uddyber hun.

Slut med overarbejde

Et andet eksempel Gitte nævner er en virksomhed, hvor der altid var meget travlt og dermed også en hel del overarbejde. Det gik jo ikke, så man ansatte yderligere personale, men de fik så også travlt og måtte således også arbejde over.

Ingen kiggede på forretningsgange, produktionsprocesser og hele logistikken i virksomheden. For det var der jo ikke tid til. GD Consult var her med til at optimere flere processer i virksomheden - med det resultat at det ikke var nødvendigt med overarbejde mere.

Hold fast i processen

Gittes assistance kan også gå i retning af de økonomiske sider i virksomhederne. Blandt andet hele lager/logistik delen, hvor der kan være rigtig meget at hente på bundlinjen.

”De fleste gange virksomheder henvender sig, foregår det ved at ejeren eller direktøren fortæller om et problem, de ikke selv er i stand til at løse. Så analyserer vi opgaven, og jeg kommer med et forslag til en løsning. Men her slipper jeg ikke virksomheden. Det gør jeg først, når løsningerne er implementeret, og det ses at de nye tiltag fungerer. I alt for mange tilfælde vedtages forskellige tiltag, men det bliver lagt i en skuffe og aldrig implementeret. Det er synd for både medarbejderne og virksomhederne, men her er det så mig, der holder fast i processen.”

Gitte har en lang erhvervskarriere på CV’et, og har læst HD i Supply Chain Management på CBS, så forudsætningerne for at rådgive andre er på plads.

Skal hun se lidt ud i fremtiden, så håber hun at have hjulpet rigtig mange virksomheder med at løse deres udfordringer.

 

Læs mere

Gitte Demant på LinkedIn