De tre, måske fire

Nordfyns Erhverv og Turisme har ansat tre nye medarbejdere, og hvem ved, måske kommer der en fjerde.

Nedenfor skal vi hilse på de tre nye, og høre lidt om hvad tanker, de gør sig, og hvad de mener, de kan bidrage med.

Vi kigger ikke tilbage i tiden, men fokuserer på det fremtidige NEET, og de opgaver, vi ved, der venter forude.

Der skal sælges, skal der, og Jette Kærgaard er dybt inde i de processer, der skaber salg. Jørgen Bårris skal servicere det eksisterende erhvervsliv, samt støtte op omkring nye virksomheder og iværksættere. Her besidder han kernekompetencerne. Peter Ginnerskov kommer med en stor viden omkring oplevelsesøkonomi og har en god ballast omkring eventskabelse og udvikling.

Nogle nye kompetencer, der vil styrke NEET både på kort og lang sigt.

Lad os høre, hvad de har at sige.

Tekst og foto: Ove Syberg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
03-12-2015

Jette Kærgaard

Jette Kærgaard tiltræder i Nordfyns Erhverv og Turisme som salgschef den 1. februar 2016. Den udsendte ville prøve at finde ud af hvad Jette, der, som de fleste ved, kommer fra en stilling på Ugeavisen Nordfyn, vil i det nye job. Har hun nogen ideer, og hvad vil hun bidrage med.

Vi starter med at snakke om den nye boldgade, Jette har bevæget sig ud i.

”Der er jo to ben så at sige”, starter hun, og kommer lidt ind på erhvervs- henholdsvis turistdelen.

Hun kommer ind på, at det, hun kender bedst til, er turismen, qua hendes engagement i Nordfyns Guiden. Ligeledes har hun været involveret i mange events på Nordfyn gennem årene og har i det hele taget et kolossalt kendskab til Nordfyn og de borgere, der bor der.

Hvad bringer Jette så ellers med sig ind i den nye organisation, spørges der. Hun kommer med en stor viden omkring tingenes tilstand, og ideer til, hvordan man eksempelvis kan forlænge sæsonerne. Dette kan ske ved for eksempel at synliggøre og sælge fisketurisme, som jo ikke er så sæsonafhængigt, uddyber hun.
”Vi skal i det hele taget sælge vores natur endnu mere til turisterne, også når det ikke er sommer”, fortæller Jette.

Hun vil i det hele taget sælge oplevelser i stor stil, og det skal ikke kun foregå om sommeren, siger hun. Jette uddyber: ”Det skal formaliseres og udbygges, for mulighederne er mange”.

Skal der arrangeres busture til Nordfyn, spørger den udsendte, kan det sælges? ”Ja”, kommer det spontant.
Hun mener, at der er flere produkter, der sagtens kan sælges. Blandt andet ture, der har temaer som fødevarer, kunst, events, natur og mange andre ting. Hun mener ligeledes, at flere busselskaber godt kunne tænke sig at have Nordfyn på programmet. ”Der skal simpelthen laves hele pakketure, med ”All inklusive”, smiler hun.

Vi må også vide lidt om, hvad der skal sælges i den erhvervsrettede del. Her fortæller Jette, at vi skal fortsætte meget af det, vi har gang i, men det skal udbygges og forbedres, ligesom fokus på iværksættere skal intensiveres. Hun vil også gerne sælge bosætning, igennem en styrkelse af erhvervslivet. Hun fortsætter med en melding om, at flere virksomheder kunne trække på hendes erfaring i forbindelse med salg og service.

NEETs medarbejder vil vide, om Jette skal sælge flere medlemsskaber. Her fortæller hun, at det selvfølgelig er en central del af det nye job. Hun uddyber, at der skal gang i det aktive salg. Virksomhederne skal kontaktes, og det skal hedde, ”hvad kan vi gøre for jer”, som indgangsbøn, siger hun.

Jette glæder sig til at arbejde sammen med alle de nye kolleger i helt nye omgivelser og i en helt ny organisation.

”Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang”, slutter Jette.

Peter Ginnerskov

Vi skal høre hvad Peter forventer at byde ind med, i sin egenskab af eventkoordinator. Han bor i Vejen, og får jo en pæn tur til Bogense hver dag. Her er der tid til at fundere, og det tror NEETs udsendte også han havde, da vi mødtes til en snak i Søndersø.

Lad os høre hvad Peter glæder sig til, når han skal starte i Nordfyns Erhverv og Turisme.

”Jeg glæder mig til at starte i en ny organisation, der har store ambitioner om at udvikle det nordfynske erhvervs- og turismeliv”, starter han og fortsætter, ”som eventkoordinator skal jeg jo udvikle eksisterende events og samtidig tænke nye events ind i det nordfynske område”.

Peter mener, at kommende events nok skal funderes i Nordfyns skønne natur og tænkes ind i noget af den turisme, der allerede eksisterer. Ligeledes mener han, at en naturlig del af kommende events skal centreres omkring fødevarer, som jo er en stor del af Nordfyn.

Peter vil også involvere borgerne i kommunen og andre aktører i forbindelse med fremtidige events. Han mener også det er vigtigt at man begrænser sig til måske fire events, som til gengæld er professionelt gennemarbejdet.

NEETs udsendte vil vide om det er tanken at de nordfynske events skal overværes af andre end de nordfynske indbyggere. "Ja, helt sikkert", bedyrer Peter, og fortæller at i alt fald hele Fyn men også dele af Jylland er målgruppen.

Der er jo mange events på Fyn i løbet af en sæson, så vi skal høre Peter hvordan de nordfynske events skal passes ind i det. Han fortæller, at man selvfølgelig skal kigge på årshjulet, så man undgår de værste sammenfald. Videre uddyber han, at vi på Nordfyn skal have nogle unikke og anderledes events der skiller sig ud fra mængden.

Ligeledes ønsker Peter at events skal få vores besøgende til at blive lidt længere, så det skaber værdi i form af overnatninger og generelt forbrug i butikker, overnatningssteder og andre besøgssteder.

Hvordan ser Peter på det forestående samarbejde med de nye kolleger. Han glæder sig, og ser frem til at sparre med alle. Ligeledes mener han at det setup der ligger, vil udløse en masse synergier.

Peter slutter med at remse en del forskellige ideer op, som han mener kan udmønte sig i fremtidige events.

Jørgen Bårris

Jørgen Bårris er en erfaren erhvervsmand med et imponerende CV. Han har bygget virksomheder op fra bunden, og kender dermed alle de processer der indgår i det moderne erhvervsliv. Ligeledes har han ofte haft en rådgiverrolle, også hvad angår unge iværksættere.

Vi skal høre fra Jørgen, hvad han kan bidrage med, men også hans forventninger til Nordfyns Erhverv og Turisme.

Jørgen hæfter sig ved, at det er en medlemsdrevet forening, og at medlemmerne selvfølgelig forventer noget til gengæld for medlemskabet. Han fortsætter med at fortælle sine tanker omkring serviceydelserne han mener medlemmerne skal have. Blandt andet rådgivning, der kan udløse et skjult potentiale.

Her refererede Jørgen til kommunens håndværkermøde, hvor NEET’s Ida fortalte om de sociale medier.

Han fortsætter med hvor vigtigt det er, men også faren ved disse medier hvor en decideret ’’shitstorm’’ kan ramme. Her kan vi hjælpe med blandt andet krisehåndtering og anden rådgivning, påpeger han. Jørgen understreger dog, at de sociale medier er en absolut nødvendighed for at virksomheder kan markedsføres i dag.

Jørgen fortsætter med at påpege de centrale serviceydelser, han mener NEET skal yde virksomhederne. Det handler om organisation, ledelse, salg og kundesegmenter.

Omkring iværksættere fortæller Jørgen at det må være en kerneydelse, at vi hjælper dem. Han har meget erfaring på området, og sidder i et panel sammen med andre rådgivere, der hjælper de unge i gang. Han fortæller videre, hvor vigtigt det er, efterfølgende at følge op på de nye virksomheder, så de får en chance for et langt og godt liv.

Snakken bevæger sig ind på området eksport. Jørgen fortæller, at han har arbejdet meget med salg på de udenlandske markeder, og derigennem opdyrket et stort netværk. Han uddyber dette ved at påpege de muligheder der findes for sparring i sådanne netværk, ligesom det kan indeholde vigtige kontakter.
Ydermere fortæller Jørgen om de udfordringer der ligger i det at eksportere. Det kan være komplekst, men det skal selvfølgelig et centralt fokusområde, tilføjer han.

Hvordan ser Jørgen på den nye organisation, og de nye kolleger. Han ser det som naturligt at erhverv og turisme ligger i samme organisation, og at de ressourcer der er i organisationen danner et godt fundament for at nå de opstillede mål.

Jørgen mener selv at han kan bidrage med sin kommercielle baggrund, samt tage noget med fra den performance kultur han kommer fra. Han pointerer også, at han glæder sig til at arbejde i et ungt team, hvor han kan bidrage med hans lange erhvervserfaring.

En mand der glæder sig til at komme i gang, og som siger til virksomhederne ’’brug os nu’’.