Danmarks største nye sygehus kommer til Fyn

Over 6 mia. kr., 224.000 m2, ny motorvejstilslutning, 2 letbanestop til døren. En helt ny bydel i Odense. Det er selvfølgelig det nye supersygehus, som står klar i 2022, vi taler om. Læs mere om projektet i det følgende.

Af Lene Hindsgaul Nielsen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
09-04-2015


Det er planen, at første spadestik til nyt OUH ved campus skal tages i efteråret 2016. Inden da er der forskellige aspekter i projektet, der skal planlægges. Nordfyn Erhverv drog ned på havnen i Odense, hvor den nedsatte projektgruppe for Nyt OUH holder til. Vi mødtes med kommunikationsmedarbejder, Martin Grøn, tidligere medarbejder hos Nordfyn Erhverv, som kunne give os flere detaljer omkring den spændende proces, der allerede har været i gang i nogle år.

Martin Grøn. Foto: Ove Syberg


Fra tanke til handling

Martin forklarede, at da regionerne i sin tid blev dannet, var målet at centrere specialerne på færre sygehuse og gøre disse større, og Nyt OUH bliver nu det største sygehusprojekt i Region Syddanmark. Ud fra en arkitektkonkurrence med seks forskellige bud, var det Medical OUH, som blev udvalgt som det byggeprojekt, der skal føres videre ud i livet. Samtidig med, at det nye OUH bliver bygget, er der også afsat penge til en ny psykiatri, så de to dele, den fysiske og psykiske del, kan forenes.

Inden længe rykker projektgruppen ud på nuværende OUH for at være tættere på de personer, der har deres daglige gang på sygehuset, så der kan skabes et samarbejde om at sætte de bedste arbejds- og patientrammer for Nyt OUH. Det er alt andet lige disse personer, som har den bedste indsigt i, hvad der forventes for at skabe et bedst muligt sygehus. Martin fortæller, at der bliver arbejdet med at få de ansatte på OUH til at komme med forslag til forbedringer, da rammerne indtil videre synes gode, hvorfor det kan være svært at se hvilke forbedringer og behov, der mangler og ønskes: ”Det kan være en udfordring at se, hvis der er behov for ændringer, når tingene fungerer, men vi ønsker selvfølgelig at opsætte de bedste rammer for de ansatte og patienterne, hvorfor vi også er i dialog med dem omkring, hvad der kunne ønskes af nye tiltag for Nyt OUH,” forklarer Martin.


Strukturen for Nyt OUH

Det ny OUH vil blive bygget op i klynger med egen klyngeindgang, hvor de forskellige klynger har deres eget speciale. Dette har man blandt andet valgt, så det bliver nemmere for afdelingerne at arbejde sammen. Visionen for Nyt OUH er, at mennesket skal være først, og folk skal føle sig velkomne, hvilket automatisk lader sig gøre, når hver klynge har sit eget speciale. Derved undgår man at skulle igennem hele sygehuset for at nå ned til den afdeling, der skal besøges. Med klyngeindgangene giver det mulighed for at skabe menneskenære indgange. Derudover er det også blevet bestemt, at der ikke må være mere end fem etager på bygningen.

Syddansk Universitet har de seneste år været i gang med at udbygge. De stopper deres byggeri for en tid, så de kan afslutte på samme tid med Nyt OUH. Til den tid vil SDU bygge det nye sundhedsvidenskabelige fakultet, som ender med at ligge i forlængelse af Nyt OUH i det, der bliver kaldt koblingszonen, hvor de teoretiske og kliniske forskere har mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Tanken er, at den praktiske viden kan sendes op til den teoretiske forskning og vice versa. Der er ikke mange steder i verden, hvor ét samlet universitet, med mange forskellige fakulteter, er forbundet med et sygehus, men det er meningen, at alle fakulteter på SDU Odense vil komme til at fungere som sparringspartnere med sygehuset. Derved bliver det blot endnu mere interessant at følge udviklingen og se hvilke resultater, der vil komme ud af et sådant samarbejde. Sammenbygningen af det ny OUH og SDU bliver én af de 100 største bygninger i verden.

Man forventer at entrepriser vil blive udbudt i løbet af efteråret. Vi glæder os til at følge det videre forløb.