Fra tændstikker til elefanter - og våben

Kallesø Transport
Tekst og foto: Ove Syberg
Dato: 28-02-2018 

 

Flemming Kallesøe er vognmand og kører med mange forskellige varer på sine lastbiler. Det er der mange der gør, men nogle af de varer, som Flemmings virksomhed Kallesøe Transport kører med, er lidt specielle. 

Flemming er uddannet gartner og har også læst til agronom, men blev lidt træt af faget, så der skulle ske noget andet.

Han tog kontakt til Lunde Vognmandsforretning og ville gerne køre skraldebil for dem. Det blev så ikke skraldebilen han kom til at køre, men i stedet blev det grisetransporten. Flemming havde undervejs taget de forskellige kørekort og andre beviser, der skulle til, så han kom ud at køre med grise. Det blev til 15 år i Lunde, ikke kun som chauffør, men en tur rundt i hele virksomheden.

”Så syntes jeg, at det var blevet tid til at starte som selvstændig,” siger Flemming. Forholdet til Lunde Vognmandsforretning var stadig rigtig godt, og Flemming købte en brugt lastbil af dem. Det var faktisk en bil, Flemming selv havde været med til at købe ind, og som han skulle have kørt i. De kunder, der havde fået varer fragtet med lastbilen, fik Flemming med da han startede op, så der var noget at køre med fra start.

Fra tændstikker til elefanter

Han fortsatte derfor med at køre containere for ERA-Transport, og der blev også kørt blomster for Alex Andersen. Så der var faktisk nok at se til.

"Jeg kører med alt fra tændstikker til elefanter på landevejene. Alt hvad der kan være i en skibscontainer, bliver kørt rundt i hele Danmark og det nordlige Europa, og det er for ERA-Transport.”

Blandt det gods Flemming kører med, er der også fyrværkeri. Det er klassificeret som farligt gods og kræver et specielt bevis at få lov at køre med.

Kallesøe Transport

Våbenfragt

Flemming blev så kontaktet af en agent, der havde set ham køre rundt med farligt gods i klasse 1. Agenten spurgte, om Flemming havde lyst til at køre noget gods for nogle firmaer, han repræsenterede. Men det krævede lidt mere. Så Flemming skulle have en våbentilladelse samt godkendes af forsvaret og justitsministeriet, for han skulle køre med våben og ammunition.

”Det var en meget lang og tung proces, der tog et helt år,” forklarer Flemming. ”Opgaven var at fragte brugte og udtjente våben samt ammunition fra mange forskellige steder i Europa til destruktion.”

Denne kørsel med våben udgør ca. 10% af forretningen i dag. Resten er kørsel med containere og med blomster, når det er sæson.

Kallesøe Transport

Store ambitioner

Flemming har to biler i dag, og hans ambition er at han har seks biler kørende inden for en femårs periode.

”Det er ambitiøst, men sådan som markedet udvikler sig, er det ikke urealistisk,” smiler han. ”Og det bliver nye biler, der kommer i flåden, for brugte biler er for dyre i drift.”

Der er også udsigt til flere godkendelser, fortæller Flemming.

”Det drejer sig om transport af radioaktive stoffer, samt det der kaldes hemmelige transporter. Det sidste kan jeg ikke fortælle meget om. Men uanset hvor stor virksomheden bliver, så vil Kallesøe Transport blive liggende, hvor den ligger,” understreger Flemming.