At tolke er et tillidshverv

Tekst: Ove Syberg
Dato: 07-11-2017

 

Når der skal tolkes, har alle en forventning om, at det foregår på en forsvarlig måde, både sprogligt og fagligt. Der må ikke herske tvivl om kvaliteten, både når vi bevæger os i retssystemet, i sundhedsvæsenet eller i den sociale sektor.

Behovet for tolkning er steget markant, da Danmark som bekendt har mange flygtninge og indvandrere. Det er også kendt, at der i Danmark har været og er problemer med, at tolke der bruges af det offentlige, ikke har det niveau man må forvente. Der har været groteske historier om meget dårlig tolkekvalitet. 

Det kan have både menneskelige og økonomiske konsekvenser, når tolkningen ikke er udført korrekt. Der opstår misforståelser og fejl, især når det er i komplicerede sammenhænge, der tolkes.

En virksomhed på Nordfyn har besluttet at gøre noget ved problemet.

Det er Agnieszka Sidenius, der har startet Job-Matrix Consulting. Og det er ikke et tolkebureau, understreger hun. Samtidig siger hun, at der skam er rigtig mange gode tolke i Danmark, men at det ikke ændrer ved, at der er mange brodne kar i tolkebranchen.

Agniszka Sidenius fra Job Matrix

”Job Matrix er en konsulentvirksomhed med vækstambitioner,” fortæller Agnieszka. Det handler om tolkeområdet, som hun mener ikke har udviklet sig igennem mange år. For et par år siden fik Agnieszka en idé til, hvordan man kunne udvikle og forbedre tolkeområdet. Det har hun så arbejdet intenst på siden, og nu er Job Matrix klar til at gå i luften.

”Jeg vil udfordre status quo på tolkeområdet, og det handler om udvikling, læring, kvalitetssikring og formidling. Det grundlæggende er en digital platform, hvor de enkelte tolke melder sig på med en beskrivelse af deres kompetencer sprogligt og fagligt. Det er også her, man finder den rette tolk med de helt rette færdigheder til den præcise tolkningsopgave. Det er her, kommuner, regioner og statslige institutioner kan finde den rigtige tolk til opgaven.”

Digital platform for tolkevirksomhed

Agnieszka fortæller, at systemet er meget enkelt. Man vælger et sprog, dato og tidspunkt, og derefter den tolk med de kompetencer man ønsker. Desuden kommer systemet automatisk op med de tolke, der bor nærmest mødestedet.

Man vil kunne se alle tolkenes kompetencer, deres erfaring og ikke mindst deres viden om det faglige område, der skal tolkes omkring. Dette gøres ved, at de lægger relevant dokumentation op på portalen.

Det bliver også en platform for læring og udvikling af tolke, hvor de kan sparre med hinanden og ikke mindst dele viden.

”Tolkene bliver faktisk deres egen virksomhed, og derved går man uden om bureauerne. Her er der direkte kontakt mellem bestillerne og tolkene. Alle de data der tilgår fra tolkene, og ikke mindst responsen fra kunderne, bliver brugt til uddannelse og videreudvikling af tolkene.”

Agnieszka er uddannet socialrådgiver og arbejder meget med indvandrere.

”Jeg har mødt mange dygtige tolke, men også mange med dårlige færdigheder. Det er også tit, tolkene kommer meget langvejs fra, hvilket er en meget dyr løsning. Det undrede mig, og så begyndte jeg at tænke på, hvad der kunne gøres for at løfte hele niveauet. Det mener jeg gøres bedst ved, at brugerne af tolke selv kan vælge hvilke tolke de vil benytte. Så viser det sig hurtigt, at det er de dygtige kompetente tolke der vil blive benyttet.”

Brugerne af tolke kan også få hjælp hos Job Matrix, hvis de er i tvivl om, hvad der bedst til lige præcis den opgave, de står overfor.

Ligesom tolkene også kan få hjælp til at finde ud af, hvordan de performer i den enkelte opgave. Her kan de umiddelbart se, hvor de skal sætte ind i forhold til opgradering af deres kompetencer. Ligeledes bliver tolkene også klogere på, hvilke tolkeområder der er deres force.

Det slut understreger Agnieszka, at der også vil være store besparelser ved at nytænke tolkeområdet. Man kan få den rigtige tolk i første forsøg, chancen for fejl i tolkningen bliver minimeret, og man får en tolk, der ikke kommer fra den anden ende af landet.

 

Læs mere

Job Matrix Consulting