80 år og stadig skøn: Et sejlende klenodie

Tekst: Ove Syberg
Foto: Ove Syberg og VisitNordfyn

17-02-2016

I år er det 20 år siden, at den flotte galease Castor kom til Bogense. Hun blev bygget i Esbjerg i 1936 som fiskeskib og indrettet til formålet.

Siden er Castor blevet ombygget, så det blev et dejligt turskib. Det meste af dette arbejde blev udført af frivillige, som var en uvurderlig - og helt nødvendig - støtte ved ombygningen. For øvrigt er disse frivillige lige så nødvendige for driften af Castor i dag, som de var for tyve år siden.

NEET slog en tur rundt om Castor for at få en snak med Henning Gammelgaard, der er formand for den selvejende institution Castor. Vi skulle lige høre lidt om de første tyve år i Bogense samt lidt om forventningerne til fremtiden.

Henning Gammelgaard fortæller, at Castor er et stort turistaktiv for Bogense, og ja for hele Nordfyn. Derfor håber han naturligvis, at det gode skib også sejler sine ture, når han skuer ud i fremtiden.

Driften af Castor er baseret på frivilligt arbejde, og Henning er en af dem, der lægger mange kræfter i arbejdet.

Hvordan kom han så ind i dette arbejde, vil den udsendte vide.

Henning fortæller at han faktisk er en Bogensedreng, selv om han på et tidspunkt havde en afstikker til en anden by. Han kom tilbage til Bogense i år 2000, og da blev han hurtigt involveret i de ting, der skete i byen. Blandt andet i arrangementet ’’Jazz for fulde sejl’’, som var sat i verden af støtteforeningen ’’Castors Venner’’. Det er for øvrigt stadig dem, der arrangerer denne event. Henning blev på dette tidspunkt opfordret til at træde ind i bestyrelsen i det daværende Castor A/S. Han synes det lød spændende, og da han var meget interesseret i, at skibet blev bevaret, sagde han ja til opfordringen. Hvad han ikke vidste var, at det var som formand, de ønskede ham. Han sagde dog ja, og det har han ikke fortrudt.

Castor A/S havde dog et stort problem, og det var, at aktiekapitalen skrumpede. Der var store afskrivninger, og indtægterne fulgte ikke med. Noget skulle gøres, for at selskabet ikke blev tvangsopløst af Selskabsstyrelsen.

Løsningen blev, at aktieselskabet blev omdannet til en selvejende institution i 2014.

castor henning gammelgaard

Som nævnt har Castor nu været i Bogense i tyve år, og det skal selvfølgelig markeres på en eller anden måde, fortæller Henning.

Da skibet kom til Bogense i 1996, kom det på en slags folkeaktier, der dannede grundlag for det daværende aktieselskab.

Det var Erhvervsforeningen Havfruen, der den 26. marts 1996 købte Castor for den nette sum af kr. 735.000,-. Skibet blev hentet i Rødvig på Sjælland, og derefter sejlede besætningen det til Bogense.

Inden skibet kom til at se ud som det gør i dag, sejlede det faktisk som lejrskoleskib i en periode og var indrettet til dette brug.

Efter Castor var kommet til Bogense, blev det bygget om, så det ser ud som i dag. Der blev købt nye sejl, som skulle monteres, og alt det stod nogle frivillige for. Disse frivillige bliver kaldt ’’Bundholdet’’, men dem kommer vi tilbage til.

I det hel taget må man konstatere, at Castor ikke er hvad det er, og nok ikke ville ligge i Bogense, hvis der ikke var en enorm velvillighed omkring det.

Det er meget dyrt at holde sådan en galease sejlende. Det er ikke kun den daglige drift med vedligehold, brændstof og besætning der skal til, men i lige så høj grad de årlige omkostninger der er i forbindelse med lovpligtige værftophold, sikkerhedseftersyn og sikkerhedsmæssige opgraderinger.

Ud over dette kan det ikke undgås, at der på sådan et gammelt skib vil være mere eller mindre konstante reparationer.

Her påpeger Henning, at man ikke er i stand til at sejle de penge hjem, det koster at drive Castor. Så selv om de frivillige, ikke mindst ’’Bundholdet’’, yder en kæmpe indsats, ja så kræves der yderligere økonomiske midler.

Det er blandt andet her, ’’Castors Venner’’ kommer ind i billedet, forklarer Henning. ’’Castors Venner’’ er en forening, der laver forskellige arrangementer til støtte for Castor. Mest kendt er nok ’’Jazz for fulde sejl’’, der løber af stablen på Bogense Havn flere gange hen over sommeren, og som VisitNordfyn støtter op omkring.

Castor har heldigvis også flere sponsorer, der spytter i kassen, uddyber Henning. Det er ikke mindst Nordfyns Kommune og Albani Bryggerierne samt Tryg Fonden. Uden dem kunne vi simpelthen ikke drive værket, siger han.

Tilbage til sliderne, nemlig ’’Bundholdet’’. Det er en samling glade entusiaster, hvor næsten alle er trådt tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er dem, der sætter Castor i stand efter vinterpausen, hvor der skures og slibes, vaskes og monteres. De har et fantastisk sammenhold, og alle yder efter evne.

 

Men der skal naturligvis også sejles penge ind, og det foregår ved flere forskellige ture.

Der kan nævnes sejltur til Juelsminde, også med cykelpakke. Fisketure, sørøverture, aftentur til Æbelø og meget andet. Alt bookes hos VisitNordfyn.

Der er også mulighed for, at erhvervslivet kan chartre Castor til skræddersyede ture. Dette foregår også igennem Visit Nordfyn.

 

Så en opfordring til alle: Brug Castor, støt Castors Venner, meld dig som frivillig og fortæl om Castor. Meld dig ind her og deltag i generalforsamlingen.

Det er et skib, vi på Nordfyn kan være stolte af, og det skulle gerne sejle mange år endnu.

 

Klik her og book en sejltur på Castor

Klik her og læs mere om Castor af Bogense